Malullük hali çalışma hayatı içerisinde yaşanan sağlık sorunları sebebiyle iş gücünün kaybedildiği halleri ifade etmektedir. Çalışan kişinin malulen emekli olabilmesi için belli koşulları taşıyor olması şartı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aranır. Şartı taşıyan çalışanlar, belli adımları takip ederek malul aylığının bağlanmasını sağlayabilir. Malul halinden emekli şu şekilde olunur:
 • Çalışan kişi iş kazası geçirir veya meslek hastalığına yakalanır.
 • Çalışan kişi emeklilik için gerekli şartları sağlar ve geçirdiği kazayı raporlu olarak belgeler.
 • Kişi, aldığı rapor ve istenilen evraklarla SGK’nın ilgili kurumlarına başvuru yapar.
 • SGK tarafından kişinin ilgili sağlık kuruluşuna sevki gerçekleştirilir ve kurul raporu alınır.
 • Tüm şartlar sağlandığında kanun kapsamındaki hesaplamalar oranındaki maaş kişiye bağlanır ve kişi malulen emekli olmuş sayılır.
Malulen olunan emekli hallerinde maaş oranı farklı parametreler dahilinde hesaplanır. Bağlanan maaş, kişinin malullük oranı, prim gün sayısı ve sigorta süresi gibi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu hesaplamalar sonucunda çalışan kişiye uygun olan ücret belirlenir ve maaşı bağlanır.

Malulen Emeklilik Nedir?

Malullük hali, genel olarak kişinin çalışırken geçirdiği kazaları ve yakalandığı çeşitli hastalıkları ifade eder. Malulen emekli olma hali ise çalışan kişinin geçirdiği bu hastalıklardan dolayı iş gücü kaybı yaşaması temeline dayanmaktadır. Geçirdiği hastalık sebebiyle çalışamayacak kişiler, malullük kapsamına alınır ve çalışamayacağı dönemler için emekli olabilme hakkı kazanır. Şartları sağlayan malullerin emekli maaşı dışında birtakım başka sosyal haklar elde etmesi de mümkündür.

Yeni Yasa Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Her kişinin geçirdiği iş kazası ve sonucunda yaşadığı iş kaybı malullük hali kabul edilmemektedir. Kişinin malulen emeklilikten yararlanabilmesi için birtakım şartları hali hazırda taşıyor olması gerekir. Malulen emekli olma şartları şu şekildedir:
 • İş gücü kaybının %60 ve üzerinde olması (kalıcı olarak aylık bağlanması için) veya kanun kapsamındaki hastalıklardan konulan tanı (geçici olarak),
 • İş gücü kaybının sağlık raporuyla belgelenebiliyor olması,
 • Çalışan kişinin en az 10 yıldır sigortalı olarak çalışıyor olması ve toplamda 1800 günlük priminin ödenmesi,
 • Maluliyet sonucu işten ayrılması gerekliliğin doğması (kendi işi ise işinin faaliyetine son verme gerekliliğinin olması),
 • Kendi adına çalışan kişilerin (4B) malul olduğu an itibariyle geçmişe dönük prim borçlarının bulunmuyor olması (genel sağlık sigortası dahil),
 • SGK’ya yapılacak başvurunun yazılı dilekçe ile yapılması.
Çalışan kişi başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğu bir hastalığa yakalandıysa, bu kişiler için priminin ödenmesi şartı aranmamaktadır. Yalnızca 1800 günlük bildiri şartı aranır.

Malulen Emekli Halini Kapsayan Hastalıklar Nelerdir?

Malulen emekli olma hali yalnızca meslek hastalıklarını ve geçirilen iş kazalarını kapsamaz. Kişinin bu emeklilik hakkından yararlanabilmesi için çalıştığı esnada çeşitli hastalıklara yakalanması da çalışan kişiye bu hakkı doğurabilmektedir. Malulen emekli olma hastalıkları şunlardır: Bazı kanser hastalıkları (Genital yollar, testis ve penis, prostat, mesane, safra kesesi veya yolları, böbrek, pankreas, karaciğer, ince ve kalın bağırsak, mide, akciğer, meme, tükürük bezleri, sinir sistemi, cilt, baş ve boyun yumuşak doku kanserleri, cilt, lenfoma, lösemi ve multipl myelom kanserleri).
 • Epilepsi/Sara,
 • Parkinson sendromu,
 • Serebral palsi,
 • Demans,
 • Beyin tümörleri,
 • Multiple Skleroz (MS),
 • Anemi,
 • Karaciğer sirozu,
 • Denge bozukluğundan kaynaklı tek başına ayakta duramama haliyle birlikte yaşanan işitme kayıpları,
 • Görme azlığı,
 • Retina kanamaları,
 • Uzuv kayıpları,
 • Çeşitli organ nakilleri (Kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek),
 • Behçet hastalığı,
 • Gastrointestinal kanamalar,
 • Tüberküloz,
 • AIDS,
 • IQ 50 ve altında olan zekâ gerilikleri,
 • Şizofreni,
 • Bipolar bozukluklar.

