Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanda, kurum bünyesine bağlı Havacılık Dairesi Başkanlığı’nda görev yapacak helikopter makinisti alımı yapılacağı açıklandı. Uygun şartları taşıyan adayların 18 Eylül 2020 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

Başvuru yapmak için adayların şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular gereken belgeler ile bulundukları ilin İl Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır. Bunun dışında kalacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru için şu belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir;
 • Kimlik belgesi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Eğitim durumunu gösterir belge, diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, yurtdışından mezun olanlar için YÖK tarafından verilmiş denklik belgesi,
 • Temel teknisyen belgeleri,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden temin edilmiş başvuru formunun doldurulmuş hali,
 • Tip intibak belgeleri, Tek motor çift motor uçuş saatleri ve belgeleri, Her bir tipte uçuş toplamları ve son uçuş tarihlerini gösterir varsa kurum imzalı şahsi uçuş kayıt çizelgeleri, adayın havacılık ile aldığı diğer belgeler de başvuru esnasında ibraz edilecektir.
 • Başvuru yapılacak pozisyon;
 • Helikopter Makinisti; Sağlık şartları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’ nın (ICAO) Annex1’ deki şartlara uygun olmak. Adayların SINIF 1 – UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık raporlarını hastaneden temin etmeleri ve başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı Genel Şartları

Adayların başvuru yapabilmesi için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Görevini yapmaya 657 sayılı kanun çerçevesinde fiziksel ya da zihinsel herhangi bir hastalık taşımamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi uyarınca Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Genel ahlaka aykırı olacak kumar oynamak, genelev gibi yerlerde bulunmak, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, kendisine ya da çevresine zarar verici eylemlerde bulunmak gibi durumlardan uzak olmak,
 • Herhangi bir madde bağımlılığı tedavisi görmemiş ve görmüyor olmak,
 • Yapılacak güvenlik soruşturması kapsamında herhangi bir risk taşımamak,
 • İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütleri listesinde bulunan örgütler ile hiçbir şekilde ilişiğinin olmaması, propagandalarını yapmamak, iltisak ya da üyeliği bulunmamak,
 • Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlik ile ilişiğinin bulunmaması; terhis, tecil ya da muaf olmak gerekmektedir.
 • Başvuruları uygun görülen adaylara sözlü sınav yapılacaktır. Buna göre sözlü – uygulamalı sınavda, adayın mesleki bilgi ve mesleki yeteneği, herhangi bir konuyu kavrama, özetleme, ifade etme ve muhakeme gücü, genel yetenek ve genel kültürü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygun olması, özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilerek puanlandırma yapılacaktır.
 • Asil olacak adayların değerlendirilmesi sözlü – uygulamalı sınav sonucunda aldıkları en yüksek puandan sıralanma şeklinde ilan olunacaktır.
 • Eşit puan alan adaylardan yaşça büyük olana öncelik verilecektir.
 • Asıl aday sayısı kadar yedek aday da sözlü sınav sonucunda belirlenecektir.
 • Hak kazanan adaylar kurum bünyesinde sözleşmeli olarak çalışmaya başlayacaklardır. Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı halde davranması nedeniyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmesi ya da kendisinin sözleşmesini feshedip üzerinden 1 yıl geçmemesi halinde yeni bir istihdam başvurusunda bulunamaz. Bu hüküm gereğince sözleşmeli olarak çalışarak ilgili görevlerinden ayrılmış olanların ayrılma tarihlerinin üzerinden 1 yıl geçmemiş olması halinde ilana başvuru yapamayacaklar, başvuru yapsalar bile başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Editör: TE Bilisim