657 ye tabi Kurumlar hangileridir? . 657'ye tabi olan ve 657 ye tabi olmayan Kurum bilgileri konusunda yazımızın devamında bilgi bulabilirsiniz.  657 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN KURUM VE YA KURULUŞLAR HANGİLERİDİR?

Aşağıdaki sayılan Kurum ve Kuruluşlarda çalışan personel hakkında 657 Sayılı Kanun hükümleri uygulanmamaktadır.Bu Kurum ve Kuruluşlar kendi özel kanun hükümlerine tabidirler.

657 Sayılı  Kanuna tabi olmayanlar şunlardır:

- Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri,

- Hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar,

- Danıştay ve Sayıştay meslek mansupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları,

- Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları,

- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri,

- Genelkurmay Mehtaran Bölüğü Sanatkarları,

-Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera va Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkar memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri,

-Spor-Toto Teşkilatında çalışan personel,

-Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile Emniyet Teşkilatı mensupları,

Özel kanun hükümlerine tabidirler.

657 ye tabi kurumlar hangileridir?

 657 Sayılı Kanuna tabi olan Kurumlar ise şunlardır;

-Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, -İl Özel İdareleri, -Belediyeler, -İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, -Kanunlarla kurulan fonlar, – Kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar ..
Editör: TE Bilisim