Memurluktan istifa etmek sonrası çeşitli nedenlerle kişilerin mesleğine geri dönme talebi ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumları düzenlemek için çıkarılmış olan 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu” kapsamında mesleğe geri dönüş de ele alınmaktadır. Belirli şart ve kapsamlarda istifa eden devlet memurlarının tekrar memurluğa dönmesi işleminin önü açılmıştır. Yasa kapsamında istifa eden memurun iki kereyi geçmemek kaydıyla mesleğe geri dönmesini sağlayan kanun, şu şartlarda geri dönülmesini öngörmektedir:
 • Memurun ayrıldığı memuriyet sınıfında boş kadronun olması ve bu sınıfa geri dönebilmesi.
 • Memurun ayrıldığı sınıfın niteliklerini taşıyan ve ayrıldığı dönemki maaş tutarına eşit olan kademelerdeki eşit pozisyonlara geri dönebilmesi.
Bu bağlamda farklı memur statülerine bağlı olan devlet memurları farklı dönme şart ve kapsamlarını taşır. Birbirinden ayrı değerlendirilen memur statüleri ve unvanları şu şekildedir:
 • Aday memurlar,
 • Asıl memurlar:
  • Araştırma görevlileri,
  • Astsubaylar,
  • Jandarmalar,
  • Seçimler sebebiyle istifa eden memurlar,
  • Subaylar,
  • Uzman çavuşlar.

İstifa Eden Memur Adayları Nasıl Göreve Geri Döner?

Aday memurların istifalarından geri dönmeleri asilliği onaylanmış olan memurlara göre farklı bir statü kapsamında değerlendirilmektedir. Birbirinden farklı değerlense de memurluk, adaylık sürecinde de istifa edip geri dönme hakkına sahip olan bir meslek koludur. Bu hususu değerlendirmek isteyen istifa eden aday memurların mesleğe dönmesi geri dönüş müracaatını sadece ayrıldığı kuruma yaptığı durumlarda geçerlidir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan bu bilgiye göre Sağlık Bakanlığı’nda çalışan bir memur, sadece bu kuruma geri dönebilmektedir.

İstifa Eden Memurlar Nasıl Göreve Geri Döner?

Memurların asillikleri onaylandıktan sonra 657 sayılı kanun kapsamında yer alan her iki statü için de geri dönüş hakkına sahiptirler. Genel bir işleyiş statüsü bulunmayan memurluğa geri dönüş işlemlerinin sonucu tamamıyla atanmak istenen kurumun takdiriyle alakalıdır. Bu bağlamda asıl memurlar hem kendi kadrolarına hem de kendi kadrolarına eş başka kadrolara geri dönüş hakkına sahiptir. Belirtmek gerekir ki bu hak ancak isteyebilmekle alakalı olup, nihai karar başvuru yapılan kurumun kendi tekelindedir. Elbette geri dönüş için talep edilen kadroda açık atama izni bulunuyor olması gerekmektedir. İstifa eden memurların geri dönmek için yapması gerekenler şu şekildedir:
 • Göreve geri dönmek isteyen asil memur, atanmak istediği kuruma talebini belirten bir dilekçe ile başvuru yapar.
 • İlgili kurum kişinin başvuru dilekçesini değerlendirmek üzere işleme alır.
 • Uygun gördüğü takdirde kişinin atanacak olduğu kadro için kurum, açıktan atama talebinde bulunur.
 • Açıktan atama izni alındığı takdirde istifa eden memur, memuriyete geri döner ve göreve yeniden başlar.

Seçimlere Katılmak İçin İstifa Eden Memurlar Nasıl Göreve Döner?

Memur olan kişiler çeşitli sebeplerle istifa etse de en bilinen sebebi siyasi seçimlere aday olarak katılmak için istifa etmeleridir. Çünkü 657 sayılı kanuna göre istisnai memurlar hariç herhangi bir devlet memurunun siyasi bir kurumla bağı olmasına izin verilmemektedir. Dolayısıyla genel ve yerel seçimlere aday veya aday adayı olarak katılmak isteyen devlet memurlarının istifa etmesi kanunca konulmuş bir şarttır. Ancak seçimi kaybeden ya da aday olamayan memurlar, alışık oldukları meslek hayatlarına geri dönmek ve memurluğa devam etmek isteyebilmektedir. Bu kapsamda yasa seçimler için istifa eden memurların göreve dönüşü konusunda da memurlara olanak tanımaktadır. İki kereyi aşmamak kaydıyla istifa eden devlet memurlarının tekrar memurluğa dönmesi için seçimlere yönelik gerçekleştirilmiş düzenleme şu detayları kapsamaktadır:
 • Seçimler için istifa eden memurlardan bazı statüdeki memurlar göreve geri dönüş hakkına sahip değildir. Bu statüyü kapsayan unvandaki memurlar subay ve astsubaylardır. Bu kapsam dışında kalan memurlar seçimlerden sonra göreve geri dönüş yapma hakkına sahiptir.
 • Seçimlerden sonra göreve geri dönüş yapabilecek statüdeki istifa etmiş olan memurlar, mesleklerine iki ayrı şekilde dönebilmektedir. Bu bağlamda bu kişiler ya eski görevlerine ya da kazanılmış hak aylık derecesindeki başka bir memuriyet görevine geri dönebilir.
 • Seçimlerden sonra göreve geri dönüş hakkının geçerli olabilmesi için yasa kapsamında belli bir süreç müddeti belirlenmiştir. Bu süre seçimlerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin olarak ilan edildiği tarihten başlar ve bu tarihten sonraki bir ayı kapsar.

