Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki personel alımı ilanlarını, iş arayan vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinde yeni bir personel alımı ilanı yayınlandı. Belediyelerde zabıta memuru kadrosunda daimi olarak istihdam edilmek isteyen adayları yakından ilgilendiren ilan, Selçuklu Belediye Başkanlığı tarafından yayınlandı. İŞKUR’un “kamu iş ilanları” kategorisinden duyurulan personel alımı ilanında, Selçuklu Belediye Başkanlığı'nın belediye bünyesindeki boş kadrolara, açıktan atama yoluyla çok sayıda zabıta memuru alımı yapılacağı belirtildi. Bu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları da ilan detaylarında yer aldı. İŞKUR üzerinden müracaatların başladığı bildirilen Selçuklu Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere çok sayıda personel alımı ilanı yayınlanmaya devam ediliyor. Selçuklu Belediye Başkanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada, “Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Selçuklu Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Genel Şartları

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesinde ilan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahi olmaları gerektiği açıklandı:
 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Selçuklu Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak
 • Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
 • Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kg.dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri belediye tarafından yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların, müracaat sırasında istenen belgeler ile birlikte, 15/06/2020’den 19/06/2020 günü mesai bitimine kadar Selçuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.
Editör: TE Bilisim