Hükümetin vergi oranlarındaki değişikliğinin ardından vergi mükellefi milyonlarca vatandaşın yeni vergi koşullarından nasıl etkilenecekleri merak konusu oldu. Bilindiği üzere gelir vergisinde en yüksek oran yüzde 35’ten yüzde 40 seviyesine çıkartıldı. Yılık ücret geliri 600 bin lirayı aşanlara da gelir vergisinde beyanname doldurma zorunluluğu getirildi. Sporculardan alınan gelir vergisi oranında da artış yapıldı. Hükümetin gelir vergisinde yapılan değişikliklerin ardından ücret kazancı elde edenlerin bu değişikliklerden nasıl etkileneceğine dair detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Gelir Vergisinde Yeni Düzenleme

Geride bıraktığımız Aralık ayı itibarıyla çıkarılan kanun kapsamında daha önce yüzde 15, 20, 27, 35 oranında olan gelir vergisi dilimlerine yüzde 40 oranı ilave edildi. Bu sayede en yüksek gelir vergisi oranı yüzde 35 seviyesinden yüzde 40’a çıkarılmış oldu. Bununla birlikte ücret geliri 600 bin lirayı aşanlara da beyanname doldurma zorunluluğu getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konuyla ilgili ayrıntıları düzenleyen tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda 2020 yılında elde edilecek ücret gelirlerinde uygulanacak vergi oranları şu şekilde sıralandı:
  • 22.000 TL’ye kadar kazançlarda yüzde 15
  • 49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası yüzde 20
  • 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası yüzde 27
  • 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası yüzde 35
  • Kazancın 600.000 TL’si için 191.070 TL, fazlası yüzde 40
Gelir vergisi oranında yapılan değişikliğin ücret geliri 600 bin liraya kadar olanları etkilemeyeceği öğrenildi. Bu kapsamda ücret geliri 600 bin lirayı aşanlar ise aşan tutar için bu yıl yüzde 35 yerine yüzde 40 oranında vergi ödeyecekler. Örnek olarak, 2020’de 700 bin lira ücret geliri elde eden bir kişi değişiklik olmasaydı bu yıl 226.070 TL ödeyecek iken, 231.070 TL vergi ödeyecek.

Beyanname Doldurma Zorunluluğu

Öncelik sisteme göre tek işverenden ücret geliri elde edenler, tutar ne olursa olsun daha önce beyanname doldurmak zorunda değillerdi. Sadece birden fazla işverenden ücret geliri elde edenler, ikinci işverenden elde ettikleri kazanç bu yıl için 49 bin lirayı aşarsa beyanname doldurmak zorundaydı. Gelir vergisi sisteminde yapılan yeni düzenleme kapsamında birden fazla işverenden kazanç elde edenler ile ilgili eski hüküm aynen korunmasına rağmen, tek işverenden veya birden fazla işverenden elde edilen toplam ücret tutarı 2020 yılında 600 bin lirayı aşanlara beyanname doldurma zorunluluğu getirildi. Beyannamelerin bir sonraki yılın nisan ayında verilmesi gerekecek. Bu yıl ücret geliri 600 bin lirayı aşanlar gelecek yıl nisan ayında beyanname vermek zorunda olacak. Beyanname doldurma zorunluluğu olanlar şu şekilde sıralandı:
  • Tek işverenden 601 bin TL ücret alanlar
  • Birinci işverenden 500 bin, ikinci işverenden 50 bin lira ücret alanlar
Birinci işverenden 560 bin, ikinci işverenden 20 bin, üçüncü işverenden 18 bin lira ücret alanların beyanname doldurmasına gerek görülmeyecek. Ayrıca tek işverenden 550 bin lira ücret alanlar da doldurmayacak.

Beyanname Sistemine Neden Geçildi?

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyada ekonomik anlamada gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan vergi beyanname sistemi sayesinde harcamaların kayıt altına alınması mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra vergi iadesi ve idari işlemler nedeniyle vergi toplamanın maliyetinde artışa neden oluyor. Bu yüzden ilk olarak yüksek ücretliler için başlatılan beyanname sisteminin gelecek yıllarda aşamalı şekilde daha düşük ücretliler için de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kısa Çalışma Ödeneği Alanlar Yıllık İzinlerini Kullanabilir Mi?

Ücretsiz İzin Kullananlara Asgari Geçim İndirimi Uygulanacak Mı?

İşten Çıkarılanlar Dikkat! İşsizlik Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Editör: TE Bilisim