Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Reformu ile  SSK,Bağkur ve Emekli Sandığı Kurumları tek çatı altında toplandı.

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanununda;

Eski SSK kapsamında çalışanlar 4/1-a,

Eski Bağkur kapsamında sigortalı olanalr 4/1-b,

Eski Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olanlar 4/1-c  maddelerinde yer almıştır.

Cumhurbaşkanı Müjdeyi Verdi. Muhtarların bağkur primini devlet ödeyecek. Detaylar burada. 

Köy Muhtarları Ne Kadar Prim Öderler?

Köy muhtarlarının aylık bağkur primlerinden   5510 sayılı Kanunun geçici 16. maddesinde bahsedilmiştir. Köy muhtarları çiftçi/tarım bağkurlular gibi düşük prim ödemektedirler. 2008 yılından başlamak üzere 15 günden başlanarak her yıl bir puan arttırılarak ödeme yapılır. Yani 2008 yılı için 15 gün , 2009 yılı için 16 gün, 2010 yılı için 17 gün, 2011 yılı için 18 gün, 2012 yılı için 19 gün, 2013 yılı için 20 gün, 2014 yılı için 21 gün, 2015 yılı için 22 gün ve 2016 yılı için 23 gün üzerinden prim ödemektedirler. Prim gün hesabında 30 gün olarak alınmaktadır.

Örneğin, köy muhtarları 2016 yılında 1.647,00 x 34,50/100 /30 x 23 gün = 435,63 TL prim ödemektedirler.

2023 yılında da tarım/çiftçi, esnaf,şirket ortağı, köy muhtarı, mahalle muhtarı aynı oranda bağkur primi ödemiş olacak.

Mahalle Muhtarları Ne Kadar Prim Öderler?

Mahalle muhtarları köy muhtarlarından farklı olarak esnaf bağkurlular gibi prim ödemesi yaparlar. Yani şirket ortakları, vergi mükellefleri ne kadar prim öderse mahalle muhtarları o kadar prim öderler.

Mahalle muhtarları 2016 yılı için 1.647,00 x 34,50/100 = 568,21 TL bağkur primi öder.

SSK'lı Çalışanların Durumu 

Muhtarlar 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında yani SSK'lı olarak çalışıyorlarsa bağkurlu olmalarına gerek yoktur. Ancak SSK kapsamında çalıştıkları işten çıktıkları günden sonra bağkur kapsamında sigortalı olmaları gerekmektedir. Aynı şekilde emekli olanların (gelir/aylık alanlar) bağkurlu olmalarına gerek yoktur.

Sonuç olarak; Köy muhtarları mahalle muhtarlarına göre daha az bağkur primi ödemektedirler ve SSK'lı olarak çalışan ve emekli olan muhtarların ayrıca bağkur primi ödemelerine gerek yoktur.

Vergi Mükellefi veya Şirket Ortağı Olanlar

Köy veya mahalle muhtarlarından vergi mükellefi veya şirket ortağı olanların 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesine göre bağkur sigortalılıkları devam eder. Yani esnaf bağkuruna göre prim ödemeye devam ederler. ******
Editör: TE Bilisim