Pek çok kimse sigortalı olma konusunda temel konuları merak etmektedir. Özellikle emeklilerin sigortalı bir işte çalışıp çalışmayacakları ya da 18 yaşından küçüklerin sigorta kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği merak konusu olmaktadır. 5510 sayılı kanun çerçevesinde sigortalı olabilecek kimseler açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Kanun Çerçevesinde Kimler Sigortalı Olabilir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde kimlerin sigortalı olup olmayacakları açık bir şekilde belirlenmiştir. İlgili kanunun 4. Maddesinde sigortalı sayılanlar ile 5. Maddede yer alan kısmen sigortalı olanlar arasında sigorta yapılabilecek kişiler belirtilmiştir. Buna göre evlilik durumunda eşlerin birbirlerine herhangi bir maddi çıkar gözetmeksizin yardımda bulunması medeni kanun çerçevesinde sağlandığı için karısına ya da kocasına ait bir işyerinde çalışan kimselere sigorta yapılmamaktadır. Çünkü bu kimseler eşlerinin işyerinde yardım amaçlı çalıştıkları kabul görmektedir. Ancak evlilik olmadan bir arada yaşayan kimseler için bu durum söz konusu değildir, sigortalı olabilirler. Aynı işyerinde çalışan eşler sigortalı olabilmektedir ancak kendisine ödeme yapılmaması yani maaş verilmemesi durumunda ise kişilerin sigortası geçerli olmamaktadır. İşverenin işyerinde çalışmakta olan anne, baba ya da çocuklar için de istisna yapılmamakta olup bu kişiler de ancak hizmet akdine uygun olarak çalıştıklarında sigortalı sayılabilmektedirler.

Konut İçinde Yapılan İşler de Sigorta Kapsamına Girmiyor

Aile ekonomisi olarak adlandırılan faaliyetler kapsamında yapılan işler için çalışan kimseler işçi statüsünde görülmemektedir. Bu bakımdan ilgili kanunun gerekli maddeleri uyarınca konur içinde birlikte iş yapan kimseler sigorta kapsamına alınmamaktadırlar. Başka bir deyişle, aile ekonomisine katkı olarak ev içinde yapılan işler, sigorta olarak değerlendirilmezler. Aynı konut içinde yaşayan üçüncü derece dahil olan; teyze, yeğen, dayı, hala ve amca gibi hısımlar için de aynı durum söz konusudur. Aynı konut içinde yaşayan ve akrabalık derecesi üçüncü dereceden daha fazla olan kimselerin ise çalıştıkları tespit edilmeleri halinde ilgili konut işyeri statüsünde sayılır ve sigorta yapılmamasından dolayı cezai yaptırımlara maruz kalabilir. Aynı şekilde bu durumda olan hanelerin vergi kaydına da tabii, olmaları gerekmektedir.

Belirsiz Süreli Ev İşlerinde Çalışanlar Sigorta Kapsamında Değil

2015 tarihinden önce ev içinde hizmetli, çocuk bakımı, ev temizliği, ütü gibi işlerde sürekli olarak çalışan kimseler ve mürebbiye, aşçı, şoför gibi kimseler sigorta kapsamında sayılmaktadır. Ancak kısa süreli ya da bir iş tanımı için gerekli olan çalışanlar sigorta kapsamında sayılmazlar.

Askerlik Yapanlar Sigortalı Olamaz

Askerlik hizmetini yaparken verilen işleri uygulama sırasında herhangi bir sigorta talebinde bulunulmaz. Askerliğin iş tanımına göre yapılmakta olan eylem ne olursa olsun, bunun için yapan kimseler sigortalı sayılmamaktadırlar. Özellikle lojistik ya da onarım – tadilat işlerinde çalışan askerler için de aynı durum söz konusudur.

Tarım ve Orman İşleri Sigorta Kapsamı Dışındadır

Tarım ve orman işlerinde çalışan kimseler, kamu memuru değillerse, sigortalı işçi olarak görülmezler. Bu bakımdan mevsimlik işçilere sigorta yapılmamaktadır. Ancak mevsimlik işçiler devamlı olarak tek kişiye ya da kuruluşa bağlı olarak, farklı bölgelerde olmak üzere çalışıyorlarsa bu durumda sigortaları yapılabilir.

Emekliler Sigorta Kapsamında Bulunmaz

Emekliler hangi işte çalışırlarsa çalışsınlar, emekli olduktan sonra sigorta kapsamına alınmazlar. Bu bakımdan emekli olmuş kimselerin sigortalı olarak çalışmaları mümkün değildir. Kendi işini yapmaları halinde de yine sigorta ödemek zorunda değildirler.

Sportif Faaliyetlerde Görevlendirilenler Sigorta Kapsamında Değildir

En fazla 2 haftada 8 saati aşmamak kaydıyla sportif faaliyetlerde görevlendirilen kimselerde sigorta şartı aranmaz ya da sigorta yapılamaz. Bu bakımdan tatil, kamp, eğitim gibi hazırlıklarda bu sürenin üzerine çıkılması halinde sigorta yapılabilir.

Temmuz Ayı Zamlı Emekli Maaşları Belli Oldu!

Emekli Maaşlarına Haciz Gelebilir, Maaşlarınızı Kontrol Edin!

Borçlu Emeklilere Önemli Uyarı! Mutlaka Başvuru Yapın

Editör: TE Bilisim