Malulen Emekli Olma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Malulen emekli halini kazanabilmek için yapılacak işlemler birkaç adımdan oluşmaktadır. Kişinin veya işverenenin yapabileceği malullük aylığı başvuru işlemleri şu şekildedir:
 • Kaza veya hastalık sonrası çalışan kişi ya da işvereni tarafından ilgili kuruma yazılı olarak dilekçe verilmesi,
 • Malullük oranın tespiti için ilgili kurumun sevk ettiği sağlık kuruluşuna gidilmesi,
 • İş gücü kaybı yaşayan kişinin sağlık kuruluşunun oluşturduğu kurula girmesi,
 • Sevk edilen sağlık kuruluşunun vermiş olduğu raporun incelenmesi,
 • İlgili kurumun malullük halini onaylaması.
Tüm bu işlemlerden sonra çalışan kişi şartları sağlaması halinde malullük halini alacak ve malulen emekli olmaya hak kazanacaktır.

Malulen Emeklilik Aylığının Bağlanması İçin Hangi Kuruma Başvuru Yapılır?

Malulen emeklilik haline hak kazanabilmek için çalışılan hizmet dökümü fark etmeksizin malulen emeklilik için başvuru yapılan kurum SGK’dır. Yazılı olarak yapılması gereken bu başvuru dilekçesi, çalışan kişinin bağlı olduğu SGK müdürlüğüne veya en yakındaki SGK il müdürlüğüne verilebilir. Yine SGK merkezi ve ilçe müdürlükleri de başvuru alabilmektedir.

Malulen Emeklilik İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?

Malulen emeklilik için SGK’ya yapılacak başvurularda kişiye ait bazı belgeler istenmektedir. Malulen emekli olmak için gerekli evraklar şunlardır:
 • Maluliyet tespitini ortaya koyan sağlık raporu,
 • Belgelik fotoğraf,
 • Malul hal kapsamındaki hastalıklara yakalandıktan sonraki 10 gün içerisinde başvuru yapacak olan sigortalı çalışanlar için işten ayrıldığını beyan eden belge,
 • 4A ve 4B hizmet dökümünde çalışanlar için tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi,
 • 4C hizmet dökümü kapsamında çalışanlar için emekli sevk onay belgesi.
Sigortalı olarak bir işverenin güdümünde çalışan kişiler 4A hizmet dökümüne tabi olarak çalışırlar. Kendi adına yani işyeri sahipleri veya bağımsız olarak çalışanlar ve muhtar olarak görev yapanlar 4B hizmet dökümü altında primlerini yatırırlar. 4C kapsamı ise devlet memurlarını kapsamı altına alır.

Malulen Emekli Olmak İçin Hangi Kurumlardan Sağlık Raporu Alınabilir?

Malulen emeklilik haline hak kazanabilmek için alınan engelli sağlık raporunun tam teşekkülü bir sağlık kuruluşundan alınması şarttır. Alınan raporda malullük hali detaylı bir şekilde anlatılmalı ve tüm iş gücü kaybı açıklıkla anlatılmalıdır. Malulen emeklilik sağlık raporu için şu kurumlara başvuru yapılabilir:
 • Devlet hastaneleri,
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
 • Devlet Üniversitesi Hastaneleri.

Malulen Emeklilik Aylığın Kesildiği Durumlar Nelerdir?

Malullük emekli aylığına hak kazanan kişiler, ara ara devlet tarafından kontrol edilmektedir. Bu hakkın suiistimal edilmemesi için alınmış olan bu önlem sonucu kişi şartları hala sağlıyorsa maaşını almaya devam eder. Ancak sağlamadığı resmî kurumlar tarafından belgelendiği takdirde maaşı kesilir. Malullük maaşın son bulduğu haller şu şekildedir:
 • İş gücü kaybının %60’ının altına düşmesi,
 • Malullük halinde sigortalı bir işte çalışması,
 • Malullük durumun son bulması.
Hastalıklara Göre Malul Aylığı Süresi Ne Kadardır? İş kazası dışında kişinin yakalandığı hastalık anında malullük aylığı süresi belli bir zaman içerisinde sınırlandırılmıştır. Hastalıklara göre belirlenen süreler içerisinde kişiye maaşı tam olarak ödenir. Hastalıklara göre belirlenen aylık süreleri şu şekildedir:
 • Kemik iliği nakli- 12 ay,
 • Bazı kanser türleri- 18 ay,
 • Kan kanseri- 24 ay,
 • Verem- 24 ay.
Hastalık nedeniyle malullük aylığı alabilmek isteyen kişilerin tanı konulduktan sonraki 1 yıl içerisinde hastalığı ile ilgili rapor alması gerekir. Bu rapor ile SGK’ya başvuru yapar.

Malulen Emekli Aylığı Nasıl Hesaplanır?

