Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı alınamaz. Kıdem tazminatı tek bir iş yerinden bir kere alınabilen bir tazminat türüdür. Başka bir iş yerinde çalışmaya başlayan ve gerekli şartları yerine getiren kişiler yeni iş yerlerinden de kıdem tazminatı alabilir. Ancak bir kişi emekli olmuş ve daha sonra tekrar sigortalı olarak çalışmaya başlamış ise kıdem tazminatı alamaz.

Emekli yurttaşların tekrar iş gücüne katılmaları halinde kıdem tazminatı almalarını yasaklayan yönergeler bulunur. Emeklilere kıdem tazminatı hiçbir iş yeri tarafından verilemez. Emekli olan bir kişi tekrar çalışmaya başlar ise emekli aylığında da kesinti yapılır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen bir haktır. Tüm işçilerin kıdem tazminatı alma hakları vardır. Ancak öncelikle kıdem tazminatı için gereken şartların yerine getirilmesi gerekir. Kıdem tazminatı sadece Türk vatandaşlarına yönelik bir hak değildir. Etik ve ahlak kuralları çerçevesinde bir iş yerinde çalışan ve belli standartları yerine getiren herkes kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem tazminatı ile çalışanların hakları korunur ve istismarın önüne geçilmesi hedeflenir. Kıdem tazminatı almak isteyen kişilerin iş verenleri ile iletişime geçmesi gerekir. İş veren tarafından kıdem tazminatı verilmez ise işçinin iş veren kişiye dava açma hakkı bulunur.

Kıdem Tazminatını Kim Alabilir?

Kıdem tazminatı alanlar tazminatı almak için şartları yerine getiren kişilerdir. Bu koşullar Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından belirlenerek anayasaya eklenmiştir. Kıdem tazminatı almak için gerekli şartları yerine getiren kişiler, iş yerinden ayrılacakları zaman tazminat alabilir.

Tazminat almak için bir iş yerinde en az 1 yıl boyunca çalışılması gerekir. 1 yıl boyunca iş yerinde çalışan ve ahlak kurallarına uyan herkes kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem Tazminatının Koşulları Nedir?

Kıdem tazminatının şartları 1475 sayılı kanun ile belirlenmiştir. Bu kanunda yer alan 14. Maddenin usulüne uygun olarak kıdem tazminatı alınabilir.

Kıdem tazminatı almak için yerine getirilmesi gereken şartlar şunlardır:

  • En az 1 yıl boyunca aynı iş yerinde çalışmak
  • İş sözleşmesinin haksız yere işveren tarafından feshedilmemesi
  • İş sözleşmesinin haksız yere işçi tarafından feshedilmemesi
  • İşçinin mücbir sebepler ve haklılık nedeni ile işten ayrılmak istemesi
  • Erkek çalışanlar için askerlik nedeni ile işten ayrılmak
  • Normal emekliliğin gelmesi
  • Kadın çalışanlar için evlenme nedeni ile işten ayrılmak istemeleri
  • Ölüm

Gibi koşullardan dolayı iş yerinden ayrılmak durumunda kalan kişilere kıdem tazminatı ödemesi yapılır.

Kıdem Tazminatını Kim Öder?

Kıdem tazminatını ödeyen taraf işverendir. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı iş yeri tarafından ödenir. İş yeri tarafından kıdem tazminatı ödenmemesi halinde işçi 1475 sayılı kanun kapsamında dava açabilir.

Eğer bir işçi iyi niyet ve ahlak kuralları kapsamında herhangi bir ayıp işlemeden, gerekli koşulları yerine getirerek iş yerinden ayrılıyor ise bu durumda kıdem tazminatı alması gerekir. Kıdem tazminatı almak için sigortalı olarak çalışmak ve 1475 sayılı kanuna tabi olmak gerekir.

1 Sene Çalışmak Kıdem Tazminatı İçin Yeterli Midir?

1 sene çalışınca kıdem tazminatı için hak kazanılır. Aynı iş yerinde işe giriş tarihinden itibaren 1 yılı tamamlayan kişilere bazı haklar verilir. Bu haklar arasında kıdem tazminatı da yer alır. Kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için 1 sene boyunca aynı iş yerinde çalışmak gerekir ancak bu şart tek başına yeterli değildir.

Eğer kişi kendi isteği ile işten ayrılıyor ise kıdem tazminatı alamaz. Kıdem tazminatı almak için haklı bir sebep gerekir. Bu sebepler arasında kanıtlanabilir mücbir sebepler yer alır; askerlik, evlilik, ölüm ve hastalık gibi. Bu sebepler dışında veya kendi isteği ile kişinin işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı hakkı bulunmaz.

Kıdem Tazminatı Hangi Kanun ile Verilir?

Kıdem tazminatı kanunu Türkiye Cumhuriyeti anayasasında yer alan 1475 sayılı kanundur. Bu kanunda yer alan 14. Madde kıdem tazminatı hakkı ile ilgilidir. Kıdem tazminatı hakkından herkes yararlanabilir. Kıdem tazminatı sadece Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına verilen bir tazminat türü değildir.

Türkiye’de çalışma ve oturma izni olan kişiler de sigortalı olarak çalıştıkları takdirde kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirler. Türkiye’de çalışan ve gerekli koşulları yerine getiren bunun yanı sıra yasal sürece uyan herkes kıdem tazminatı alabilir.

Emekli Olanlar Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Emekliler için kıdem tazminatı uygulaması bulunmaz. Emekli olan kişiler herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak tekrar çalışabilirler. Ancak bu iş yerinde uzun süreler boyunca çalışsalar da kıdem tazminatı alma hakları bulunmaz. Bir kere emekli olan kişiler, daha sonra kıdem tazminatı için başvuru yapamazlar.

Ayrıca emekli olmasına rağmen çalışmak durumunda kalan kişilerin emekli maaşları kesilir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olarak çalışan emeklilerin maaş kesintisi yaşaması elzem bir kuraldır. Emeklilere kıdem tazminatı ödemesi yapılmaz.

Emekli Çalışanlar İşten Ayrılırsa Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Emeklilik ve kıdem tazminatı arasında bağlantılı bir ilişki bulunur. Eğer bir kişi ilk kez emekli olacak ise kıdem tazminatı alabilir. Ancak kıdem tazminatının alınabilmesi için kişilerin normal emeklilik yaşaması gerekir. Erken emekli veya yaştan emekli olan kişiler kıdem tazminatı alamaz.

Eğer erken emeklilik nedenleri bir hastalık ise bu hastalığı raporlayabilirler ise o zaman kıdem tazminatı alabilirler. Bir kişi prim gün sayısını ve sigortalılık süresini tamamlayarak işten ayrılmak ister ise kıdem tazminatı alabilir.

Emekli olduktan sonra başka bir iş yerinde sigortalı olarak çalışan kişiler o iş yerinden ayrılacakları zaman kıdem tazminatı talep edemezler.

Emekli Çalışanlarının Yıllık İzinleri Kaç Gün Olur?

Emeklilerin yıllık izin süresi çalışma yıl sayısına bağlı olarak belirlenir. Emekli olan bir kişi tekrar bir iş yerinde sigortalı olarak çalışır ise ilk bir yıl boyunca yıllık izin kullanma hakları bulunmaz.

Bir yıl boyunca bir iş yerinde sigortalı olarak çalışan emekliler için uygulanan yıllık izin süresi 14 gündür. 1 yıl ila 5 yıl arasındaki çalışma süresi için 14 gündür. 5 ila 10 yıl arasındaki çalışma yılı için ise 20 gün yıllık izin kullanma hakkı verilir. 10 yıldan daha uzun süre çalışılmış ise yıllık izin en az 26 gün olur.

Emekli Olduktan Sonra Çalışanlar İhbar Tazminatı Alabilir Mi?

Emeklilik ve ihbar tazminatı arasında önemli bir bağ bulunur. Emekli olan işçiler, hala çalışmaya devam ediyor ise ve herhangi bir neden gösterilmeden işten kovulurlar ise ihbar tazminatı alabilirler. İhbar tazminatı, haksız yere işten kovulan kişilere verilen bir tazminattır.

Bu tazminatı almak için iş verene ve iş yerine dava açılabilir. Ancak ihbar tazminatı her çalışana verilen bir tazminat türü değildir. İhbar tazminatı emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kişiler için geçerli bir tazminattır. Bu nedenle bu kişilerin dışında kalanlar bu tazminattan yararlanamaz.

Emekli Çalışan İşten Çıkarılabilir Mi?

Emeklilerin işten çıkarılması için öncelikle sözleşmeye aykırı işlemlerin yapılması gerekir. Bir kişi emekli olması gerekirken çalışmaya devam ediyor ise işveren tarafından işten çıkarıma işlemi yapılamaz. İşçi, emekli olmak için kendisi istifa edebilir.

Emeklilere kıdem tazminatı verilmesi için öncelikle tüm emeklilik şartlarının yerine getirilmesi ve ardından emeklilik nedeni ile işten ayrılmak gerekir.

Editör: TE Bilisim