Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda, kurum tarafından yapılacak sınav ile farklı pozisyonlarda görevlendirmek üzere personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvuruların 30 Temmuz’da başlayacak olduğu ilan, 17 Ağustos 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı Nasıl Başvuru Yapılır?

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece elektronik ortamdan alınacaktır. Bu bakımdan posta ya da şahsen yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ön başvuru sonrasında ise istenen belgelerin posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.
 • Adayların bakanlık internet sitesi üzerindeki “sınav başvuru sistemi”ni kullanmaları gerekmektedir.
 • Açılan başvuru ekranında adaylardan istenen tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Adaylar başvurularını tamamlamadan önce tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde girildiğinden emin olmaları gerekmektedir.
 • Başvurular 17 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak olup bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Ön başvurusu olumlu değerlendirilen adaylardan istenen belgelerin Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 100.Yıl – ANKARA adresine 28 Ağustos 2020 tarihine kadar posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Posta yüzünden yapılan gecikmelerden bakanlık sorumlu olmayacaktır. Ayrıca eksik belge ya da hatalı belge ile işlem yapan adaylara da bilgi verilmeyecek ve başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Adayların farklı pozisyonlara başvuru yapabilmeleri için şu kriterleri taşımaları gerekmektedir;
 • Mimar; en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokulların mimarlık bölümden mezun olmak,
 • Şehir ve Bölge Planlamacısı; en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokulların şehir ve bölge planlama bölümlerinden mezun olmak,
 • Arkeolog; en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokulların arkeoloji bölümlerinden mezun olmak,
 • Sanat Tarihçisi; en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokulların sanat tarihi bölümünden mezun olmak gerekmektedir.
 • Adayların yurtdışındaki ilgili bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından kabul edilen denklik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Bu bölümlerin dışında mezun olan adaylar ilgili pozisyonlara başvuru yapamazlar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı Genel Şartları Nedir?

Adayların ilgili kadrolara başvurmaları için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu tarafından ihraç edilmemek,
 • Belirtilen bölümlerden mezun olmaları ve alanlarında en az beş yıllık deneyime sahip olduklarını gösteren resmi belgeye sahip olmaları; kamu ve özel kuruluşlardaki çalışmalar kabul edilecektir,
 • Yurtdışından mezun olanlar için denklik belgesi,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi uyarınca; ; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiklerinin olmaması terhis ya da tecilli veya muaf olmaları gerekmektedir.
 • Adayların aynı zamanda görevlerini yapmaya engel olacak salgın hastalık ya da kronik rahatsızlık da taşımamaları gerekmektedir.
 • Aday başvurularının değerlendirilmesi sonrasında kurum bünyesinde sınav yapılacaktır. Sınav alanla ilgili olup adayların değerlendirilmesi sınav sonucuna göre değerlendirilecektir. Sınava katılmayan adayların hakları kaybolacaktır.
 • Sınava katılacak adaylar 11 Eylül 2020 tarihinde bakanlık internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Adayların hangi bölgelerde görev yapacakları, ön başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar için açıklanacaktır, adaylar başvuru yaparken kurum bünyesinde bulunan tüm iç ve dış çalışma alanlarında çalışmayı kabul etmiş sayılırlar.
 • Eksik ya da hatalı belge – bilgi veren adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Editör: TE Bilisim