İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan ilanlarda kurum bünyesinde en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacağı açıklandı. Adayların uygun olan pozisyonlara şartları sağlamaları halinde 27 Eylül tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmesi için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece İBB Kariyer sistemi üzerinden alınacaktır, bunun dışında kalacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuruların yapılabilmesi için sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Bu bakımdan kayıt esnasında adaylardan istenecek kimlik bilgileri, eğitim bilgileri, sağlık bilgileri, medeni hal bilgileri gibi bilgilerin eksiksiz ve tam olarak sisteme girilmesi gerekmektedir.
 • Aday bilgileri olarak eksik ya da yanlış bilgi veren adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru yapılacak pozisyonlar şu şekildedir;
 • Satınalma Uzmanı; üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun, satın alma ve tedarik yönetimi konusunda en az 2 yıllık deneyim sahibi, teknik şartname, idari şartname gibi konularda bilgi sahibi, tercihen kamu ihale kanununu bilen, MS Office programlarını aktif olarak kullanan, tercihen SAP programını bilen, işbirliğine ve ekip çalışmasına yatkın, planlama ve organizasyon kabiliyetine sahip, karar verme ve problem çözme konusunda beceri sahibi, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan, satın alma konusunda mal ve hizmet teklifleri almak, ihale komisyonları oluşturacak, kesinleşen ihale kararları hazırlayacak, kesinleşen ihale kararlarına itiraz ya da şikayette bulunacak, idari satın alma sözleşmelerini hazırlayacak, sözleşmelerinin takibini yapacak, fatura ve irsaliye anlaşmalarını yürütecek,
 • Muhasebe Personeli; üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun, firmaların muhasebe ve vergi uygulamaları alanında deneyim sahibi, tercihen SMMM belgesi olan, maliyet muhasebesi ve tek düzen hesap planlarına hakim, e-defter ve e-fatura süreçlerine hakim ve uygulamaları aktif olarak kullanan, raporlama yönü açısından güçlü, iletişimi kuvvetli, çözüm odaklı, MS Office programlarını aktif olarak kullanan, tercihen SAP programını bilen, tüm vergisel beyannamelerin takibini yapacak, mali tabloları hazırlayacak, cari hesap sözleşmelerini ve kontrollerini sağlayacak, periyodik sayımlara katılım sağlayacak,
 • İş Makinesi Operatörü; en az ilkokul mezunu, en az CE ve G sınıfı sürücü ehliyeti olan, SRC2, SRC4 ve Psikoteknik belgelerine sahip, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan, vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayacak, aracın belirlenen usul ve talimatlarına göre şoförlüğünü yapacak, aracı teknik kurallara uygun kullanmak, aracın belirli aralıklar ile bakımı yapacak personel alımı yapılacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Genel Şartları

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmesi için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi uyarınca Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlik ile ilişiği olmamak; terhis, tecil ya da muaf olmak,
 • Görevini yapmaya herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması,
 • Pozisyonlar için istenen asgari eğitim şartlarını sağlamak,
 • Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek,
 • İstanbul’da ikamet eden ya da edebilmek gerekmektedir.
 • Şartları sağlayan adaylara şeffaf bir şekilde mülakat işlemleri yapılacaktır. Mülakat sonucunda belirlenen adaylar görece başlayabilecektir.
 • Adaylar söz konusu pozisyonlarda sözleşmeli olarak göreve başlayacaklardır. Bu yüzden son 1 yıl içinde daha önceden kamu kurum ve kuruluşlarından kendi istekleri ya da kurumun talebi üzerine işlerinden ayrılmamış olmaları gerekmektedir.
Editör: TE Bilisim