2021 En Düşük ve En Yüksek Bağkur Primleri Ne Kadar Oldu?

2021 yılı en düşük ve en yüksek Bağkur primleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na dışarıdan dahil olmuşlar için merak ediliyor. Belirlenmiş olan yeni asgari ücret tutarı ile birlikte Bağkur sigorta primleri de artmış oldu.

2021 Bağkur Prim Ödemeleri Ne Kadar?

Asgari ücretin artış göstermesi ile birlikte Bağkur kapsamında yapılan prim ödemelerinin de tutarı yükselmiş oldu. Bu kapsamda 2021 Bağkur prim ödemeleri indirimsiz en düşük 1234,25 TL, indirimli Bağkur primi ödeyenler ise 1055,36 TL ödeme yapacak. Yine Bağkur kapsamında olan isteğe bağlı sigortalılık için de ödeme tutarları değişti. İsteğe bağlı sigortalı olanlar ödeyecekleri prim tutarlarını kendileri en düşük ve en yüksek sınırdan belirleyebiliyorlar. Bu kapsamda en az brüt asgari ücret yüzde 32’si ve en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katı kapsamında ödeme yaptıkları için 2021 yılında isteğe bağlı sigortalı olanlar en az aylık 1144,8 TL en yüksek ise 8586 TL ödeyecekler. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak bu tutarlar Bağkur sigortalılığın devam etmesi için düzenli ödenmek durumunda.

Bağkur Primi Nedir?

Bağkur primi tanımı itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu SGK kapsamında bir sigorta statüsü olarak kabul edilmektedir. Bilindiği gibi başta sağlık hakkı ve benzeri sosyal haklar olmak üzere bu imkânlardan yararlanmak ve emeklilik hakkı kazanmak için kişilerin SGK’ya belirli sürelerde sigorta primleri ödemeleri ve aynı zamanda gün ve yaş gibi şartları da sağlamaları gerekmektedir. Özellikle sigorta primleri emekli olunduğunda ne kadar aylık alınacağını da belirlediği için son derece önemli olmaktadır. Bu bakımdan SGK kapsamında olanların sigorta primleri iş tanımlarına göre ödenmektedir. SGK’da üç ana statü bulunup bunlar; 4A SSK, 4B Bağkur ve 4C Emekli Sandığı’dır. 4A kapsamında olanlar özel sektörde çalışanlar, 4C kapsamında olanlar devlet kurumlarında çalışan memurlar, 4B kapsamında olanlar ise kendi işlerini yapanlar olmaktadır.

4A ve 4C kapsamında olanların sigorta prim ödemeleri aldıkları aylık üzerinden doğrudan kesildiği için bu çalışanların ayrıca prim ödemeleri gerekmemektedir. Ancak 4B kapsamında olan yani kendi işini yapanların sigorta primleri dışarıdan ödenmesi gerekmektedir. 4B kapsamında olanlar yani kendi işini yapmakta olanların hem emeklilik elde etmeleri hem de sosyal haklardan yararlanmaları için primlerinin aksatılmadan ödenmesi gerekirken, aynı şekilde isteğe bağlı şekilde emekli olanlar için de Bağkur prim ödemeleri gerekmektedir. Çünkü isteğe bağlı emeklilik statüsü de Bağkur kapsamında olmaktadır.

Kimler Bağkur Sigortalısı Sayılır?

Bağkur kapsamında olanlar ilgili kanunlar dahilinde belirlenmiştir. Kanunun vermiş olduğu yetki dahilinde sosyal güvenlik kuruluşu kapsamının dışında kalan ya da herhangi işverene hizmet sözleşmesi olmadan kendi adına ve hesabına çalışmakta olanlardan, esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazançları ya da serbest meslek kazançları kapsamında gerçek ya da basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ve gelir vergisinden muaf olarak esnaf ve sanatkar sicili ile beraber kanun kapsamına uygun şekilde kayıtlı olanlar Bağkur sigortalısı sayılmaktadırlar.

Şirket kuruluşlarına göre de Bağkur sigortalısı olma koşulları belirlenmiştir. Bu kapsamda; kolektif şirketlerin ortakları, adi komandit şirketlerin komanditer ortakları, limited şirket ortakları, sermayesi paylara bölünmüş şirketlerin ortaklıkları, donatma iştirakleri ortakları, anonim şirket ortakları da Bağkur sigortalısı sayılmaktadırlar.

Bunun yanında muhtarlar ve tarımsal faaliyetlerde bulunanlar da Bağkur kapsamında yer alırlar. Tarımsal faaliyetlerde bulunanların 18 yaşını doldurmaları gerekmektedir. Bu kapsamların yanında ev hanımları da isteğe bağlı sigorta yaptırarak Bağkur kapsamında dahil olmaktadırlar. Aynı zamanda isteğe bağlı sigortalılık herhangi bir işte çalışmayan yabancı uyruklular tarafından da yaptırılabilmektedir.