İstifa Eden Subay ve Astsubaylar Nasıl Göreve Döner?

Memurların tamamı 657 sayılı kanuna tabi olarak devlet memurluğu görevini yerine getirmezler. Bu bağlamda askeri unvana sahip olan devlet memurları 657 sayılı kanundan ziyade kendilerine özel olarak düzenlenmiş yasalar kapsamında değerlendirilir. Bu meslek gruplarına dahil olanlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında düzenlenenler hususlara tabidir. İstifa edip göreve geri dönmek isteyen subay ve astsubaylar da bu kanun kapsamında düzenlenmiş ve belli şartlara bağlanmıştır. Bu bağlamda ilgili yasanın bu konuya dair yapmış olduğu düzenlemelerin içeriği ve kapsamı şu şekildedir:
 • Göreve geri dönmek isteyen subay ve astsubayların atanmak istediği kadrodaki sınıfın niteliklerini taşıyor olması ve bu kadronun boş olması gerekir.
 • Kanun kapsamında ilk ilerleme ve yükselme için belirlenen kanuni süre zarfına hizmete giriş dereceleri arasındaki süre ilave olarak eklenmektedir.

İstifa Eden Uzman Çavuşlar ve Jandarmalar Nasıl Göreve Döner?

Askeri personeller kapsamında değerlendirilen bir diğer personel grubu ise uzman çavuş ve jandarma unvanına sahip olan meslek erbaplarıdır. Bu iki meslek grubuna da subay ve astsubaylarda olduğu gibi kendi isteğiyle görevden ayrıldıkları takdirde mesleğe geri dönüş hakkı sunulmaktadır. Diğer memurlarda olduğu gibi başka bir kadroya geçme hakkı da bulunan uzman çavuşlar ve jandarmalar, 657 sayılı kanuna tabi değildirler. Bu nedenle istifa edip göreve geri dönmek isteyen jandarmalar ve uzman çavuşlar 926 sayılı personel kanununa göre değerlendirilmektedir. Yine bu meslek gruplarının dönmek istedikleri kadronun şartlarını taşıyor olması ve atanmak istenilen kadronun boş olması gerekmektedir. Bu bağlamda memuriyet görevine geri dönmek için ilgili kuruma yasada belirtilen süre içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

İstifa Eden Araştırma Görevlileri Nasıl Göreve Döner?

Araştırma görevlileri tıpkı askeri personeller gibi memurlardan farklı bir statüde bulunmakta ve bu koşulda değerlendirilmektedir. Bunun temel sebebi araştırma görevlilerinin standart bir sınavdan ziyade mülakat ve ilgili bölümün yetkilerinin görüşlerine dayanarak atanmasıdır. Araştırma görevlilerin memuriyete dönebilmesi için 2547 sayılı yüksek öğretim ve 657 sayılı kanun düzenlemeleri baz alınmaktadır. Yine istifa eden devlet memurların tekrar memurluğa dönmesi kapsamında değerlendiren araştırma görevlileri, mesleğe geri dönebilmektedir. İlgili yasalarla ilgili kapsamlı uzman değerlendirmeleri şu şekildedir:
 • Araştırma görevlileri, atandıkları bölümde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalara yardımcı olmak için atanan meslek erbaplarıdır.
 • Atamaları atandıkları bölümün rektörü, dekanı veya müdürü gibi kişilerin görüşleri alınarak Yüksek Öğretim Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Bu kapsamda düzenlemeyi gerçekleştirilen 2547 sayılı kanun araştırma görevlisinin atanma süresinin 3 yıl süreyle sınırlı olduğunu belirtmektedir. Yine aynı yasa bu sürenin bitiminde araştırma görevlisinin görevinin kendiliğinden son bulduğunu söylemektedir.
 • Öte yandan memuriyete dair düzenlemeleri gerçekleştiren 657 sayılı kanun, aday memurluk süresinin 2 yıldan daha uzun olamayacağını belirtmektedir. Araştırma görevlilerinin görev süresi 3 yıldır. Dolayısıyla bu meslek erbabı memur statüsüne kendiliğinden ulaşmaktadır.
 • Görüldüğü üzere ilgili yasalar derinlemesine ele alındığında yasaların araştırma görevlilerinin başka memuriyetlere geçebilmelerine ve mesleğe geri dönmelerine olanak tanıdığı gözlemlenmiştir.
Yazımızda istifa eden devlet memurlarının tekrar memurluğa dönmesi ile ilgili merak edilen detaylara yer verdik. Subay, astsubay, uzman çavuş, jandarma ve araştırma görevlilerinin memurluk görevlerine geri dönmesine dair detayların ayrı ayrı başlıklarda incelendiği bu yazıyı okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.
Editör: TE Bilisim