Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı ilan ile birlikte Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullarda çalışacak güvenlik, temizlik ve bakım personeli alımı yapıyor. Okulların en azından belirli sınıflar için açılması yaklaşırken TYP başvuruları da hız kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı TYP Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapmaları için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • TYP kapsamında başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Bunun dışında eposta ya da şahsen yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru yapmak için il müdürlükleri, ALO 170 ya da İŞKUR internet sayfası kullanılabilir.
 • Başvuru yapabilmek için sisteme kayıt olunması gereklidir. Daha önce kaydı olmayan adayların il müdürlüklerinden kayıtlarını tamamlamaları gerekir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra eksik ya da hatalı bilgiler çıkıyorsa, bu durumda adayların kurum müdürlükleri tarafından bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.
 • Başvuru sonrasında gerekli görülen okullar adaylardan kimlik bilgisi, eğitim bilgisi, erkek adaylar için askerlik durum bilgisi ve sağlık bilgisi gibi belgeler talep edebilirler.
 • MEB’e bağlı okullarda görev yapmak üzere güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve çevre bakım personeli alımları yapılacaktır.
 • Başvurular başlamış olup 25 Eylül tarihine kadar devam edecektir, son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvurular Toplum Yararına Programlar uygulaması çerçevesinde yapılacaktır. TYP işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ya da doğrudan yüklenici eli ile toplum yararına iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla, istihdamda zorluk çeken işsizlerin çalışmalarını sağlamak ve işgücü piyasasına katılmak amacıyla yapılmaktadır. TYP’nin yürütülmesinden İŞKUR sorumludur.

Milli Eğitim Bakanlığı TYP Başvurusu Genel Şartları

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmeleri için şu şartları yerine getirmeleri gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamusal haklardan mahrum edilmemiş olmak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirtilen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Kuruma kayıtlı olarak aktif olarak işsiz olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Halihazırda herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak,
 • Açık öğretim fakültesi ve açık lise hariç olmak üzere öğrenci olmamak,
 • Görevini yapmaya herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması,
 • Vardiyalı ve esnek çalışma saatlerine uygum gösterebilmek gerekmektedir.
 • Katılımcıların seçilmesinde uygulanacak üç yöntem bulunmaktadır. Buna göre noter kurası yöntemi, liste yöntemi ve yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi uygulanmaktadır.
 • İstihdamda öncelik kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlara verilmektedir.
 • Alım yapılacak pozisyonlar tüm Türkiye için geçerlidir.
 • Katılımcılara ilgili pozisyonlarda görev almaları halinde asgari ücret ile ödeme yapılmaktadır.
 • TYP kapsamında MEB’e bağlı okullarda görev yapacak çalışanlar çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, çevre düzenlenmesi, bakım onarım ve temizlik işlerinin yapılması, ağaçlandırma, koruma, bahçe düzenlemesi gibi alanlarda çalışacaklardır.
 • TYP kapsamında işe alınan kimseler programdan en fazla 9 ay boyunca yararlanabileceklerdir. Haftalık çalışma süresi ise kırk beş saattir.
 • İŞKUR tarafından düzenlenmiş bir kurs ya da programdan yararlanmış olan işsizler 6 ay geçmeden TYP’ye başvuru yapamazlar.
 • Mazeret göstermeden TYP’den ayrılan ya da kendi kusuru ile işiyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihinin üzerinden 24 ay geçmeden yeni bir TYP’ye başvuru yapamazlar.
 • Yararlanmış olduğu TYP sona erdikten sonra kurum tarafından teklif edilmiş niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmemiş kişiler TYP’den yararlanamazlar.
Editör: TE Bilisim