İŞKUR kursiyer maaşları, 2021 yılında güncellenmiştir. 2021 Ocak ayı itibari ile İŞKUR eğitim programı ücretleri, şu şekilde belirlenmiştir:
 • Öğrenciler için 81,51 TL,
 • İşsizlik maaşı alanlar için 54,34 TL,
 • İşsizlik maaşı almayan ve öğrenci olmayanlar için 108,68 TL.
Ayrıca işbaşı eğitim programında karşılanan giderler şunlardır:
 • 2 yaş ve 5 yaş arası çocuk sahibi anneler için, ücrete ek 400 TL kreş gideri,
 • 0-15 yaş arası çocuk sahibi annelere ücrete ek 110 TL zorunlu gider ödemesi,
 • Genel sağlık sigortası prim ödemesi,
 • İş kazası ve mesleki rahatsızlık için sigorta primi ödemesi,
 • Geleceğin meslekleri olarak belirlenen iş alanlarında düzenlenen programlarda, katılımcılara günlük 115 TL zorunlu gider ödemesi yapılır.
Kursiyerlere, kurs sonunda katıldıkları kursa ilişkin “İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası” verilir.

İşbaşı Eğitim Programı Kaç Ay Sürer?

İŞKUR kursiyer programlarının süresi, günde en az 5 en fazla 8 saattir. Ayrıca haftada 6 günü ve 45 saati geçmez. İşbaşı eğitim programı, imalat sektörü için en fazla 6 ay, basılı yayın organları için en fazla 9 ay, tehlikeli meslek gruplarında MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde uygulanır. Diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay sürer. Siber güvenlik,bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama programlarından yararlananların eğitim süreleri, 9 aya kadar devam eder. Bilişim alanlarındaki işbaşı eğitim programlarına 18-29 yaş arası başvurabilir.

İşbaşı Eğitim Programına Katılmak İçin Şartlar Nelerdir?

İŞKUR kursiyer programına katılabilmek için koşullar şöyle belirlenmiştir:
 • İşsiz olmak ve kuruma kayıtlı olmak,
 • 15 yaşını doldurmuş olmak,
 • İşverenin birinci veya ikinci dereceden yakını olmamak,
 • Emekli olmamak,
 • Programa başlamadan önce, programa başvuran işverenin 3 aylık süreçte çalışanı olmak,
 • Son 1 ay içinde sigorta kollarının herhangi birine prim ödemesi yapmamış olmak,
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak.
Belirlenen koşulları sağlayanlar, İŞKUR işbaşı eğitim programına katılabilirler. Tarımla uğraşanlar ve isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı, dul ve yetim maaşı alanlarda kursiyer programına katılabilirler.

İşveren için İşbaşı Eğitim Programına Başvuru Şartları Nelerdir?

İşbaşı eğitim programları, işverene kalifiye çalışan bulma olanağı ve maddi kolaylık sağlar. İşverenin kursiyer programından yararlanma koşulları şunlardır:
 • En az 2 sigortalı çalıştırmak,
 • Kuruma kayıtlı olmak,
 • Kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonundan yararlanmamak gerekir.

İŞKUR Kursiyer Programı için İşverenden İstenen Belgeler Nelerdir?

İşbaşı eğitim programı, kalifiye eleman bulmada zorlanan işveren için, işe alacakları insanları daha önceden görme şansı tanır. Birçok işverenin katılmak istediği, kursiyer programı için işverenden istenen evraklar şunlardır:
 • Talep dilekçesi,
 • İşveren taahhütnamesi,
 • Ön talep formu,
 • İşyeri durumuna göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, merkezin bulunduğu ile ait birlik veya oda kaydı belgelerinin noter onaylı belgeleri,
 • İşverenin ya da işverenin imza atmaya yetkili temsilcisinin onayı.
Belgeleri ile beraber İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurabilirler.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı İçin Kursiyerden İstenen Belgeler Nelerdir?

Kursiyer programına başvuracaklardan istenen evraklar şunlardır:
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesi aslı ve fotokopisi,
 • Vesikalık fotoğraf,
 • Eğitim programı için gerekli olması durumunda ağır işte çalışabilir raporu,
 • SGK hizmet dökümü.
İşbaşı eğitim programına katılmak isteyenler, evrakları ile Çalışma ve İş Kurumu İl Merkezlerine başvurabilirler.

İŞKUR Kursiyerlik Programından Yararlanan İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?

İŞKUR işbaşı eğitim programından yararlanan işverenin sağlaması gereken şartlar vardır. 2021 senesine kadar daha katı olan kurallar, yeni düzenlemeler ile esnetilmiştir. Kursiyerlik programından yararlanan işverenin mesuliyetleri şunlardır:
 • İşveren, eğitimini tamamlayan kursiyerlerin en az yarısını, programa katıldıkları süre kadar istihdam etmelidir,
 • Kursiyer programına katıldıkları zaman içerisinde çalışan sayısı azalmamalıdır,
 • Kursiyer sayısı, çalışan sayısının %30’unu geçmemelidir,
 • Kursiyer programının başladığı tarihten itibaren, işverenin hizmet listesi 23 gün içerisinde kurs yetkililerine bildirilmelidir.
İŞKUR kursiyer ücretleri için işverenin bir yükümlülüğü yoktur. Ödemeler, İŞKUR İl Müdürlükleri tarafından yapılır.

