Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan personel alımı ilanına göre, İstanbul Sultangazi Belediye Başkanlığı tarafından belediye bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere kadın – erkek adaylar arasından zabıta memuru alımı yapacağı duyuruldu. Yayımlanan ilanda zabıta memuru olmak isteyenler için adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. En az lise mezunu olanların başvuruda bulunabileceği İstanbul Sultangazi Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı ilanında, başvuruda bulunacak adayların 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) belirlenen puan türünde KPSS puanı almaları gerektiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında zabıta memuru olarak görev yapmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren İstanbul Sultangazi Belediyesi kadın-erkek zabıta memuru alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Resmi Gazete’de yer alan kamu personeli alımı ilanında, Sultangazi Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre zabıta memur alımı yapılacağı duyuruldu. İlan edilen zabıta memuru kadroları için adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları da ilan detaylarında yer aldı. En az lise mezunu ve 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en az 60 puan alan adayların başvuru yapabileceği zabıta memuru alım ilanında, adayların son başvuru yapacağı tarih de belirtildi.

İstanbul Sultangazi Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Genel Şartları

İstanbul Sultangazi Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan kadın-erkek zabıta memuru alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan aşağıdaki başvuru genel şartlarının yer aldığı bildirildi:
 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Mesleğini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

İstanbul Sultangazi Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Genel Şartları

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak
 • KPSSP93 ve KPSSP94 puanı için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
 • Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri Belediye tarafından yapılacaktır.)
 • Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
 • Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için, 04.08.2020'den 10.08.2020 Pazartesi günü saat 16.30’a kadar Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulv. No:54 Sultangazi/İstanbul adresindeki Sultangazi Belediye Başkanlığına (Zemin Kat Başvuru Masası) şahsen müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.
Editör: TE Bilisim