Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 03.07.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanına göre, farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere 35 (otuz beş) personel alımı gerçekleştirilecek. Hemşire, ebe ve röntgen teknisyeni kadroları için toplamda 35 kişinin istihdam edileceği personel alım ilanına göre, adayların söz konusu kadrolar özelinde belirlenen özel niteliklere haiz olmaları ve başvuru genel şartlarını taşımaları gerekmektedir. İlgili personel alım ilanına başvuru yapacak adayların söz konusu şartları taşımları halinde belirlenen süreler için başvurularını yapmaları mümkündür. KPSS (B) gurubu puan türü dikkate alınarak yapılacak sıralama esasına göre, 30 hemşire, 2 ebe ve 3’ü röntgen teknisyeni olmak üzere 35 kişi istihdam edilecektir.

Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel İlanı Başvuru Şartları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek. Üç farklı kadroda yapılacak alımlar için adayların bazı özel ve genel başvuru şartlarını taşımları gerekir. Resmi Gazete’de yayımlanan personel alım ilanında belirlene şartları taşımayan adayların söz konusu kadrolar için başvuru yapmaları mümkün değildir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alım ilanı için başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar:
 • 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak,
 • Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından kısıtlı olmamak,
 • TCK 53’üncü maddesine belirlenen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıldan fazla hapis cezası almak. Affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene karşı işlenmiş suçlar ile hırsızlık, rüşvet, irtiâp vb. suçlardan hüküm giymemiş olmak,
 • Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları,
 • Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunlarının bulunmaması.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı Özel Şartlar

Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı için açılan üç kadroya özel farklı özel nitelikler belirlenmiştir. Genel şartları ve özel nitelikleri taşıyan tüm adayların söz konusu ilan için başvuru yapmaları mümkündür. Hemşire kadrosu için başvuru yapacak adayların, sağlık Bilimleri, hemşirelik fakülteleri ya da sağlık yüksekokullarının hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Ebe kadroları için yine aynı fakülte ve yüksekokulların ebelik lisans bölümlerinden mezuniyet şartı aranır. Röntgen teknisyeni kadro için sağlık meslek liselerinin radyoloji teknisyenliği bölümünden mezun olmak aranan şartlar arasında yer almaktadır. Eğitim şartlarının dışında adaylarda aranacak diğer özel şartlar:
 • 2018 KPSS sınavından P3 ve P94 puan türünde yeterli puanı almış olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan; emeklilik, yaşlılık vb. aylık almamak,
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir duruma sahip olmamak,
 • İlgili mesleki ve eğitim niteliklerine haiz olduğunu gösteren belgelere sahip olmak.

Başvuru Tarihleri ve Başvuru Yöntemi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ilgili birimlerinde istihdam edilecek 35 sözleşmeli sağlık personeli ilanı için adayların 03 – 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. 10 Temmuz 2020 son başvuru tarihinde mesai bitim saatine kadar adayların başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. ‘’ilan.mcbu.edu.tr’’ adresi üzerinden adayların başvurularını gerçekleştirmeleri mümkündür. Başvurular doğrudan elektronik ortam üzerinden yapılacağı için adayların şahsen veya posta yöntemi ile yapacakları başvurular geçerli olmayacaktır. Başvuru sırasında istenen belgeler:
 • Online başvuru formu,
 • Mezuniyet belgesi,
 • KPSS sınav sonuç belgesi.
‘’İş Talep Formu’’ elektronik ortam üzerinden doldurularak başvuru ekranında yer alan ilgili alanlara yüklenmelidir. Başvuru tarihlerini kaçırmadan yapacağınız işlemleriniz için gerekli tüm belge ve bilgilerin, eksiksiz ve doğru olması gerekir.
Editör: TE Bilisim