Belediyelerde makam şoförü olarak çalışmak isteyenlerin yakından ilgilendiren personel alımı ilanı Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruldu. İŞKUR aracılığıyla bildirilen makam şoförü alımını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yayımladığı görüldü. Belediye bünyesinde son model otomobilleri kullanmak isteyen ve makam şoförü olarak daimi çalışmak isteyenler için başvuruların 24 Mart 2020 tarihi itibarıyla başlayıp 27 Mart 2020 tarihinde sona ereceği duyuruldu. İŞKUR resmi internet sitesinde kurum dışı kamu işçi alımı kategorisinde yayımlana Erzurum Büyükşehir Belediyesi makam şoförü alımı ilanında açıklanan başvuru şartları ve diğer detayları haberimizde bulabilirsiniz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yeni iş ilanları yayınlandı. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sayfası aracılığıyla duyurulan iş ilanlarında belediye bünyesinde daimi olarak çalıştırılacak yeni makam şoförleri arandığı duyuruldu. İŞKUR kamu iş ilanları sayfasında bulunan ilana göre Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere en az lise mezunu 2 makam şoförü alımı yapacağı belirtildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Makam Şoförü Alımı İlanı

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinde iş arayan bağlantısı kullanılarak adayların Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından açılan makam şoförü alımı ilanına başvuruda bulunabileceği belirtildi. Başvuru şartlarını taşıyan adayların 24 Nisan 2020 ile 27 Nisan 2020 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve İŞKUR şifresini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru işlemlerini tamamlayabileceği belirtildi. İnternet dışında;
 • İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezleri
 • İŞKUR hizmet noktaları
 • İŞKUR Alo 170 hattı
üzerinden de adayların makam şoförü alımı başvurularını tamamlayabileceği aktarıldı. İlan detaylarında ayrıca son başvuru tarihinin tatil gününe denk gelmesi durumunda başvuruların takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacağı aktarıldı.

Belediye Makam Şoförü Alımı Başvuru Genel Şartları

 • T.C. vatandaşı olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • MGK tarafından devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak
 • Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek sağlık sorunu olmamak
 • Esnek ve vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlamak

Belediye Makam Şoförü Alımı Başvuru Özel Şartları

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı makam şoförü alımı ilanında adaylarda aranan özel başvuru şartları da şu şekilde açıklandı:
 • En az 4 yıl makam şoförlüğü yapmış olmak (Bu durumunu kurumlardan yazı yada SGK hizmet dökümü ile belgelemek şarttır.)
 • Psikoteknik belgelerine sahip olmak
 • Tercihen ileri sürüş teknikleri belgesine sahip olmak
 • Tercihen VIP makam şoförlüğü ve profesyonel sürüş teknikleri belgesine sahip olmak
 • Güvenli ve defansif sürüş teknikleri belgesine sahip olmak (Tercih sebebi)
 • Protokol Karşılama Sertifikasına sahip olmak.(Tercih Sebebi)
 • İlk Yardım belgesine sahip olmak. (Tercih Sebebi)
Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin işe başlama sürecinin her aşamasında idare tarafından görevden alınacağı açıklandı.