Her yıl pek çok ailesini kaybetmiş kadınlar evlenmektedir. Devlet aile fertlerinden birini ya da ikisini kaybetmiş olan kız evlatlar için yetim maaşı vermektedir. Evlilik durumu söz konusu olduğunda bu yetim maaşı kesilir. Evlenecek çiftlere verilen çeyiz parasıdevlet tarafından verilen bir yardım parasıdır.

Çeyiz parası, ailesini kaybetmiş yetim olarak geçen kız çocukları için verilir. Evliliğin gerçekleşmesi ile yetim aylığı alan kız çocukların, yetim aylıkları kesilir. Bu sebeple devlet, yetim aylığının kesilmesi halinde yetim aylıklarının 24 katı kadar çeyiz parası verir.

Evlenecek olan ve yetim aylığı alan kişiler, 2021 devlet evlilik yardımı ne kadar olduğunu, nasıl alınacağını merak etmektedir.

Devlet Evlilik Yardımı Nedir?

Çeyiz parası, devlet tarafından aile üyelerinden birini ya da hepsini kaybetmiş, yetim olan ve yetim aylığı alan kadınlara verilen bir paradır. Yetim aylığı alan kadınların evlenmeleri halinde devlet tarafından, yetim aylıklarının 24 katı destek parası alırlar.

Çeyiz parası 2008 yılından itibaren yürürlüğe girmiş olan bir destek parasıdır. Çeyiz parası kadınlara toplu olarak verilir. Söz konusu parayı 3 yıl boyunca düzenli olarak geri ödeyeceğinin sözünü veren kişiler çeyiz parasını toplu olarak alabilirler.

Ayrıca devlet, çeyiz parasının haricinde evlenecek olan çiftler için hibe desteği vermektedir. Hibe desteği, yeni evlenecek ve ev sahibi olmak isteyen çiftlere verilen bir destek parasıdır. Bu destek parası için başvuru yapılması ile çiftler dilerlerse bu yardımları ayrı ayrı da alabilirler.

Kadının asgari ücretle bir yerde çalışıyor olması ve evlilik nedeni ile işten ayrılması üzerine evlenme ödeneği alabilirler. Kadının asgari ücretli olarak çalışması halinde 2021 yılı kapsamında bir aylık ödeneği 297,97 TL olarak hesaplanmıştır. Bir yıllık asgari ücret tazminatı ise 3577 TL olarak belirlenmiştir.

Devlet destekli nikâh yardımları ise,

 • SGK üzerinden yetim aylığı alanlara çeyiz parası yardımı,
 • Çalışan kadınlara nikâh tazminatı,
 • Belediye ve kurumlardan yapılan yardımlar.

Devlet Evlilik Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evlilik işleminin gerçekleşmesinin ardından devlet desteği olarak verilen çeyiz yardımı için başvurular,

 • Kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumlarına dilekçe vermelidir.
 • Dilekçenin onaylanması halinde kişiler parayı almaya hak kazanacaktır.

Evlilik işleminin gerçekleşmesinin ardından çeyiz parası alacak olan kişiler için başvuru,

 • Kişilerin illerinde ya da ilçelerinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu merkezleri üzerinden başvuru yapılır.
 • Kişiler çeyiz parası adı ile dilekçe verir.

SGK nikâh yardımı başvurusu,

 • SGK kapsamında çalışan kadınlar, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine,
 • Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

Devlet Evlilik Yardımı Şartları Neler?

Evlilik işlemi gerçekleşmiş yetim aylığı alan kadınlar nikâh yardımı için bazı şartlara tabi olurlar. Nikâh yardımı için şartlar ise, kadınların alacakları yardıma göre sıralanmalıdır.

Çeyiz parası alacak olanlar için kurallar,

 • Öncelikle çeyiz parası alacak kişiler kadınlardır.
 • Yetim aylığı alan kadınlara çeyiz yardımı yapılır.
 • Çeyiz yardımı alabilmek için, kadınların yetim aylıklarının kesilmemiş olması gerekmektedir.
 • Yetim aylığı alma sürecinde nikâh işlemi yapılması ile çeyiz parası desteği verilir.
 • Kocaları ölen ve yeniden evlenecek olan kadınlar için çeyiz parası desteği verilmemektedir.
 • Kadınların evlenmeleri halinde yetim aylıkları kesilir. Kadınlar, evliliklerini sonlandırmaları halinde yetim aylıkları tekrar bağlanır.
 • Çeyiz parası desteği alabilmek için kadınların en az 2 yıllık yetim aylığı almış olması gerekmektedir.
 • Kişinin yetim aylığı alan başka kardeşleri var ise son evliliği yapan kardeş en yüksek nikâh ödeneğini alır.

SGK kapsamında çalışırken evlenecekler için tazminat parası,

 • Bu haktan öncelikle sadece kadınlar yararlanabilmektedir.
 • Kadınların evlilik sebebi ile işi bırakmaları halinde alacakları tazminat için en az 1 yıl içerisinde işi bırakma başvurusu yapılması gerekmektedir
 • Kadınlar için çalışma süreleri, işi bırakmak için başvuruda bulunacakları süre ile ilişkilidir.
 • 1,5 yıl altı çalışma süresi olan kadınlar için işi bırakma başvurusu en az 4 hafta önce,
 • 1,5-3 yıl arası çalışan kadınlar için işi bırakma başvurusu en az 6 hafta önce,
 • 3 yıl ve üzeri çalışan kadınlar işi bırakma başvurusu en az 8 hafta önce yapılmalıdır.

Devlet Evlilik Yardımını Kimlere Verir

Evlilik sonrası devlet tarafından çeyiz yardımı yapılmaktadır. Çeyiz parası alacak kişiler ise,

 • Aile üyelerinden birini ya da ikisini kaybetmiş olan kadınlara verilmektedir.
 • Yetim aylığı bulunan kadınlara verilen yardım parasıdır.
 • Kadınların çeyiz parası alabilmesi için sigortalı çalışan olmaması gerekmektedir.
 • Yetim aylığı kesilmiş kadınlar, bu ödenekten yararlanamazlar.
 • Yetim aylığı alırken evlilik yapan kadınlar çeyiz yardımından bir kere yararlanabilir.
 • Erkek yetimler bu haktan yararlanamazlar.
 • Çeyiz parası için yaş sınırı yoktur. Kadınlar evlenmek istedikleri sürede evlenebilirler.

SGK çeyiz parası alacak olan kadınlar ise,

 • 2008 yılından sonra memurluğa başlanması,
 • 4A hizmet kapsamında çalışan sigortalılar
 • 4B kendi adlarına çalışanlar sigortalılar SGK çeyiz parası alırlar.
 • Erkeklerin böyle bir hakkı bulunmamaktadır.

Devlet Evlilik Yardımı Kaç TL?

Evlenmiş yetim kadınlar için devlet çeyiz parası vermektedir. Bu çeyiz parası ilk evliliğe verilmekte olup ikinci evlilik için verilmeyecektir. Devlet evlilik yardımı ne kadar olduğu kişinin, evlilik yapmış olduğu yılda aldığı son yetim maaşı çeyiz parasının miktarı belirlemektedir.

Kadınların yetim olmaları sebebi ile almış oldukları maaş, çeyiz parasının miktarını belirler. Daha detaylı olarak anlatılacak olursa çeyiz parası miktarı,

Yetim olan kadınlar,

 • Almış oldukları yetim maaşının 24 katı çeyiz parası yardımı alırlar.
 • 24 kat, 2 yıllık yetim maaşına tekabül eder.
 • En az iki yıl yetim maaşını almış olanlar evlendikleri zaman, bir aylık yetim maaşının 24 katı para alır.

SGK kapsamında çeyiz parası alacaklar için,

 • 4A ve 4B sigortalarından biri üzerinden maaş alan kadınlar için de 24 katı verilir.
 • 4A ve 4B sigortaları ile maaş alanlar aylık olarak almış oldukları maaşın 24 katını çeyiz parası olarak alırlar.
 • 4C ile maaş alan kadınlar da maaşlara da 12 katı çeyiz parası verilir.
 • 4C üzerinden maaş alan kadınlar aylık olarak maaşlarının 12 katı olarak hesaplanan miktarda çeyiz parası alırlar.
 • Çeyiz parası, enflasyon rakamlarının değişmesi üzerine yıldan yıla farklılık gösterir. Devlet tarafından verilen çeyiz parası 2008 yılından beri yetim olan kadınlar için verilmektedir.

Asgari ücret ile maaş alanlar için çeyiz parası,

 • 2021 yılı kapsamında işte ayrılan kadınlar için en az 1 yıllık çalışması kapsamında, 3,577 TL olarak belirlenmiştir
 • Asgari ücretin aylık olarak alınması 297,97 TL olarak hesaplanmıştır.
 • Kadınların çalışmış olduğu seneler kapsamında alacakları çeyiz parası da artmaktadır.

Devlet Evlilik Yardımı Başvuru Evrakları Neler?

Ülkemizde pek çok ailesinden birini ya da ikisini kaybetmiş kadınlar için devlet evliliklerinde yardımcı olmaktadır. Bu yardımlar SGK tarafından verilmektedir. Kadınların bu yardım parası yani çeyiz parası haklarını kullanabilmeleri için öncelikle başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Başvuruda bulunmayan kadınlar için yardım parası verilmemektedir.

Çeyiz parası alabilmek için başvuru evrakları ise,

 • Yetim olan kadının kimlik belgesi,
 • Evlilik cüzdanı,
 • Başvuru yapılan kurumdan alınan dilekçe.

Bu evrakların eksiksiz olarak verilmesi halinde çeyiz parası yardımı alınabilecektir.

Bu yazı kapsamında yetim olan kadınların evlenmeleri halinde, devlet evlilik yardımı ne kadar olduğu ve nasıl alındığı hakkında detaylı inceleme yapılmıştır.

Editör: TE Bilisim