İŞKUR Kursiyer Başvuruları Nereye Yapılır?

İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuruları, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine yapılır. Koşulları sağlayan her vatandaş ve işveren kursiyerlik programına istediği zaman başvurabilir.

İŞKUR Asil Kursiyer Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İŞKUR işbaşı eğitim programına başvurduğunuzda size özel profil oluşturulur. İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden, oluşturulan profile girerek asil kursiyer sorgulaması yapılabilir. İşbaşı eğitim programına başvuruları kabul edilen kursiyerler asil kursiyer, başvuruları kabul edilmeyenler ise yedek kursiyer olarak görünür. Asil kursiyerlerden programa katılmayan ya da programdan atılan olursa, yerine yedek kursiyerlerden ilk sırada olan geçer.

İŞKUR KURSİYER SORGULAMA

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Ücret Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Günümüzde birçok alanda kullanılan, e-Devlet Kapısı üzerinden kursiyer ücreti sorgulaması yapılabilir. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden de TC kimlik numaranız ile maaşınızı öğrenebilirsiniz. Maaşlar genellikle her ayın 20’sine kadar yatırılır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programının Amaçları Nelerdir?

İŞKUR işi olmayanlar ile eleman arayan işveren arasında bağlantı kurar. İşbaşı eğitim programının hedefi, iş arayanlara meslek edindirmek, işverene ise kalifiye eleman yetiştirmek ve çalışan bulmaktır. Kursiyer ücretlerinin İŞKUR tarafından ödenmesi ise işverene maddi kolaylık sağlarken, kayıt dışı istihdamın önüne geçmeyi de hedefler.

İŞKUR Kursiyer Programında Devam Zorunluluğu Ne Kadardır?

İşbaşı eğitim programına katılan kursiyerlerin, programa katılımları mecburidir. Kursiyer programına devam mecburiyeti yönetmelikle belirlenir. Yönetmeliğe göre;
 • İşbaşı eğitim programına katılmama gün sayısı 10’u geçemez.
 • Rahatsızlık durumunda alınan sağlık raporu ile 5 gün izin kullanılabilir.
Sağlık raporu ile alınan izin, programın %10’unu geçmesi durumunda günlük ücretlendirmeden kesilir.

Kursiyerlik Programının Sonlandırılma Nedenleri Nelerdir?

İŞKUR kursiyerlik programına başvuranlar, yönetmelikle belirlenen kuralları kabul etmiş sayılır. İşbaşı eğitim programından çıkarılma nedenleri şu şekilde belirlenmiştir:
 • Kursiyer programına katılmama süresinin, kurs müddetinin %10’unu geçmesi,
 • Kursiyerlerin işveren anlaşmasındaki kurallara uymaması.
İşbaşı eğitim programından atılan katılımcılar, program süresince aldıkları ücretleri İŞKUR’a geri ödemekle mesuldür. 1 yıl boyunca İŞKUR’un programlarından yararlanamazlar.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından Ayrılınabilir Mi?

Herhangi bir yaptırıma uğraman kursiyerlik programından ayrılmak mümkündür. Program süresinin 4/1’ini tamamlamamış olma şartı ile, işveren ile karşılıklı sözleşme iptali yapılabilir. Zorunlu durumlarda da sözleşme iptali yapılabilir. Sözleşme iptali aynı gün içerisinde İŞKUR İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmelidir. İŞKUR onayı olmadan sözleşme iptali gerçekleşmez. İŞKUR tarafından belirlenmiş zorunlu şartlar şunlardır:
 • Askerlik,
 • Hamilelik,
 • Doğum,
 • Tutukluluk,
 • Uzun vadeli sağlık raporu,
 • İşe girme,
 • İkametgah değişikliği.

İşveren İçin İşbaşı Eğitim Anlaşması İptali Nasıl Olur?

İşverenin kursiyerlik anlaşmasını iptal etme hakkı vardır. İşveren ve kursiyerin karşılıklı olarak anlaşmayı iptal etme durumu olduğu gibi işverenin tek taraflı kursiyerin anlaşmasını iptal etme hakkı da vardır. İşbaşı eğitim programını iptal eden işveren, 1 yıl boyunca tekrar programdan faydalanamaz. İşbaşı eğitim programının şartlarını yerine getirmeyen, işyeri malına zarar veren, devamsızlık hakkını aşan katılımcılar için ise, İşveren kursiyerlik sözleşmesini yaptırım uygulanmadan iptal edebilir. Bu durumda kursiyer ücreti ödenmez.

İşsizlik Maaşı Hesaplama Güncel Tablo

İŞKUR TYP Şartları Nedir? TYP Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ücretsiz İzin Maaş Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Editör: TE Bilisim