GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER!!!

01/01/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmiştir. Buna göre; tutuklu ve hükümlüler, er, erbaş ve yedek subay okulu öğrencileri, yabancı bir ülkede sosyal sigortaya tabi olması nedeniyle sözleşmeli ülke adına sağlık yardımları karşılananlar, Kuruma devir alınacakları tarihe kadar 5510 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki banka ve sigorta şirketlerinin sandıkları kapsamında bulunanlar ile bunların bakmakla yükümlüleri, yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de kesintisiz olarak bir yıldan fazla ikamet etmeyenler, milletvekilleri ile Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleriyle bunların emeklileri ile dul ve yetimleri hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet edenler, zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

Genel Sağlık Sigortası ile belirli kişilerin tüm sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak karşılanırken bazı kişilerin sağlık hizmetlerini ise belirli prim ödemeleri karşılığında sağlamaktadır.

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bir çok kişinin aklına takılan sorular olmuştur. Kimler gelir testi yaptıracak, kim ne kadar prim ödeyecek, GSS zorunlu mu, 18 yaş üstü çocoukların durumu ne olacak, 25 yaşını dolduran öğrenciler gelirtesti yaptıracak mı? Bütün bu soruların cevabını ve merak edilenleri cevaplamaya çalışacağız.

1- Herhangi bir sosyal güvencem yok, sigortalı olarak çalışmıyorum. Yani SSK , Emekli Sandığı, Bağkurum yok. Sağlıktan yararlanmak için ne yapmalıyım?

Herhangi bir işyerinde sigortalı olarak  çalışmıyorsanız, SSK,Emekli Sandığı, Bağkur kapsamında sigortalılığınız yoksasağlıktan yararlanmak için Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından gelir tespiti yaptırmalısınız. Gelir Tespitiniz belli olduktan sonra SGK'dan yapılacak kayıt ile sağlıktan yararlanabilirsiniz.

2- Askere gideceğim eşimin sağlıktan yararlanması için gelir testi yaptırmasına gerek var mı?

Eşiniz sigortalı olarak çalışmıyorsa gelir testi yaptırarak genel sağlık sigortası  kapsamında sigortalı olmalı.

3- 26 yaşındayım ve öğrenciyim. Babamın sağlık güvencesinden yararlanabilir miyim?

25 yaşınızı aştığınızdan gelir testi yaptırarak genel sağlık sigortası  kapsamında sigortalı olmalısınız.

4-   4/b sigortalısıyım. Yani Bağkurluyum 60 günden fazla borcum var. Eşimin sağlıktan yararlanması için ne yapması gerekir?

Sizin 60 günden gazla borcunuz olması sebebiyle eşiniz  ikametinizin bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından gelir testi yaptırarak genel sağlık sigortası  kapsamında sigortalı olarak sağlıktan yararlanabilir.

5- Banka sandığına tabi çalışanım yardımlarından yararlanmak için herhangi bir işlem yapmam gerekmekte midir?

 Söz konusu banka sandığına tabi  kişilerin herhangi bir işlem yapması gerekmemektedir. Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri, bu sandıklardan aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların bakmakla yükümlülerinin sağlık hizmetleri, Kurumca devralınıncaya kadar ilgili kuruluşlarca karşılanacağından bu kişiler, devir işlemlerinden sonra genel sağlık sigortası kapsamına alınacaktır.

6- Emekli olabilmek için gerekli günümü doldurdum. yaşımın dolmasını  bekliyorum herhangi bir yerde çalışmıyorum. Sağlıktan yararlanmak için ne yapmalıyım?

Emekli günlerini doldurup yaş şartını bekleyenler Kanunun (60/g) bendine göre genel sağlık sigortası kapsamına alınmış olup, gelir testine başvurmaları halinde gelir testi sonucuna göre primleri ya devlet tarafından ödenecek ya da kendileri aile içinde kişi başına düşen gelir tutarına göre genel sağlık sigortası primi ödemekle yükümlü olacaklardır.

----

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORCUNUZ VAR MI? SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...