Kıdem tazminatı alabilmeniz için normalde kendi isteğiniz dışında işten ayrılmanız gerekiyor.  Ancak bazı durumlarda kendi isteğiniz ile ayrılsanız bile tazminat alabilirsiniz.İşveren tarafından işten çıkışınız verildiğinde SGK işten ayrılış bildirgesinde ayrılış kodu da belirtir. Bu işten ayrılış kodu hem kıdem tazminatı almada hem de işsizlik maaşı almada büyük önem arz etmektedir. Şimdi gelelim kısaca kıdem tazminatı alma şartlarına ve güncel SGK işten ayrılış kodlarına.

Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?

      Yukarıda da bahsettiğimiz üzere kıdem tazminatı alabilmeniz için;

  • Kendi isteğiniz ve kusurunuz dışında işsiz kalmanız,
  • İşten ayrıldığınız tarihten önce en az 1 yıl işyerinde çalışmanızın olması gerekmektedir.
Kendi isteğiniz ile işten ayrıldığınızda bile bazı istisnai durumlarda işveren size tazminat ödemek zorundadır. Bu durumlar;
  • Kadın çalışanın resmi nikah tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde evlilik gerekçesi ile işten ayrılması,
  • Erkek sigortalının askerlik sebebi ile işten ayrılması,
  • Malulen emeklilik, normal emeklilik ya da yaş haddinden dolayı işten ayrılma ve sağlık problemleri nedeni ile işten ayrılma.

Kıdem tazminatı alınabilen SGK işten ayrılış kodları nelerdir?

Aşağıda SGK işten ayrılış kodları numaraları ile belirtilmiştir. Kırmızı ve kalın ile belirtilen işten ayrılış kodlarından birisi ile işten ayrılmanız halinde işveren size tazminat ödemek zorundadır.

1-Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence feshi.

2-Deneme Süreli İş Sözleşmesinin işçi tarafından feshi.

3-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi(istifa).

4-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep  bildirilmeden feshi.

5-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi.

8-Emeklilik(yaşlılık) ve ya toptan ödeme nedeniyle.

9-Malulen emeklilik nedeniyle.

10-Ölüm.

11-İş kazası sonucu ölüm.

12-Askerlik.

13-Kadın işçinin evlenmesi .

14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması . 15- Toplu işçi çıkarma . 16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli . 17- İşyerinin kapanması . 18- İşin sona ermesi . 19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır) 20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)

21- Statü değişikliği 22- Diğer nedenler 23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih 25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih 26- Disiplin kurulu kararı ile fesih 27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih 28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih 29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih 30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır) 31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih 32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi 33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

 36-Ohal/KHK

Yukarıda belirtilmeyen bazı işten ayrılış kodları ile ayrılmanız halinde de tazminat hakkınız olur. İşveren kıdem tazminatımı ödemiyor ne yapmalıyım, nereye başvurmalı ve nereye şikayet etmeliyim? Kıdem tazminatı için gerekli olan tüm şartları sağladınız. İhbar sürelerine de uyarak işverene işten ayrılma talebinizi ilettiniz. Ancak işveren kıdem tazminatınızı ödemedi. Bu durumda öncelikle işvereninize noter aracılığı ile ihtarname göndermeniz gerekir. İhtarnamede belirttiğiniz süre içerisinde işveren tazminatınızı yine ödemezse ikamet ettiğiniz yerdeki iş mahkemesine başvurmanız gerekiyor. Kıdem tazminatı fonunda son durum nedir, tazminat fon düzenlemesi gelmeyecek mi? Bildiğiniz üzere kıdem tazminatında yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor. Fon sistemi denilen bu sistem yürürlüğe girerse sigortalılar açısından da bir hayli faydalı olacak. Ancak yeni uygulamanın ne zaman başlayacağı konusunda henüz net bir hüküm yok. Hükümet sistemin üzerindeki çalışmanın devam ettiğini ve taraflar ile görüşmeler sonucunda en makul sisteme geçileceği şeklinde açıklama yapmıştı en son.
Editör: TE Bilisim