Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda kurum bünyesinde görev alacak, toplamda 62 adet sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı. Pozisyon için uygun şartları taşıyan adayların 21 Eylül 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi İşçi Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapmaları için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • İlgili pozisyona başvuru sadece İŞKUR üzerinden yapılacaktır. Bunun dışında yapılacak eposta ya da şahsen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru yapılması için İŞKUR sistemine kayıt olunması gerekmektedir. Sisteme kayıt olmak için adayların İŞKUR müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Sistemde kaydı olan ancak güncel bilgiler taşımayan adayların İŞKUR kayıtlarını güncellemeleri gerekmektedir.
 • Yapılacak kura sonrasında üniversite adaylardan kimlik belgesi, ikamet belgesi, adli sicil belgesi, eğitim durumunu gösteren belge, erkek adaylar için askerlik durum belgesi gibi belgeler isteyecektir.
 • Başvurular için belirtilen son tarih 21 Eylül 2020 tarihidir. Bu tarihten sonra başvuru yapılmayacak olup sistem kendisini kapatacaktır.
 • Alım yapılacak pozisyon şu şekildedir;
 • Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri; Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı ya da hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından, hasta ve yaşlı bakımı ya da hasta ve yaşlı bakım ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakımı teknisyenliği dallarından birisinden mezun olmak, vardiyalı çalışmayı kabul etmek, görevini yapmaya herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekmektedir.

Süleyman Demirel Üniversitesi İşçi Alımı Genel Şartları

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapmaları için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum kalmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirlenmiş Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında belirtilmiş 48’inci madde kurallarını taşımak,
 • Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak,
 • Yapılacak görev tanımı gereğince mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları çalışmaya hiçbir engel taşımamak,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya herhangi bir engel taşıyacak sağlık sorunu olmaması,
 • Türkiye İş Kurumu İŞKUR tarafından ilan edilen iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmuş olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.
 • Yerleştirme sonucu ataması için ön görülen niteliklere sahip olmayan adaylar ve yanlış, yanıltıcı ya da yalan beyanda bulunarak tercihlerine göre yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Başvuru talep şartlarını taşımadığı daha sonradan ortaya çıkmış başvurular işe alım sürecinin her aşamasında reddedildiği gibi söz konusu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği işlem başlatılacak ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Başvuru esnasında ilgili şartları taşıyan ancak daha sonradan talep edilen şartlardan birisini herhangi bir şekilde yitirilmesi halinde iş akdi kurum tarafından fesih edilecektir.
 • İlan edilen pozisyon için başvuru yapıp hak kazanan çalışanlara 2 ay deneme süresi uygulanacak olup bu süre içinde başarısız olan adayların iş sözleşmeleri feshedilebilecektir.
 • İlgili kadroya adayların belirlenmesi için noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Noter çekilişi 28 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olup noter kurası sonucunda asil olarak hak kazanan adaylar listesi açıklanacaktır. Adaylara posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Editör: TE Bilisim