Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi işçi statüsünde çalışmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren personel alımı ilanları, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Son olarak kamu kurumlarına işçi olarak çalışmak isteyen en az ilköğretim mezunu adayların başvuruda bulunabileceği personel alımı ilanı Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü’nden geldi. Üniversitenin İŞKUR resmi internet sitesi üzerinde yer alan “kurum dışı kamu işçi alımı ilanları” kategorisinde yayınladığı iş ilanına göre, üniversite bünyesinde daimi olarak işçi statüsünde istihdam edilecek personel için başvuruda bulunan adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartı aranmayacağı açıklandı. Afyon Kocatepe Üniversitesi sürekli işçi alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. KPSS puan şartı olmadan istihdam edileceği açıklanan Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alımı ilanında, farklı mesleklerde toplam 21 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünde ve bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden ekte yer alan kontenjan tablosunda dağılımı gösterildiği şekilde 21 (yirmi bir) “Sürekli İşçi” alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde daimi olarak istihdam edilecek işçi kadroları ilan detaylarında şu şekilde sıralandı:
 • Temizlik görevlisi
 • İnşaat boyacısı – boyacı
 • Hayvan Bakıcısı

Afyon Kocatepe Üniversitesi İşçi Alımı Başvuru Genel Şartları

Üniversite bünyesinde daimi olarak işçi statüsünde çalışmak isteyen adaylarda aranan genel başvuru şartları da İŞKUR’un internet sitesi üzerinde yer alan “kurum dışı kamu işçi alımı ilanları” kategorisinde şu şekilde açıklandı:
 • Türk vatandaşı olmak
 • Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak
 • İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere sahip olmak
 • Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak
Bu başvuru şartlarına sahip olan adayların müracaat işlemlerini 16 Haziran 2020 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/ web adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak veya E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapabilecekleri belirtildi. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların yapmış oldukları başvuruların tamamının iptal edileceği açıklandı. Ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından istihdam edilecek işçilerin deneme sürelerinin 2 ay olduğu, bu sürede başarısız olanların iş sözleşmesine son verileceği açıklandı.
Editör: TE Bilisim