Malullük aylığı hesaplaması kişinin malullük oranı, prim gün sayısı ve sigorta süresi gibi değişkenler hesaba katılarak hesaplanmaktadır. Malullük aylığına hak kazanan kişiler, malullük aylığını hesaplamak için şu bilgilere sahip olması gerekir:
 • Çalışma gücündeki kayıp,
 • Toplam prim gün sayısı.
Kişi alacağı aylık için çalışma gücündeki kayı oranı ile toplam prim gün sayısını çarpar. %60 malullük oranı olduğu için çıkan sonuç %60’a bölünür. Elde edilen rakam kişinin alacağı aylığı ortaya çıkarmaktadır.

2021 Yılı Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

2021 malulen emekli maaşı, 2021 yılında toplu iş sözleşmesi kapsamında yapılan %3 zam ve enflasyon farkından doğan %4,35 zammı eklenerek hesaplanmaktadır. 2020 yılından farklı olarak malulen emekli aylıkları toplam %7,35 zamlı olarak ödenecektir.
 • 2021 Yılı SSK Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?
Eski adı SSK, yeni adı 4A hizmet dökümü kapsamında olan sigortalı çalışanlar malullük maaşlarını bu kapsamda alır. 2021 yılı 4A malullük maaşı, malulden önceki tüm primler sigortadan ödenmiş olduğu takdirde en düşük 1500 TL şeklinde bağlanacaktır.
 • 2021 Yılı Bağkur Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?
Eski adı Bağkur, yeni adı 4B hizmet dökümü kapsamında kendi hesabına veya bağımsız çalışan kişilerle muhtarlar bu kapsamda maaşlarını alır. 2021 yılı 4B malullük maaşı, tarım bağkuru da dahil olmak üzere 1500 TL ve üzeridir.
 • 2021 Yılı Devlet Memuru Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?
Eski adıyla emekli sandığı bağlı olarak çalışan devlet memurları, güncel olarak 4C kapsamında çalıştırılmaktadır. Devlet memurları malullük durumları esas gün ve ek gösterge gibi detaylara göre farklılık göstermektedir. Ancak 2021 yılı 4C malullük aylığı ortalama bir hesaplama 2400-2600 TL arasında olacaktır.
 • 2021 Yılı 3600 Gün Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?
Yaş haddinden emekli olma hali olan 3600 gün emekliliği, şartları sağladığı takdirde malullük hakkı elde etmeye uygundur. 2021 yılı 3600 gün malulen emekli aylığı, yeni zamlarla birlikte diğer dökümlerde olduğu gibi minimum 1500 TL civarındadır.

Malulen Emeklilik Maaşları Nasıl Hesaplanır?

Malulen emekli olanların alacakları maaşlar için hesaplama yapılırken öncelikle sigorta süresi ve prim gün sayısı bilinmelidir. Prim gün sayısı için 90 bin baz alınmaktadır. 90 binden daha az olması durumunda prim gün sayısı 90 bin, fazla olması halinde ise prim gün sayısı ne kadar ise o kadar baz alınmaktadır. Hesaplama yapılırken çalışma gücündeki kayıp oranı ne kadar ise; bu kadar toplam prim günü sayısı ile çarpılmalıdır. Ardından elde edilen sonucun %60’a bölünmesi gerekmektedir. Elde edilen sonuç, bir aylık malullük aylığı olmaktadır.

Malul Aylığı Ne Kadar Süre Alınır?

Malulen emekli olanlar rapor süresi kadar süre maaş alabilmektedirler. Hastalığını tanısının konduğu yıl içerisinde sağlık kurulu raporu alınmalıdır. 12 aydan 24 aya kadar süre ile aylık verilebilmektedir. Kemik iliği nakli yapılacak olanlar 12 ay, kanser hastaları 18 ay, kan kanseri tedavisi gören ve verem hastası olanlar ise 24 ay süresince malullük aylığı alabilmektedir.

Malul Aylığının Kesildiği Durumlar Nelerdir?

Malulen emekli olanların maaşlarının kesildiği durumlar bulunmaktadır. Bu durumların tespit edilmesi ve aylıklarının kesilmesi halinde; kişinin bu duruma itiraz hakkı bulunmaktadır. Ancak yargı yolu ile de bu durumu ispat edememesi halinde tekrar aylık bağlanmamaktadır. Dolayısı ile malulen emeklilik için tekrar başvuru yapsa dahi değerlendirmeye alınmamaktadır. Aylığın kesildiği durumlardan aşağıda bahsedilmiştir:
 • Malullük durumunun sona erdiğinin tespit edilmesi ve belgelenmesi durumunda; aldığı aylık da kesilmektedir.
 • Malullük aylığı almasına rağmen sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan olur ise; bu durumda aylığı kesilmektedir.
 • Çalışma gücü kaybı %60’ın altına düşmüş ise bu durumda aylık da kesilmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır, Ücreti Ne Kadar?

Malulen Emekliliğe Başvurdum Maaşım Ne Zaman Bağlanır?

Malulen Emekli Olursam Ne Kadar Maaş Alırım?

Editör: TE Bilisim