Konya’nın merkez Karatay ilçesinde istihdam edilmek üzere çok sayıda zabıta memuru alımı gerçekleştirilecek. Karatay Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak atamaları gerçekleştirilecek adayların; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam edileceklerdir. KPSS ilgili puan türünden en az 70 puan almış ve ilanda yer alan alım yapılacak kadrolara özel belirlenen nitelikleri taşıyan kişilerin başvuru yapmaları mümkündür. 03.07.2020 Resmi Gazete yayım tarihine sahip ilana göre adayların en geç 14 Ağustos 2020 tarihine kadar başvurularını şahsen yapmaları gerekmektedir. Konya İli Karatay Belediye Başkanlığı bünyesinde toplamda 15 (on beş) kadro adedi ile istihdam yapılacaktır.

Karatay Belediyesi Zabıta Alım İlanı Başvuru Şartları

Konya Karatay Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan zabıta memuru alım ilanına göre, söz konusu kadrolar için başvuru yapacak adayların sahip olması gereken genel şartlar:
 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından kısıtlı olmamak,
 • 5237 sayılı TCK’nın 53’üncü maddesinde belirtilen sürelerin geçmiş olmasına rağmen kasten işlenen ve affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, rüşvet, fesat karıştırma vb. suçlardan hüküm giymemiş olmak,
 • Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Görevine engel herhangi bir sağlık sorunu taşımamak.
Zabıta memuru alım ilanına göre adayların sahip olmaları gereken genel şartlar bu şekilde belirlenmiştir. Genel şartlar dışında adayların bazı özel şartları da taşımaları gerekir.

Zabıta Memuru Alım İlanı Özel Şartlar

Karatay Belediyesi 15 zabıta memuru alım ilanına göre, başvuru yapacak adayların sahip olmaları gereken özel şartlar:
 • Lisans mezunu adayların 2018 KPSS P3, önlisans mezunlarının P93 puan türünden en az 70 puan almış olması,
 • Daha önceki çalışılan kurumlardan disiplin, ahlaki vb. nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerinde belirlenen şartları taşımak ve Belediye Zabıta Yönetmeliği 13/A maddesindeki şartlara haiz olmak,
 • Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda ise en az 1.60 metre boyunda olmak,
 • 30 yaşından büyük olmamak.

Başvuru Tarihi, Yeri ve Şekli

Karatay Belediyesi zabıta memuru ilanına adayların 10.08.2020 – 14.08.2020 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. Söz konusu ilan için belirlenen şartları taşıyan adayların bu tarihler arasında ve 09.00 – 16.30 saatlerinde, Karatay Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru özel ve genel şartlarını sağlayan adaylar istenen belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde vaktinde teslim ederek başvurularını tamamlayabilirler. Adayların sözlü ve uygulamalı sınava katılım sağlamaları için:
 • Başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve teslim edilmesi,
 • Boy – kilo şartlarının sağlanması ve ölçümlere girilmesi,
 • Başvurunun şahsen yapılmış olması gerekir.
Posta veya elektronik posta yöntemi ile başvurularını yapan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

Konya İli Karatay Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek zabıta memurları adaylarının başvuru sırasında teslim etmesi gereken evrak, 03.070.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan personel alım ilanında açıkça belirtilmiştir. Buna göre adayların teslim etmeleri gereken belgeler:
 • Başvuru formu (İnternet üzerinden temin edilecek),
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • Diploma, mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
 • KPSS sonuç belgesi,
 • Sağlık durumunu raporu,
 • Sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.
Başvuru sırasında adayların ilanda yer alan özel ve genel şartları taşımamaları veya belirlenen başvuru şartlarına göre işlem yapmamaları durumunda değerlendirmeye alınmayacaklardır. Başvuru şartlarını ve kılavuzunu inceleyerek en geç 14 Ağustos 2020 tarihine kadar başvurularını yapabilirsiniz.
Editör: TE Bilisim