Güvenlik görevlisi sertifikası sahibi olan ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı bulunmayan vatandaşları yakından ilgilendiren güvenlik görevlisi alımı Selçuk Üniversitesi’nden geldi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu personeli alımı ilanları arasında Konya Selçuk Üniversitesi bünyesinde sürekli işçi statüsünde 27 kişilik güvenlik görevlisi istihdam edileceği açıklandı. İlan edilen kadrolara başvuru yaptıktan sonra atanmaya hak kazanan adayların 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde üniversite bünyesinde sürekli işçi olarak çalıştırılacağı duyuruldu. Bu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları da ilan detaylarında yer aldı. Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı bulunmayan adaylar arasından Konya Selçuk Üniversitesi’ne 27 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilanda ataması yapılan personelin deneme süresinin iki ay olup, bu süre içinde başarısız olanların iş sözleşmelerinin Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından feshedileceği belirtildi. Adayların vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılacakları ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumlarının bulunmaması gerektiği açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Selçuk Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak
 • İlana başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak
 • Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak
 • 67 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

Selçuk Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Özel Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak
 • 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak
 • Valilik tarafından süresi dolmamış silahlı veya silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak
 • 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak
 • En az Lise veya dengi okul ve en fazla Lisans mezunu olmak
 • İlan tarihi itibariyle Konya’da (Meram, Karatay, Selçuklu) ikamet etmek
Bu başvuru şartlarına sahip adayların 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR il müdürlüklerinden ya da ALO 170 hattı aracılığıyla müracaat işlemlerini yapabilecekleri belirtildi. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacağı açıklandı.
Editör: TE Bilisim