Resmi Gazete’de yayımlanan kamu personel alımı ilanları arasında son olarak Mevlana Kalkınma Ajansı personel alımı ilanı da yer aldı. Yayımlanan duyuruda Mevlana Kalkınma Ajansı bünyesinde daimi olarak istihdam edilecek personelde aranan başvuru şartları açıklandı. Birbirinden farklı kadrolarda gerçekleştirilecek kamu personel alımı ilanında başvuru şartlarını taşıyan personelin yüksek maaşla daimi olarak kurum bünyesinde çalıştırılacağı bildirildi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısı üzerinden duyurulan Mevlana Kalkınma Ajansı kamu personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan personel alımı ilanında, “449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesine göre yapılacak yarışma sınavı ile “1 İç Denetçi, 3 Uzman Personel, 1 Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel ve 1 Destek Personeli” istihdam edilecektir.” ifadeleri kullanıldı. Bununla birlikte Mevlana Kalkınma Ajansı bünyesinde yukarıda belirtilen kadrolarda daimi olarak çalışmak isteyen adaylarda aranan genel ve özel başvuru şartları da açıklandı.

Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alımı Başvuru Genel Şartları

 • Türk Vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Mevlana Kalkınma Ajansı İç Denetçi Alımı Başvuru Şartları

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak
 • Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak
 • İç denetçide, kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak
 • kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak
 • Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak
 • İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak

Mevlana Kalkınma Ajansı Hukuk Müşaviri Alımı Başvuru Şartları

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 • Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak
 • Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan mezun oldukları alana göre en az 80 puan almış olmak
 • İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak
 • Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak

Mevlana Kalkınma Ajansı Uzman Personel Alımı Başvuru Şartları

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istatistik, ziraat mühendisliği ve sosyoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak
 • Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan mezun oldukları alana göre en az 80 puan almış olmak
 • İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak
 • Devlet destekleri konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak
 • Bölgesel gelişme politikaları, bölgesel ekonomik analizler ve sektörel analizler konusunda bilgi sahibi olmak
Bu başvuru şartlarına sahip adayların müracaatlarının, 08 Haziran 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 19 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılması gerektiği bildirildi.
Editör: TE Bilisim