İŞKUR Üzerinden En Az Ortaöğretim Mezunu 134 Personel Alımı Yapılaca! Başvurular Başladı. Ankara Üniversitesi tarafından İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri bölümlerinden mezun, toplamda 134 hasta bakıcı alımı yapılacak. Uygun şartları taşıyan adayların 16 Ekim’e kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Ankara Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu

Adayların uygun şartları sağlamaları halinde şu şekilde başvuru yapmaları gerekmekte;
 • Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup bunun dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuruların geçerli olması için adayların ilan şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.
 • Son başvuru tarihi 16 Ekim 2020 tarihi olup bu tarihten sonra başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru esnasında eksik ya da yanlış bilgi beyan eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Ankara Üniversitesi Hasta Bakıcı Alımı Şartları

Adayların başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirtilen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış 30 yaşını tamamlamamış olmak,
 • Kamu kurumlarında çalışmak için herhangi bir engeli olmaması,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya herhangi bir sağlık sorunu olmaması,
 • Daha önce son bir yıl içerisinde kamu kurumlarında çalışıyorken kurum tarafından ihraç edilmemek ya da kendi isteği ile son bir yıl içinde istifa etmemiş olmak,
 • 24 saat vardiyalı görev yapmaya uygun olmak,
 • Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından birinden mezun olmak,
 • Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlik ile ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
 • Uygun şartları taşıyan adayların başvurusu sonrasında hak kazanan adaylar noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
 • Salgın şartları yüzünden kura çekimine misafir alınmayacak olup kurum internet sayfası üzerinden canlı yayın olarak kura çekimi yayınlanacaktır.
 • Hak kazanan adaylar için iki aylık deneme süresi mevcut olup bu süre içinde uygun şartları taşımayan adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
Editör: TE Bilisim