SSK sigortalıları için yarı zamanlı çalışma başladı mı? SSK kısmi süreli/yarı zamanlı çalışma şartları neler? SSK doğum sonrası ücretsiz izin hakkı kaç gün? Ücretsiz izne ayrılan SSK'lı kısmi süreli çalışma hakkından faydalanabilir mi?

Daha önce memurların yarı zamanlı çalışma hakları ve doğum sonrası çalışma hakları ile ilgili "En Son Haliyle Devlet Memurlarının Doğumdan Kaynaklanan Tüm İzin Hakları" konulu yazımızda ayrıntılı bilgi vermiştik. Bu yazımızda ise 4/a diğer adıyla ssk kapsamında çalışan kadın sigortalıların doğum sonrası izin haklarından detaylı olarak bahsedeceğiz.

4/a eski adıyla SSK kapsamında sigortalı çalışan kadın işçilerin doğum öncesi ve sonrası analık izin hakları, ücretsiz izin hakları ile kısmi süreli çalışmalarına dair düzenlemeleri içeren ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ  SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 08.11.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki son düzenlemeler ile birlikte kadın işçilerin doğum öncesi ve sonrası izin hakları kaç gün? Kısmi süreli çalışma şartları neler? İşte tüm detaylar;

Kadın İşçilerin Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Ücretli Analık İzin Hakkı Kaç Gündür?

4/a-SSK kapsamında çalışan kadın sigortalıların;
 • Doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 haftalık analık izin hakları vardır. Çoğul gebelikler için doğum sonrası izin hakkı 10 haftadır ve toplamda 18 haftalık izin kullanılır.
 • Kadın sigortalı dilerse doktor raporu ile hamileliğin 37. haftasına kadar çalışabilir. Kullanmadığı doğum öncesi 5 haftalık süre doğum sonrasına aktarılır.
 • Erken doğumlarda doğum öncesi kullanılmayan izin hakkı doğum sonrasına aktarılır.
 • Doğumda ya da doğumdan sonra annenin vefatı halinde kalan izin süresini baba kullanabilir.

4/a- SSK Kapsamındaki Sigortalı Kadına Doğum Sonrası Analık İzin Bitim Tarihinden İtibaren Yarı Zamanlı Ücresiz İzin Hakkı Verilmesi

Analık izninin bitim tarihinden itibaren 4/a kapsamında çalışan kadın sigortalılara;

 • İlk doğumdan sonra 60 gün,
 • İkinci doğumdan sonra 120 gün,
 • Üçüncü ve üzeri doğumlardan sonra 180 gün süreyle yarı zamanlı ücretsiz izin hakkı verilebilmekte.
 • Çoğul doğumlarda yukarıdaki sürelere birer ay eklenir.
 • Çocuğun engelli olması halinde bu süre 360 gün olarak uygulanır.

***Bu şekilde çalışan kadın sigortalıların kısmi süreli çalışma boyunca ayrıca süt izni kullanma hakkı bulunmamakta.

Doğum Sonrası 6 Ay Ücretsiz İzin Hakkı

Kadın sigortalı dilerse doğum sonrası analık izin bitim tarihinden itibaren 6 ay süreyle ücretsiz izin kullanabilir. Bu şekilde ücretsiz izin kullanan kadın sigortalının izin bitiminde kalan süre kadar süt izin hakkı da vardır. Ayrıca ücretsiz izin bitiminde kısmi süreli çalışma da tercih edilebilir.

Ücretsiz iznin tamamını kullanmak zorunlu değildir. Sigortalı kadın dilerse ücretsiz izni kestirip çalışmaya başlayabilir.

Ücretsiz izin süreleri yıllık izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın sigortalıların Kısmi Süreli Çalışma Şartları 

 • Kadın sigortalının analık izin bitim tarihinden itibaren yarı zamanlı çalışma hakkı vardır.
 • Bu hakkını çocuğu mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kullanabilir.
 • Yukarıda bahsedilen ücretsiz izin hakkını kullanan kadınlar da bu haktan faydalanabilir.
 • Bu haktan her çocuk için bir defa faydalanılır.
 • Ücretsiz izin kesilerek de bu haktan yararlanılabilir.
 • Kısmi süreli çalışma talebi en az 1 ay önceden işverene iletilmelidir.
 • Kadın sigortalının kısmi süreliden faydalanabilmesi için eşinin çalışıyor olması gerekmektedir. Eşi rahatsızlığından dolayı çalışamayanların ise bunu doktor raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.
 • (1) Usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanır.(2) İşveren; işçiye, talebin karşılandığını yazılı olarak bildirir.(3) İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap verilmemesi hâlinde, talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanır.(4) İşçinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla kısmi süreli çalışma talebi geçerli fesih nedeni sayılmaz.
Kısmi Süreli Çalışabilmek ve maaşın yarısının İŞKUR'dan karşılanabilmesi için;
 • Sigortalının son 3 yıl içinde en az 600 gün SGK priminin yatmış olması gerekmekte. 
Kısmi Zamanlı Çalışmadan Tam Zamanlı Çalışmaya Geçilebilir mi? Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam süreli çalışmaya dönebilir. (2) Tam süreli çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, işverene en az bir ay önce yazılı olarak talebini bildirir. (3) Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam süreli çalışmaya başlaması hâlinde yerine alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. (4) Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin iş sözleşmesini feshetmesi hâlinde, yerine alınan işçinin iş sözleşmesi yazılı onayı olması koşuluyla fesih tarihinden itibaren belirsiz ve tam süreli sözleşmeye dönüşür.
Editör: TE Bilisim