Kamu kurumlarında iş arayanların yakından takip ettiği Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinde memur olmak isteyenler için yeni bir kamu personel alımı ilanı yayınlandı. Erzurum Şenkaya Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan personel alımı ilanında birbirinden farklı kadrolarda belediye bünyesinde daimi olarak çalışmak üzere memur alımı yapılacağı bildirildi. Erzurum Şenkaya Belediyesi’nin memur alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en az 50 puan alma şartının aranacağı açıklandı. Belediye bünyesinde daimi olarak memur statüsünde çalışmayı hedefleyen vatandaşların 18 Mayıs ile 22 Mayıs tarihleri arasında ilanda belirtilen usule uygun olarak müracaatlarını tamamlamaları gerektiği duyuruldu. İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan Erzurum Şenkaya Belediye Başkanlığı memur alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken detayları haberimizde bulabilirsiniz. Erzurum Şenkaya Belediyesi bünyesinde açık bulunan kadrolara Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) en az 50 puan şartı ile memur alımı yapılacağı duyuruldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde daimi çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren bu ilan Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinde “kamu iş ilanları” kategorisi aracılığıyla vatandaşlara açıklandı. Erzurum Şenkaya Belediye Başkanlığı’nın 18 Mayıs ila 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında başvuruları kabul edeceği memur alımı ilanında talep edilen kadrolar şu şekilde açıklandı:
 • Muhasebeci
 • Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
 • Bilgisayar işletmeni
 • Büro memuru (Genel)

Erzurum Şenkaya Belediyesi Personel Alımı İlanı Başvuru Genel Şartları

Erzurum Şenkaya Belediye Başkanlığı bünyesinde açık bulunan kadrolarda daimi olarak memur statüsünde çalışmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel şartları da ilan detaylarında yer aldı. Buna göre adayların yalnızca bir kadro için başvuruda bulunabileceği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışabilmeleri için aşağıdaki başvuru genel şartlarına uygun olmaları gerektiği açıklandı:
 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • TCK 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
 • İlan edilen kadro için aranan diğer özel başvuru şartlarını taşımak
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe hazırlamak (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Erzurum Şenkaya Belediyesi Personel Alımı İlanı Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak
 • 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak
 • Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile Bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların 18 Mayıs tarihinden 22 Mayıs 2020 tarihine kadar müracaatlarını ww.senkaya.bel.tr internet adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak tamamlamaları gerektiği bildirildi.
Editör: TE Bilisim