Mahsül satmak için bağkur borcu yoktur (tevkifat muafiyet) yazısı nasıl ve nereden alınır?

Ekinlerin yoğun bir şekilde biçilmeye başlandığı bu günlerde çiftçilerden en çok istenen belge bağkur borcu yoktur belgesi yani tevkifat muafiyet belgesi olmaktadır.Tevkifat muafiyet belgesi almayan çiftçilerden sattıkları ürün bedeli üzerinden alıcı tarafından % 2 oranında bağkur kesintisi yapılmaktadır.Bu yüzden bu belge çiftçiler için büyük önem arz etmektedir.

Bağkur kesintisi (tarımsal kesinti) kimler tarafından yapılmaktadır?

Tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir.

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmeler,

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri, c) Sair kurumlar (kooperatif, birlik ve diğer kurumlar),

ç) Ticaret şirketleri,

d) İş ortaklıkları,

e) Dernekler,

f) Vakıflar,

g) Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri,

ğ) Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler,

h) Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı.

Çiftçiden bağkur kesintisi yüzde kaç olarak alınmaktadır?

Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla %2 oranında kesinti yapmak zorundadırlar.

Kimlerden tarımsal kesinti (Bağkur kesintisi) yapılamaz?

TARIMSAL KESİNTİ İÇİN MUAFİYET BELGESİ NASIL ALINIR

Tarımsal faaliyette bulunanlardan;

a) Kanuna göre gelir ve aylık alanlara (sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri/aylığı alanlar hariç),

b)5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç (tarım bağkuru) diğer bentlerine göre sigortalı olanlara,

c)5510 Sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, 5510 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalaması, 5510 Sayılı Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olanlara,

ç) Tarımsal faaliyette bulundukları halde 65 yaşını dolduranlardan sigortalı olmak istemedikleri doğrultusunda talepte bulunanlara,

d) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklardan aylık alanlara,

bu durumları devam ettiği sürece geçerli olacak Kesinti Muafiyet Belgesi verilir.

Taksitlendirme ya da yapılandırma yapanlara tevkifat muafiyet belgesi verilir mi?

Tarımsal faaliyette bulunanlardan, prim borçlarını taksitler halinde ödeme taahhüdünde bulunanlara, taleplerine istinaden taksitlerini düzenli ödeme şartıyla, sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince bir yıl süre ile geçerli Kesinti Muafiyet Belgesi verilir.

Tevkifat muafiyet belgesi (bağkur borcu yoktur belgesi) nereden alınabilir?

Yukarıda kesinti muafiyet belgesi alabilecek kısmında saydığımız kişiler herhangi bir sosyal güvenlik merkezine dilekçe ile başvurarak tarımsal kesintiden muaf olduğuna dair belge alabilirler.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu