Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nün İŞKUR üzerinden yayınladığı ilana göre kurum bünyesinde büro personeli olarak çalışacak en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvuruların 4 Ağustos’a kadar süreceği ilan için adayların internet üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların başvuru yapabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece internet ya da İŞKUR ALO 170 hattından yapılacaktır. Bunun dışında yapılacak başvurular; şahsen ya da posta yoluyla vb. geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru yapmak için İŞKUR sayfasına girerek ilgili ilan için istenen bilgilerin doldurulması gerekmektedir. İlana başvuru yapmak için halihazırda sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmamak gerekmektedir.
 • Başvuru esnasında sistem tarafından bilgilerin doğruluğu kontrol edilmektedir, bilgilerin e-devlet üzerindeki bilgiler ile uyuşmaması halinde adaylar başvuru yapamayacaktır.
 • Başvuru sırasında eksik ya da yanlış bilgi veren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Personel Alımı Genel Şartları

Adayların başvuru yapabilmesi için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Öncelikli olarak terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan, buna göre; 1111 sayılı askerlik kanunu, 1076 sayılı yedek subaylar ve yedek askeri memurlar kanunu kapsamında olanlar ya da askerlik yaparken terör olaylarından ötürü yaralanan kimselere öncelik tanınmaktadır,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi kapsamına giren; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, cinsel taciz, cinsel istismar, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Halihazırda ilana başvuru tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak,
 • Devlet memurları kanununu 657 uyarınca, görevini yapmaya engel teşkil edecek zihinsel ya da fiziksel engelinin bulunmaması,
 • 18 yaşından büyük olması 35 yaşını tamamlamamış olması,
 • Askerlik ile ilişiğinin olmaması, bu bakımdan muaf, terhis ya da tecilli olması,
 • Yapılacak olan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.
 • İlgili şartları taşımadığı başvurular alındıktan sonra da taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları her aşamada reddedilecektir.
 • Başvurular için nüfus kimliği, adli sicil belgesi, sağlık raporu, ikametgah, varsa TMY belgesi, askerlik belgesi gerekmektedir.
 • Adayların en az ilkokul mezunu olmaları başvuru yapabilmek için yeterlidir.
 • Adayların belirlenmesi için noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Kura sonucunda kontenjanın üstü kadar belirlenen adaylar ile mülakat yapılacaktır. Mülakatta adayların kurum bünyesinde çalışıp çalışmaya uygun olup olmadıkları ölçülecektir. Aynı zamanda adayların görevlerini yapmaya sağlık sorunlarının olmadığı da tespit edilecektir. Mülakat ile ilgili bilgiler daha sonra kurum internet sayfasından açıklanacaktır.
 • Adayların yanlış bilgi ve belge ile işlem yapmaları halinde ve göreve başlamaları durumunda, mevcut durumlarının tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecek ve kurum tarafından aldıkları ücretin yasal faizi ile birlikte iadesi talep edilecektir.
 • Adaylar için ikametgah şartı aranmamaktadır, bu bakımdan her yerden başvuru yapmak mümkündür.
 • Başvuru yapabilmek için İŞKUR kaydının ve iş arama durumunun aktif olması gerekmektedir. İŞKUR kaydı olmayanlar sisteme giriş yapamazlar.
 • Göreve başlayacak adaylar ile sözleşme imzalanacak olup deneme süresi boyunca adayların görevlerini yerine getirememeleri halinde sözleşmeleri kurum tarafından feshedilecektir. Bu süre içerisinde görev tanımına uymayan ya da disiplin gerekçeleri ile işten çıkarılan adayların hak talepleri olmamaktadır. Deneme süresi boyunca sözleşme sürelerini takiben kadro imkânı doğmaktadır.
 • Başvuru erkek ve kadın adaylar için geçerlidir.
Editör: TE Bilisim