Kamu kurum ve kuruluşlarında iş arayan vatandaşları yakından ilgilendiren personel alımı ilanları Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sayfası üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Son olara İŞKUR’un internet sitesinde “kurum dışı kamu işçi alımı ilanları” kategorisinde yer alan personel alımı ilanına göre Batman Üniversitesi kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere çeşitli kadrolarda personel alımı yapacağını duyurdu. Batman Üniversitesi personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartı aranmadığı bildirildi. Başvuruların İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başlandığı belirtilirken, bu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 22 Mayıs olarak açıklandı. Batman Üniversitesi kadrolu personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sayfasında yer alan “kurum dışı kamu işçi alımı ilanları” kategorisinde yeni bir personel alımı ilanı yayınlandı. 22 Mayıs 2020 tarihi ile başvuruların sona ereceği belirtilen ilanda Batman Üniversitesi bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere şu kadrolarda personel alımı yapılacağı bildirildi:
 • Güvenlik görevlisi
 • Temizlik görevlisi
 • Sıhhi tesisatçı
 • Sıvacı
 • İnşaat boyacısı / boyacı
 • Bahçe bakım elemanı

Batman Üniversitesi Daimi Personel Alımı İlanı

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) iş ilanlarını yakından takip eden vatandaşlar için yayınlanan personel alımı ilanında Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversite bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere yukarıda belirtilen açık bulunan kadrolara yeni personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylar için de ayrı ayrı başvuru şartları yayınlandı. Batman Üniversitesi personel alımı ilanına başvuruda bulunarak üniversite bünyesinde kadrolu işçi statüsünde çalışmak isteyen en az ilköğretim mezunu adayların başvuru şartlarına uygun olduktan sonra en geç 22 Mayıs 2020 tarihine kadar müracaatlarını İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden ilan edilen usule göre tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Batman Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları

 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
 • Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak
 • İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
 • İlanda istenilen diğer sertifika / belgelere sahip olmak
 • Açılan pozisyonlara (temizlik - güvenlik) başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların müracaat işlemlerinden sonra işe alımı gerçekleşmiş olsa bile 2 aylık deneme süresine tabi tutulacağı belirtildi. Batman Üniversitesi tarafından deneme süresi içinde başarısız olan personelin iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedileceği açıklandı. Bunun yanı sıra başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı duyuruldu.
Editör: TE Bilisim