6736 Sayılı Alacakların Yapılandırılmasına dair torba kanun 19.08.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu torba kanunda Sosyal Güvenlik Kurumu'na 30.06.2016 tarihi ve öncesinde prim borçları olanlar borçlarını yapılandırabilecek. Sosyal Güvenlik Borçlarının yapılandırılması ile ilgili detaylı bilgi için TIKLAYINIZ Vergi borçlarının 6736 Sayılı Kanun ile yapılandırılması ile ilgili detaylı bilgi için TIKLAYINIZ Yapılandırma özellikle işverenler açısından büyük bir avantaj sağlayacak. İşverenler yapılandırmadan nasıl faydalancak, prim borçları nasıl silinecek? Başvurular nereye yapılacak? İşte detaylar: İşverenlerin Hangi Prim Borçları Silinecek? İşverenlerin 30.06.2016 tarihi ve öncesinde olmak koşulu ile:
 • Sigorta primi borçları,
 • İşsizlik primi borçları,
 • Damga vergisi borçları,
 • Özel iletişim vergisi borçları,
 • Eğitime katkı payı borçları,
 • İdari para cezası borçları,
 • İhaleli işlerden dolayı kaynaklanan asgari işçilik borçları,
 • Bina inşaatlarından dolayı kaynaklanan asgari işçilik borçları,
6736 Sayılı yasa kapsamında yapılandırılabilecek. İşveren Prim Borç Yapılandırma Başvuruları Nereye ve Nasıl Yapılacak? İşveren prim borçlarının yapılandırılması için başvuru işlemleri işveren dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne yapılabilecek.Başvurular:
 • Elden,
 • Posta yoluyla,
 • Kargo yoluyla,
 • E-bildirge şifresi ile E-Bildirge ekranından..
Yapılabilecek. İşveren Prim Borçlarının Yapılandırılabilmesi İçin Son Başvuru Tarihi Ne Zaman? İşveren prim borçlarının yapılandırılabilmesi için son başvuru tarihi 31.10.2016.  İşveren Prim Borçları Yapılandırma İçin Başvuru Formu İşveren prim borçlarının yapılandırma başvuru formunu indirmek için TIKLAYINIZ İşveren Prim Borçları Kaç Taksitle Ödenecek? İşveren prim borçları peşin, 6,9,12 ve ya 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. İlk taksit son ödeme tarihi 02.01.2017 tarihinde sona erecek. İşveren Yapılandırması Hangi Hallerde Bozulacak

Yapılandırılan prim borçlarının ilk iki taksidinin ödenme zorunluluğu bulunmakta. İlk iki taksidin ödenmemesi halinde yapılandırma ihlal edilmiş sayılır ve bozulur. İlk iki taksidin ödenmesi , geri kalan taksitlerin de bir takvim yılında ikiden fazla geç ödenmemesi ve cari primlerin de düzenli ödenmesi gerekmektedir.

Prim Borçlarının Ne Kadarı Silinecek?

30.06.2016 tarihi öncesindeki prim borçlarının gecikme zamları ve gecikme faizleri silinecek. Kalan anaparaya enflasyon oranı üzerinden peşin ya da taksitli ödenmesi halinde yeniden hesap yapılacak. Çıkan tutarın tek seferde peşin olarak ödenmesi halinde hesaplanan enflasyonun da yarısı alınmayacak.

İdari Para Cezalarının Ne Kadarı Silinecek?

Kanunun yayım tarihi olan 19.08.2016 tarihine kadar kesinleşen yani tebliğ tarihinden itibaren en az 16 gün geçmiş idari para cezaları da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. İdari para cezalarında ana paranın yarısı ile gecikme zammı ve faizler silinecek. Kalan tutarın tek seferde peşin olarak ödenmesi halinde hesaplanan enflasyonun da yarısı alınmayacak.

Borcunu Yapılandıran İşverenler Teşviklerden Yararlanabilir mi?

Prim borçlarını yapılandıran, yapılandırma taksitleri ile cari primlerini düzenli ödeyen işverenler prim teşvikinden yararlanabilir.

Borcunu Yapılandıran İşverenler İhalelere Katılabilir mi?

Yapılandırma kapsamındaki prim borcu ile geçmiş dönem prim borcu tavan brüt asgari ücretin 3 katından az (2016 yılı için 32.116,00 TL'den az olan)

olan işverenler ihalelere katılmak için borcu yok yazısı alabilirler.

Editör: TE Bilisim