5510 Sayılı Kanunun 4/a kapsamında çalışanların yani SSK'lıların işten ayrılmayı istemeleri ya da işverenleri tarafından işten çıkarılmalarının uygun görülmesi halinde 4857 Sayılı iş kanununa göre yeni iş arama izin hakları bulunmaktadır.

İş Arama İzni Nedir?

4857 Sayılı İş kanunun 27'nci maddesine göre bildirim süreleri içerisinde olması koşulu ile işverenin  işçiye yeni bir iş bulması için Kanunen verilmesi zorunlu izin iş arama izni olarak nitelendirilmektedir.

İşveren İşçiye İş Arama İzni Vermek Zorunda mıdır?

İş Kanununa göre iş sözleşmesinin fesih bildirim süresinin işlediği sırada işverenin işçiye iş arama izni verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Yeni İş Arama İzin Süresi En Az Kaç Saat Olmalıdır?

4857 Sayılı iş kanununa göre İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz

Yeni İş Arama İzni Toplu Olarak Kullanılabilir mi?

Sigortalı isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. İş arama iznini toplu kullanmak isteyen sigortalının, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. Başka bir deyişle isterseniz günlük iki saat yerine işten ayrılmadan önceki sürede tüm gün iş arama izni kullanabilmektedir.

Toplu kullanılan iş arama izin sürelerinde sigortalının ücretinin de işveren tarafından eksiksiz yatırılması gerekmektedir.

İşveren Tarafından Yeni İş Arama İzni Verilebilmesi İçin İşten Ayrılıştan Önce Aşağıdaki İhbar Sürelerine dikkat edilmesi gerekmektedir

İhbar Süresi işçinin işyerinde çalıştığı süre ile orantılı olarak işten ayrılması için hem işverenin hem de işçinin birbirine önceden işten ayrılacağını yada işten çıkartılacağını söylemesi gereken süreyi ifade eder.

İşçinin kıdemine göre ihbar süreleri şu şekildedir:

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır. Belirtilen süreler azami olup, işçi ve işveren arasında yapılan sözleşmeler ile artırılabilir.

Yukarıdaki ihbar sürelerine uymadan işten ayrılan sigortalıya yeni iş arama izni verilmez.

Yeni İş Arama İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

Sigortalının yeni iş arama izni süresi yukarıdaki ihbar sürelerine göre hesaplanır.

Şöyle ki işten ayrılışının verileceğinin kendisine bildirim tarihinden itibaren 6 hafta çalışması gereken bir sigortalının yeni iş arama izni bu 6 hafta içerinde günlük 2 saat olarak hesaplanacaktır.

İşveren Yeni İş Arama İzni Vermezse Ne olur?

4857 Sayılı İş Kanununa göre yukarıda belirttiğimiz şartları taşıyan sigortalıya işverenin yeni iş arama izni verme zorunluluğu bulunmaktadır.Sigortalıya yeni iş araması için izin vermeyen işverenin bu sürelere ait ücretleri sigortalıya yüzde yüz zamlı ödemesi gerekmektedir.