Orman Genel Müdürlüğü tarafından çok sayıda ilde en az ilkokul mezunu işçi alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR üzerinden 9 Ekim 2020 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler.

Orman Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılacak olup bunun dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuruların geçerli sayılması için İŞKUR tarafından istenen tüm bilgilerin ve ek belgelerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
 • Başvuru esnasında adaylardan nüfus kimlik bilgileri, adli sicil bilgileri, eğitim bilgileri, sağlık bilgileri talep edilecektir.
 • İŞKUR kariyer sisteminden ya da İŞKUR müdürlüklerinden başvuru yapmak olanaklıdır.
 • Başvuru yapılacak kadrolar ve alım sayısı şu şekildedir;
 • Greyder Operatörü 171 adet, Dozer Operatörü 56 adet, Ekskavatör Operatörü 41 adet ve İş Makinesi Operatörü 6, Genel İşçi 34.
 • Alım yapılacak bölgeler; Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak.

Orman Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Genel Şartları

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum kalmamış olmak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde ifade edilmiş Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • İlgili iş tanımı hakkında görevini yapmaya herhangi bir sağlık sorunu taşımamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle askerlik ile ilişiğinin olmaması,
 • Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir emekli ya da malullük aylığı almıyor olmak,
 • Kronik hastalığı bulunmamak,
 • Başvuracağı pozisyon için asgari başvuru şartlarını sağlamak,
 • Genel işçi başvurusunun dışındaki pozisyonlar için ilgili sürücü belgesi ve SRC belgesine sahip olmak,
 • En az ilkokul mezunu olmak,
 • Daha önce sözleşmeli bir şekilde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışarak, bu kurumlardan ahlaki ya da disiplin gerekçesi ile uzaklaştırılmamış olmak,
 • Kendi isteği halinde son 1 yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli durumdaki pozisyonundan istifa etmemiş olmak,
 • Görev tanımına uygun şekilde çalışma koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.
 • Uygun şartları sağlayan adaylar ilgili pozisyonlara başvuru yapabilecektir; adayların belirlenmesinde noter huzurunda yapılacak kura ile karar verilecektir.
 • Kura çekimi adaylara internet üzerinden canlı yayın olarak sunulacaktır.
 • Noter kurasında belirlenen adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara başvuru yaptıkları bölgenin Orman ve Genel Müdürlüğü’nde çağrılacaktır.
 • Sözlü sınav için çağrılacak kişi sayısı, ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar olacaktır.
 • Kura sonuçları ve sınava çağrılacak kişiler OGM resmi internet sitesinden duyurulacak olup bu duyuru adaylara tebligat yerine geçecektir.
 • Sözlü sınavda adayların genel durumu, iş yeterlilikleri, kendilerini ifade etme becerileri özelliklerine bakılacaktır. Sürücü kadroları için adaylara uygulamalı sınav da yapılacaktır.
 • Kazanan adaylar en az 1 yıl boyunca başka bölgeye nakil talebinde bulunamazlar.
 • Adaylardan gerekli hallerde ek belgeler talep edilebilecektir, her aday istenen belgeleri tam ve eksiksiz olarak karşılamak zorundadır.
 • Sözlü sınavdan başarılı olan adaylar kurumda sözleşmeli olarak çalışmaya başlayacaklardır. 30 günlük deneme süresi boyunca ilgili iş tanımına uygun şekilde davranmayan adayların iş sözleşmeleri kurum tarafından feshedilebilecektir.
 • Adayların başvuruları için eksik ya da yanlış belge olduğunda adaylara belge düzeltilmesi için tebliğ yapılmayacak olup adayların sorumluluğundadır.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLİ DOZER OPERATÖRÜ GREYDER OPERATÖRÜ EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ TOPLAM
ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adana 1 4 0 0 5
Osmaniye 0 1 0 0 1
AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Amasya 1 3 4 0 8
Çorum 1 0 0 0 1
Samsun 1 1 0 0 2
Tokat 1 2 0 0 3
ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ankara 4 5 0 0 9
Çankırı 0 0 1 0 1
ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Antalya 1 8 0 0 9
ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Artvin 2 8 0 0 10
BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Balıkesir 3 8 0 0 11
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Bolu 1 10 1 0 12
Düzce 2 3 1 0 6
BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Bilecik 1 2 0 0 3
Bursa 3 6 0 0 9
ÇANAKKALE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çanakkale 1 6 0 0 7
DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Denizli 1 6 0 0 7
Uşak 1 2 0 0 3
ELAZIĞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Elazığ 1 2 0 0 3
Malatya 0 1 0 0 1
Muş 0 0 0 1 1
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Erzincan 0 1 0 0 1
Erzurum 1 2 3 0 6
Kars 0 1 0 0 1
ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Afyonkarahisar 0 1 2 0 3
Eskişehir 3 3 4 0 10
GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Giresun 1 2 0 0 3
Ordu 2 3 0 0 5
ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Burdur 1 1 0 0 2
Isparta 1 1 0 0 2
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul 1 3 1 0 5
Kırklareli 0 4 0 0 4
Tekirdağ 1 0 0 0 1
İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İzmir 0 6 3 0 9
KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Gaziantep 1 1 0 0 2
Hatay 2 0 1 0 3
Kahramanmaraş 3 3 2 0 8
Kilis 0 0 0 1 1
KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kastamonu 0 12 0 0 12
Sinop 2 7 0 0 9
KAYSERİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kayseri 0 0 6 0 6
Nevşehir 0 0 1 0 1
Sivas 0 1 0 0 1
Yozgat 0 1 1 0 2
KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Karaman 0 1 0 0 1
Konya 1 2 0 0 3
KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kütahya 2 1 3 0 6
MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mersin 0 6 0 0 6
MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Aydın 0 0 0 2 2
Muğla 0 7 3 0 10
SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kocaeli 0 2 0 0 2
Sakarya 2 4 2 0 8
ŞANLIURFA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adıyaman 0 0 0 1 1
Diyarbakır 0 1 0 0 1
Mardin 0 0 0 1 1
Şanlıurfa 1 1 1 0 3
TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Gümüşhane 1 2 0 0 3
Trabzon 1 4 0 0 5
ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Bartın 0 3 0 0 3
Karabük 3 2 0 0 5
Zonguldak 0 4 1 0 5
TOPLAM: 56 171 41 6 274
Editör: TE Bilisim