Bağkur Sigortalısı Nasıl Olunur?

Bağkur sigortalısı olmak için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. 1479 sayılı kanuna dahil olan esnaflar için Bağkur girişi sigortalılık gerektiren faaliyetleri ile başlamaktadır, başka bir deyişle işletmelerini faaliyete geçirdikleri andan itibaren Bağkurlu olmaları gerekmektedir. Bunun için yani Bağkur’a kayıt ve tescil işlemlerinin yapılması adına SGK il müdürlüğüne başvuru yapılması ve buradan Bağkur giriş bildirgesi alınması gerekmektedir. Alınan bildirgenin vergi daireleri, vergiden muafiyet halinde ise oda ve sicil memurluklarına onaylatılması ve onaylanmış olan bildirgenin de SGK il müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

2926 sayılı kanun kapsamında tarımsal faaliyet yürüten çiftçilerin Bağkur sigortalılıkları tarımsal faaliyetlerine başladı andan itibaren başlamaktadır. Bu kapsamda Bağkur kayıt ve tescil işlemleri yapılması adına çiftçi SGK il müdürlüğüne başvuru yaparak Tarım Sigortalılığı Bağkur Giriş Bildirgesi alması ve bu bildirgeyi bağlı olduğu muhtara, ziraat odalarına ya da kooperatiflere onaylatması ve onaylı bildirgenin de SGK il müdürlüğüne daha sonra geri verilmesi gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigortalı olacaklar, Bağkur’da zorunlu sigortalılık halini kaybedenler ise Bağkur’a İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi ile ikameti bulunduğu bölgedeki muhtarlığa bu bildirgeyi onaylatması ve onaylı olan bildirgenin de SGK il müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. İsteğe bağlı sigortalılıkta SGK il müdürlüğünde yapılacak işlemlerde aylık olarak ne kadar ödeme yapılacağı da kararlaştırılacaktır. 2021 yılı itibariyle isteğe bağlı sigortalılar aylık primlerini en az asgari ücretin yüzde 32’si ya da en çok asgari ücretin 7,5 katı olacak şekilde belirleyebilmektedirler.

Aynı zamanda tüm işlemler e – devlet üzerinden verilecek ön talep başvuru formu sayesinde de sağlanabilmektedir.

Bağkur Sigortalılığı Hangi Durumlarda Sona Erer?

Bağkur sigortalılığı sonlandırma bazı durumlarda doğrudan, bazı hallerde ise sigortalının isteği kapsamında gerçekleşmektedir. Bağkur sigortalısı olanlar gelir vergisi mükellefi oldukları faaliyeti sona erdirdiklerinde yani iş yerlerini kapattıklarında, meslek kuruluşlarından üyelik kayıtlarını sildirmeleri ile, yabancı ülkede çalışmaya başlanılması, şirketler ile ilgisi kalmayanların, şirketlerin iflasına karar verilmesi, muhtarlık görevinin bitmesi, çiftçilik faaliyetlerinin sona ermesi durumlarında Bağkur sigortalılığı sona ermektedir. Bu işlemlerin yapıldıkları günün sonrasında Bağkur sigortalılık durumu da silinmektedir. Sigortalılığı sona ermiş olanlar söz konusu faaliyetlerin sona ermiş olduğu tarihten geçerli olacak şekilde üç ay içinde SGK’ya başvuru yaparak kayıtlarını sildirmek durumundadır.

Eğer kişiler 4A ya da 4C kapsamında çalışmaya başladıkları için Bağkur kapsamından çıkacaklarsa bu durumda Bağkur kapsamında ödemiş oldukları prim ve gün sayıları 4A ve 4C kapsamına dahil edilmektedir. Bu sayede emeklilik dönemi için zaman kaybetmemiş ve avantaj yakalamış olmaktadırlar.

Bağkur Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Bağkur ödemeleri sigortalılığın devamlılığı ve özellikle emeklilik yaşının en erken olacak şekilde hesaplanabilmesi için oldukça önemlidir. Bu yüzden sigortalılığının sona ermemesi ve Bağkur kapsamında statünün devam etmesi için Bağkur ödemeleri düzenli olarak yapılmalıdır. Bağkur ödemeleri farklı yöntemler ile yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan banka şubelerine gidilerek ya da bu bankaların internet şubelerinden aylık ödemeler yapılmaktadır.

Bunun yanında PTT şubelerine de giderek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesinden, e – devlet üzerinden ödemeler yapılmaktadır. İnternet sayfaları üzerinden yapılacak ödemelerde kredi kartı ya da banka kartı kullanılması gerekmektedir. Anlaşmalı olan bankalarda açılacak hesapta Bağkur primini ödemeye yetecek kadar tutar bulunması halinde verilecek talimat ile otomatik olarak ödeme işlemleri de yapılmakta ve böylece Bağkur ödemeleri tam zamanında ödenmektedir.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu