Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinde, özellikle kamu kurumlarında iş arayan vatandaşlar için yeni bir personel alımı ilanı yayınlandı. En az ilköğretim mezunu adayların başvuruda bulunabileceği Giresun Üniversitesi personel alımı ilanında, üniversite bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere kurayla sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olmayan adaylar arasından yapılacak sürekli işçi alımında personelin hangi mesleklerde görevlendirileceği de ilanda açıklandı. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesindeki “kurum dışı işçi alımı ilanları” kategorisinde yer alan Giresun Üniversitesi Rektörlüğü daimi işçi alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan personel alımı ilanları arasında Giresun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından duyurulan sürekli işçi alımı ilanı da yer aldı. İŞKUR resmi internet sitesinden de yayınlanan işçi alımı ilanında, en az ilköğretim mezunu adaylar arasından Giresun Üniversitesi bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere kura usulü ile temizlik ve güvenlik personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde iş arayanları yakından ilgilendiren Giresun Üniversitesi personel alımı ilanında ayrıca işçi ilanına başvuruda bulunacak adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı.

Giresun Üniversitesi Temizlik ve Güvenlik Personeli Alımı İlanı

İŞKUR resmi internet sitesinde ve Resmi Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi personel alımı ilanında, “Giresun Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 15.06.2020 - 19.06.2020 tarihleri arasında online olarak veya Giresun İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen başvurularak yapmaları gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Giresun Üniversitesi Personel alımı Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak
 • İlana başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
 • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek fiziksel veya ruhsal sağlık sorunu bulunmamak
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
 • Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak

Giresun Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Özel Şartları

 • Temizlik Görevlisi için;
 • Son başvuru tarihi itibariyle 50 yaşından gün almamış olmak
 • En az ilköğretim mezunu olmak.
 • Güvenlik Görevlisi için;
 • Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak
 • En az ilköğretim mezunu olmak
 • 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak
 • Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan her adayın İŞKUR internet sitesinde yayınlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuruda bulunabileceği bildirildi. Adayların iş başvurusu için 15.06.2020 - 19.06.2020 tarihleri arasında online olarak veya Giresun İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen müracaat etmeleri gerektiği açıklandı.
Editör: TE Bilisim