6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici 63. Madde eklenmiştir.

Peki Geçicici 63. Maddeyle neler getirildi?  Yasayla gelen uygulama ne anlama geliyor? Yasadan kimler faydalanabilcek?  31 Temmuz 20115 son başvuru tarihi mi? Bu bir borç affı mı yoksa sigortalılığın durdurulması mı?

Bu yazımızla bu soruları yanıtlamaya çalışacağız.

Yasayla gelen uygulama ne anlama geliyor?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 63. Madde ile 30.04.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla Bağkur (4/b) prim borcu olan Bağkurluların borçları silme işlemi yapılacak ve faaliyetine devam edenler 01.05.2015 tarihi itibariyle tekrar başlatılacaktır.

Bu bir borç affı mı yoksa sigortalılığın durdurulması mı?

Bu uygulama bir borç affı değil sadece Bağkur sigorlılığının durdurulması durumudur. Bağkurluların ödeyemedikleri 12 aydan fazla borçlarının durdurularak daha sonra istedikleri zaman bedelinin ödenmesi şartıyla tamamaını alabilcekleri bir uygulamadır. Yani Bağkurun tamamen ortadan kaldırılması gibi bir durum değil borçların ileri bir tarihe ertelenmesi olarak değerlendirilebilir.

Başka bir af ya da yapılandırmadan faydalanmış olmak Bağkur borç silme için engel midir?

Daha önce bir yapılandırmadan veya aftan yararlanan bağkurlular bağkur borç sildirme işleminde yararlanabilir. Eğer yapılandırma yada taksitlendirmeye ödemeleri varsa bu ödemeler hesaplanarak prim borçlarından düşülür ve kalan borçları 12 ya ve daha fazla ise bağkur borç sildirme işlemi yaptırabilirler.

Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2015 midir?

30.04.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla Bağkur (4/b) prim borcu olanlar için borç sildirme son başvuru tarihi 31 temmuz 2015 tarihi değildir. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanların bağkur borçları 31 temuz 2015 tarihinde silinecek.

Bağkurlular borçlarının istedikleri kadarını sildirebilirler mi?

Yasaya göre  bağkurlular borçlarının bir kısmını sildirme imkanı bulunmamaktadır. Yani ödenmeyen borçlu dönemlerin tamamı sildirilebilir.

******

Editör: TE Bilisim