Meslek hastalığına yakalanadım SGK'dan aylık alabilir miyim, meslek hastalığı maaşı için başvurular nereye yapılır, meslek hastalığı geliri için şartlar nelerdir?

Meslek hastalığı nedir?

Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri meslek hastalığı olarak tanımlanmaktadır.

Meslek hastalığı için başvuru nereye yapılır?

Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvurarak meslek hastalığı tespit işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Meslek hastalığı için sürekli iş göremezlik (iş gücü kayıp) oranı nasıl tespit edilir?

Sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince oluşturulan meslek hastalığı dosyası oran tespiti için Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kuruluna gönderilir. Kurum sağlık kurullarınca dosya üzerinde yapılan değerlendirme neticesinde %0 ile %100 arasında “Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı” tespit edilir.

Bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilme şartları nelerdir?

Bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için Yönetmelikte belirtilen meslek hastalığı listesinde yer alması, maruziyet süresinin yeterli olması ve yükümlülük süresinin aşılmamış olması gerekmektedir.

Yönetmelikte geçmeyen hastalıklar da meslek hastalığı olarak kabul edilebilir mi?

Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması, yükümlülük ve maruziyet süreleri ile ilgili,tespitler Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.

Meslek hastalığında yükümlülük süresi neyi ifade eder?

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi, ifade eder.

Meslek hastalığında maruziyet süresi neyi ifade eder?

Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süreyi ifade eder.

Meslek hastalığına yakalandığı tespit edilenlere sürekli iş göremezlik geliri hangi hallerde bağlanır?

Meslek hastalığı nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurum sağlık kurulunca sürekli iş göremezlik oranı % 10 ve üzerinde olduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

Meslek hastalığımda artış olduğunu düşünüyorum yeniden iş gücü kayıp oranı tespit edilmesi için talepte bulunabilir miyim?

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar, tutulduğu meslek hastalığında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri sürerek gelirlerinde değişiklik yapılmasını isteyebilirler.Bu durumda sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine müracaat edebilirler.

Meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri talebi için hangi belgeler gereklidir?

[caption id="attachment_4973" align="aligncenter" width="475"] meslek hastalığı maaşı ssk bağkur malulen emeklilik[/caption]

 Sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince oluşturulan meslek hastalığı dosyası oran tespiti için Kurum sağlık kuruluna gönderilir. Oluşturulan dosyada; -Meslek hastalığına tutulduğu iş yerine ait işe giriş sağlık raporu, bulunmadığı durumlarda bu raporun olmadığına dair yazılı beyan, -Sigortalının çalışma süre ve koşullarını belirleyen mesai listesi ya da listeleri,

- İlk tespit ise yeni açılmış dosyası ile yeni sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler, - İşyerinde yapılmış olan periyodik muayene raporları ya da onaylı örnekleri,

Meslek hastalığından dolayı kurum sağlık kurullarınca tespit edilen sürekli iş göremezlik derecesine nasıl itiraz edebilirim?

Meslek hastalığına bağlı tespit edilen orana yapılan itirazları Yüksek Sağlık Kurulu değerlendirir. Sigortalılar dosyalarının bir kez de Yüksek Sağlık Kurulunda incelenmesini bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine bir dilekçe ile müracaat ederek talep edebilirler.

Meslek hastalığı geliri alıyorum aynı zamanda malulen emekli olabilir miyim?

Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurullarınca, iş kazası veya meslek hastalığına bağlı %60 ve üzerinde sürekli iş göremezlik oranı tespit edilen sigortalılardan, Kanunda belirtilen sigortacılık (sigortalılık süresi ve ödenmiş prim gün sayısı) şartlarına haiz olanlar, ayrıca malullük aylığına hak kazanırlar.

Malullük aylığı ile sürekli iş göremezlik gelirine aynı anda hak kazananlara, bunlardan yüksek olanın tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

Editör: TE Bilisim