Kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde daimi olarak çalışmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren iş ilanları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kamu personeli alımı ilanı da yer aldı. Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı 13 kamu personeli alımı ilanında başvuruların online platform üzerinden kabul edilmeye başlandığı duyuruldu. Bakanlık resmi internet adresinden yayımlanan duyuruda hangi kadrolarda memur alımı yapıldığı ve istihdam edilen kamu personelinin ne kadar aylık ücret alacakları bildirildi. İlan detaylarında yayımlanan başvuru şartlarını taşıyan adayların İçişleri Bakanlığı'nın Ankara 'da bulunan merkez teşkilatında görevlendirileceği duyuruldu. Başvuru süreci internet üzerinden başlayan İçişleri Bakanlığı kamu personeli alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden kamu personel alımı sürecine ilişkin yeni bir duyuru yayımlandı. Kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak memur statüsünde çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren 2020 yılı İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere 4/B Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş (Sözlü) Sınav Duyurusu" başlıklı duyuruda, Avukat kadrosuna 3, Endüstri Mühendisi kadrosuna 1, Bilgisayar Mühendisi  kadrosuna 2, Programcı kadrosuna 2, Diğer Teknik Hizmet Personelinden Ekonomici kadrosuna 1, Grafiker kadrosuna 2 ve İstatistikçi kadrosuna 2 olmak üzere toplamda 13 personel alımı yapılacağına yer verildi.

İçişleri Bakanlığı Memur Alımı Başvuru Genel Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından askerlikle ilgisi bulunmamak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
 • Giriş sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)
 • 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak
 • KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak
 • İlanda belirtilen özel şartları taşımak

İçişleri Bakanlığı Memur Maaşları Açıklandı

Avukat kadrosunda daimi olarak istihdam edilecek memurların;
 • Hizmet yılı 5 yıldan az olanlar 4.760 TL brüt ücret,
 • Hizmet yılı 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 4.879 TL brüt ücret,
 • Hizmet yılı 20 yıldan fazla olanlar 5.255 TL brüt ücret,
Mühendis kadrosunda daimi olarak istihdam edilecek memurların;
 • Hizmet yılı 5 yıldan az olanlar 5.211 TL brüt ücret,
 • Hizmet yılı 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 5.329 TL brüt ücret
 • Hizmet yılı 20 yıldan fazla olanlar 5.714 TL brüt ücret,
Programcı kadrosunda daimi olarak istihdam edilecek memurların;
 • Hizmet yılı 5 yıldan az olanlar 3.816 TL ile 4.779 TL arasında brüt ücret
 • Hizmet yılı 5 yıldan fazla olanlar 4.973 TL brüt ücret
alacağı açıklandı. İçişleri Bakanlığı'nın Ankara 'da bulunan merkez teşkilatında görevlendirileceği duyurulan birbirinden farklı kadrolarda personel alımı ilanı başvuru formu bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.