Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi olarak çalışmak isteyen genç vatandaşları yakından ilgilendiren kamu personeli alımı ilanı Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü’nden geldi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan personel alımı ilanına göre, üniversite bünyesinde çeşitli mesleklerde “sürekli işçi” statüsünde çalıştırılmak üzere çok sayıda personel alımı yapılacağı duyuruldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından duyurulan personel alımı ilanına en az ilköğretim mezunu adayların müracaat edebilecekleri bildirildi. Adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartı aranmazken, üniversite bünyesinde daimi olarak istihdam edilecek personelin 18-30 yaş aralığında olacağı açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü sürekli işçi alımı ilanı hakkında başvuru şartları, başvuru tarihleri ve bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alımı ilanında, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünde ve bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden ekte yer alan kontenjan tablosunda dağılımı gösterildiği şekilde 21 “Sürekli İşçi” alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı İlanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversite bünyesinde daimi olarak istihdam edilecek işçi kadrosu için açılan pozisyonlar şu şekilde sıralandı:
 • Temizlik görevlisi
 • İnşaat boyacısı / boyacı
 • Hayvan bakıcısı
Resmi Gazete’nin yanı sıra Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden de duyurulan personel alımı ilanında başvuruları kabul edilen adaylar arasında noter gözetiminde kura çekimi yapılacağı açıklandı. Kura çekimi işlemlerinin 26 Haziran 2020 tarihinde saat 14:00’da Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Atatürk Kongre Merkezinde Noter huzurunda gerçekleşeceği ve koronavirüs salgını dolayısıyla alınacak önlemler kapsamında kura işlemine görevli personeller ile birlikte gerekli önlemler alınarak başvuru sahiplerinden (aileler hariç) 100 kişinin kurayı izlemek üzere katılımına izin verilecek, bu sayının haricinde kimsenin salona alınmayacağı belirtildi. Kura işlemi ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi resmi Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanıp kamera ile kayıt altına alınacağı açıklandı. Kura sonucu belirlenen adaylar (asıl ve yedek) 30 Haziran 2020 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi web sayfasında http://www.aku.edu.tr ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağı ve asıl aday olarak ilan edilenlerin, 01 Temmuz 2020 ile 06 Temmuz 2020 mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerektiği duyuruldu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Başvuru Şartları

 • Türk vatandaşı olmak
 • İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
 • Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak
 • Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak
Editör: TE Bilisim