Kamuda iş arayışında olan vatandaşlar için yeni bir personel alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında en az ilköğretim mezunu adayların başvuru yapacağı kamu personel alımı ilanında, üniversite hastanesine 18-35 yaş aralığında sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan personel alımı ilanında üniversite bünyesinde birbirinden farklı mesleklerde istihdam etmek üzere toplamda 318 personelin kura ile işe alınacağı açıklandı. Üniversite hastanesinde daimi olarak işçi statüsünde çalışmak isteyen en az ilköğretim mezunu adayların başvuruda bulunabileceği Dokuz Eylül Üniversitesi 318 sürekli işçi alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) çalışacak personel arandığı duyuruldu. Yayımlanan ilanda, ilana başvuruda bulunacak 18 – 35 yaş aralığındaki adayların kura ile istihdam edileceği açıklandı. Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesindeki hastanede daimi işçi statüsünde görevlendirilecek personelin;
 • Temizlik görevlisi
 • Güvenlik görevlisi
 • Hasta ve yaşlı bakım elemanı
kadrolarında sürekli olarak istihdam edileceği belirtildi. Yayımlanan personel alım ilanında, “Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ne bağlı olarak çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı yapılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Genel Şartları

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan sürekli 318 işçi alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adayların, belirtilen kadrolarda iş başvurusunda bulunabilmeleri için öncelikle şu başvuru şartlarını taşımaları gerektiği açıklandı.
 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını doldurmuş olmak, ilana başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
 • Mesleğini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak
 • Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorunu bulunmamak
 • İlanda belirtilen diğer özel başvuru şartlarını taşımak
Bu başvuru şartlarına uygun olarak istihdam edilecek personelin, deneme-çalışma sürelerinin 60 gün (2 ay) olduğu, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedileceği açıklandı. Bu şartlara göre başvuruda bulunan adayların iş yerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılacağı belirtildi. Bu başvuru şartlarına sahip adayların başvuru işlemlerinin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlamaları gerektiği bildirildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday belirleneceği ve belirlenen adayların üniversitenin internet sitesinde ilan edileceği açıklandı.
Editör: TE Bilisim