Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda 25 ilde personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adaylar 25 Eylül tarihine kadar İŞKUR üzerinden başvurularını gerekli şartları sağlamaları halinde yapabilecekler.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece İŞKUR sistemi üzerinden yapılacaktır, bunun dışında şahsen, posta ya da eposta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru yapabilmek için adayların İŞKUR sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. Buna göre kaydı olmayan kimselerin İŞKUR’a kayır olmaları ve aktif olarak iş arıyor olmaları gerekmektedir. İŞKUR’a kayıt işlemleri il müdürlüklerinden yapılabilmektedir.
 • Kayıt esnasında adaylardan istenecek kimlik bilgileri, eğitim bilgileri, medeni hal bilgileri ve sağlık bilgileri gibi bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak girilmesi gerekmektedir. Adayların bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olduğunda yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru yapılacak pozisyon;
 • Güvenlik ve Koruma Hizmetleri / Güvenlik Görevlisi (Silahlı) kadrosu içindir.
 • Başvuru yapılacak iller ve alım adetleri; Adana 2, Ankara 3, Antalya 5, Balıkesir 4, Batman 2, Bilecik 2, Burdur 3, Bursa 6, Çanakkale 2, Diyarbakır 1, Elazığ 1, Erzincan 2, Eskişehir 4, Hatay 7, Mersin 3, İstanbul 7, İzmir 6, Kayseri 1, Kocaeli 6, Malatya 2, Manisa 6, Kahramanmaraş 4, Osmaniye 6, Sakarya 5, Tekirdağ 4 olmak üzere toplam 94 personel alımı yapılacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 350 Zabıta Alımı Şartları Belli Oldu

Milli Savunma Bakanlığı Personel Alımı Genel Şartları

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirtilen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak ve 33 yaşından gün almamış olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle en az lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak, en üst mezuniyet olarak ön lisans mezunu olmak,
 • Başvuru yapılacak son tarih itibariyle 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair ilgili kanun çerçevesinde alınmış ve geçerlilik süresi güncel olan silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak,
 • Fiziksel koşullar bakımından yerleşim yerleri ve açık arazi koşullarında gece gündüz çalışmaya uygun olmak,
 • Başvuru yapacak erkek adaylar için en az 170 cm boyunda, kadın adaylarda ise en az 160 cm boyunda olmak ve yapılacak ölçüm çerçevesinde boy uzunluğunun santimetre cinsinden temel alınmak kaydıyla, son iki rakamı ile kilo arasındaki farkın 10 kilodan fazla ya da 15 kilodan az olmaması. Bu bakımdan örneğin 180 cm boyunda bulunan bir aday için 80 + 10= 90’dan fazla ya da 80 – 15= 65 kilodan az olmaması gerekmektedir. Boy ve kilo uyumunun sağlık kuruluşları tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir.
 • Silahlı güvenlik görevlisi olarak görev yapmasına herhangi bir engel teşkil edecek fiziksel ya da zihinsel sağlık sorununun bulunmaması. Buna göre özel güvenlik hizmetlerine yönelik kanun çerçevesinde sağlık şartları başlıklı 18’inci maddesinde belirtilmiş olan hususların kapsanacak şekilde, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “özel güvenlik görevlisi olur,” şeklinde sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir.
 • Başvuru tarihinden sonra sistem başvurular kapanacaktır. Uygun görülen aday kurum tarafından yapılacak mülakata girmeye hak kazanacaklar. Mülakat sonrasında asil adaylar belirlenecektir.

Sağlık Bakanlığı 200 Personel Alımı Yapıyor

Editör: TE Bilisim