SİGORTALI HANGİ DURUMLARDA ALACAK DAVASI AÇABİLİR?

[caption id="attachment_2996" align="aligncenter" width="381"] İBRANAME ALACAK DAVASI NASIL AÇILIR[/caption]

Sigortalı çalışıyorken işten ayrılan sigortalılara işveren ibraname imzalatmakta, sigortalı alacaklarını eksik alsa bile dava açabileceği konusunu bilmemektedir. İbranamenin imzalanması dava açılmasına engel teşkil etmemekte, sigortalı ayrıca işverenin kendisine eksik ödemiş olduğu tutarlar için alacak davası açabilmektedir.

 SSK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

İbraname Nedir?

İbraname, işçi işveren ilişkilerinde işçinin işverenden olan tüm alacağını aldığını ve onu geçmişe dönük olarak ibra ettiğini gösteren bir belgedir.

İbraname ile ilgili 4857 Sayılı İş Kanununda herhangi bir düzenleme bulunmamakta yeni Borçlar Kanununda bu konuyla ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Borçlar Kanunu’na göre işverenin sigortalıdan alacağı ibra sözleşmesinin geçerli sayılabilmesi için ibranamenin:

  • Yazılı olması,
  • İbra tarihi itibariyle sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylıksürenin geçmiş bulunması,
  • İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi,
  • Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıile yapılması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen herhangi bir hükmün eksik olması halinde ibraname geçersiz sayılmaktadır.

İşveren Ödemeleri Eksik Yaptıysa Alacak Davası Nasıl Açılır

Yazımızdan da anlaşılacağı üzere ibranamenin imzalanmış olması alacak davası açmaya engel teşkil etmemekte, sigortalı alacak davası açabilmektedir.

Bunun için sigortalının ilk önce yapması gereken işverenine noter aracılığı ile alacaklarının ödenmesi yönünde bir ihtarname göndermesi, işverenin ihtarnamede belirtilen süre de yine de alacağı ödememesi halinde iş mahkemesine alacak davası açması gerekmektedir.

Editör: TE Bilisim