Emekli olan vatandaşların, olası bir durumda işsizlik maaşı alıp alamayacağını merak etmektedir. Ancak emekliler için çalışma durumlarında prim ödemesi yapılmadı için haliyle işsizlik başvurusu yapabilmeleri de mümkün olmamaktadır. Emekli olduğu halde bir işte çalışan kimseler, işten çıkarılma durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanmaları olanaklı değildir.

Emekli İşsizlik Maaşı Alabilir mi?

Emeklilerin bir işte çalışırken sigortaları ödenmediği ve prim ödemeleri olmadığı için işten çıkarılmaları durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanmaları da mümkün olmamaktadır. Emekliliğe ayrıldıktan sonra yapılan çalışmalar sigortalı olmadığı için, emeklilerin bu bakından SGK’dan herhangi bir talepte bulunmaları da olanaklı değildir. İşsizlik maaşının verilmesi İŞKUR tarafından yönetilmektedir. İŞKUR’un belirlediği kurallara göre ise işsizlik maaşı ödenekleri SGK kapsamında çalışan kimseler için geçerlidir. İş sözleşmesinin haksız yere feshedilmesi ya da işten çıkma talebi için geçerli sebebi olan kimseler işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilmektedirler.

İşsizlik Maaşından Kimler Yararlanabilir?

İşsizlik maaşından yararlanmak için kişilerin şu koşulları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • İşsizlik maaşı başvurusu yapılması için en az bir yıl süreyle aynı iş yerinde çalışılmış olması,
 • Kişilerin SGK kapsamında düzenli olarak 4A ya da 4B kapsamında prim ödemelerinin yapılması,
 • İşsizlik maaşı başvurusu için işten çıkmanın geçerli ya da haksız bir sebebi bulunmalıdır. Keyfi sebepler ile işten ayrılan kimseler işsizlik maaşından yararlanamazlar.
 • İş sözleşmesinin sona ermesinden son 120 gün içerisinde, işsizlik maaşına tabii olmaları gerekmektedir,
 • Kendi kusurları ya da mesleki yetersizlikleri ile işlerinden ayrılmak zorunda kalan kimseler işsizlik maaşına başvuramazlar,
 • Hizmet sözleşmelerinin sonlanmasından son 3 yıllık süreç içinde kişiler en az 600 günlük prim ödemesi yapmaları gerekmektedir. 600 günden daha düşük süreler ile prim ödenmesinin yapılması halinde işsizlik maaşı başvurusu yapılmamaktadır.

İşsizlik Maaşı Ödenekleri Nasıl Belirleniyor?

İşsizlik maaşı ödeneklerinin belirlenmesi için genel maddeler şu şekildedir;
 • Son dört ay içinde asgari ücret ile çalışan kimseler 2021 yılı itibariyle elde ettikleri prime dayalı temel kazanç ortalamaları 2,943,00 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu bakımdan asgari ücret ile çalışanların alacakları işsizlik maaşları 1,168,27 TL olarak belirlenmiştir.
 • Son dört ay içinde 3500 TL ile çalışan bir sigortalının ise alacağı net işsizlik tutarı 1,389,37 TL olarak belirlenmiştir.
 • Son dört ay içinde 6 bin TL maaş alan sigortalıların alacakları işsizlik maaşı tutarı ise 2,336,53 TL olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda işsizlik maaşı ödemesi tutarları aylık maaş hesabına göre artış göstermektedir. Hesaplama yapılırken temel alınan nokta aylık brüt hesabıdır. Aynı şekilde işsizlik maaş ödeme süreleri de 600, 900 ve 1080 günlük çalışma süresine göre hesaplanmaktadır ve böylece işsizlik maaşını en düşük sürede almak için en az 600 günlük çalışma kaydının bulunması gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

İşsizlik maaşının kesilmesine neden olan durumlar şu şekildedir;
 • İşsizlik maaşı alındığı süre zarfında İŞKUR tarafından kişilere sunulan işlere itiraz etmek, yeni bir işte çalışmayı reddetmek gibi durumlar işsizlik ödeneğinin kesilmesine neden olur.
 • İşsizlik maaşı süresince gizli bir şekilde başka işyerlerinde çalışan kimselerin çalışmalarının tespit edilmesi halinde işsizlik maaşları kesilir.
 • İşsizlik maaşı alırken, kişinin emekli olması halinde işsizlik ödeneği kesilir.
 • İŞKUR tarafından sunulan işbaşı programlarına katılmak istemeyen adayların işsizlik maaşları kesilir.
 • Otomatik olarak bir kurumda SGK kapsamında çalışmaya başlanıldığında işsizlik maaşı kesilmektedir.
Burada görüldüğü gibi emekli olunması halinde de eğer halihazırda işsizlik maaşı alınıyorsa, bu ödenek kesilmektedir. Dolayısıyla emekliler ya da yeni emekli olmuş kimseler için işsizlik maaşından yararlanmak mümkün değildir.

İşsizler Emeklilik Başvurusu Yapabilirler, Sigortası Olmayanlara Emeklilik Fırsatı!

Erken Emekli Olma Şartları Belli Oldu, Toplu Ödeme ile Emekli Olunuyor!

Emeklilikte 3,5 Yıl Şartı Kalktı, 7 Yıl Hesabı Nasıl Yapılır?

Editör: TE Bilisim