Memur emeklisi olanların, tekrar memurluğa başlamaları halinde emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin nasıl hesaplanacağı pek çok kimse tarafından merak edilmektedir. Özellikle erken yaşta emekli olan memurlar için tekrar görevlerine başladıklarında iştirakçilikten doğan emekli ikramiyeleri payı gündeme gelmektedir.

Emekli Memur Tekrar Emekli İkramiyesi Alır m?

2008 yılı Ekim ayı öncesinde memurluk hizmeti olanlar için konuyla ilgili tüm hükümler 5453 sayılı Emekli Sandığı Kanunu çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu bakımdan yeniden memuriyete dönüş halinde 5434’e tabi olanlar kuralları geçerli olmaktadır. Memur emeklilerinin ikramiyelerinin ödenmesi temel maddeleri 5434 sayılı kanunda bulunmaktadır. Bu hüküm gereğince memurlara ödenmekte olan emekli ikramiyesinde her tam fiili hizmet yılı esas alınmakta olup her tam fiili hizmet yılı için de aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığının emekli ikramiyesi olarak verilmesi göz önünde tutulmaktadır. Emekli ikramiyelerinde küsuratlı olan aylar hesaplamaya dahil edilmez ve üst hizmet yılı sınırı da bulunmaz. Bu bakımdan kişinin ne kadar tam hizmet yılı bulunuyorsa, 25, 29, 30, 35 yıl gibi bu sürelerin tamamı hesaplanarak emekli ikramiyesi verilmektedir. İlave olarak ilgili maddede emekli olup tekrar memurluğa başlayanlar için şu hüküm bulunmaktadır; “Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir.” Bu hüküm kapsamında emekli ikramiyesi alındıktan sonra tekrar memur olunması halinde ve buradan emekli olunması durumunda, sadece sonradan geçen hizmet sürelerine karşılık tam yıl hizmetlerine denk emekli ikramiyesi ödenmektedir. Başka bir ifadeyle emekli ikramiyesi aldıktan sonra tekrar memurluğa başlanılması halinde sadece geçen süre hesabınca emekli ikramiyesi alınmaya hak kazanılmaktadır. Buna göre 29 yıl 8 ay gibi hizmet süresi kapsamında toplamda 38 tam yıl bulunursa, bunun 9 tam yılına karşılık gelecek emekli ikramiyesi ödemesi yapılacaktır. Ancak tam 38 yıla denk gelmeyip küsuratlı bir yıla denk geliniyorsa bu durumda da 8 tam yıla denk gelen emekli ikramiyesi hesaplaması yapılmaktadır. Bu örnek üzerinden diğer emeklilik ikramiyeleri ya da süreleri hesaplaması da yapılabilmektedir.

Emeklilik İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?

Emeklilik ikramiyesi hesaplamak için derece ve kademe, ek gösterge, hizmet yılı, ikramiye yılı, aylık tarihi, pay ve payda girişi, ek gösterge gibi bilgiler temel alınarak hesaplama yapılmaktadır. Bu etmenler her kişiye göre değiştiği için hesaplama sonucu her memura göre değişiklik göstermektedir. Ancak normal şartlar altında 25 yıllık hizmet süresini doldurmuş olan memurların emeklilik ikramiyeleri şu şekildedir;
 • Müsteşarlar 2020 yılı itibariyle 166.288 TL
 • Genel müdürler, 154.902 TL
 • Hakimler 166.228 TL
 • Savılar 138.644 TL
 • Şube müdürleri 104.958 TL
 • Memurlar 102.035 TL
 • Öğretmenler 104.958 TL
 • Kaymakamlar 129.437 TL
 • Polisler 104.958 TL
 • Lisans mezunu hemşire ve ebeler 102.035 TL
 • Kamuda çalışan mühendisler 102.035 TL
 • Doçentler 139.302 TL
 • Uzman tabipler 139.976 TL
 • Pratisyen hekimler 127.976 TL
 • Hizmetliler 83.585 TL emekli ikramiyesi almaktadırlar.
Kamu kurumlarında çalışan memur kadrosunda bulunan hizmet süreleri ile ilgili herhangi bir üst sınır da bulunmamaktadır. Bu bakımdan çalıştıkları sene temel alınarak bu sene üzerinden emekli ikramiyesi hesaplaması yapılmaktadır. Hizmet yılları hesaplaması yapılırken ise temel alınan süre küsurat dahil etmeden hesaplanmaktadır. Buna göre 25 yıl 6 ay çalışmış birisinin emekli ikramiyesi hesaplamasında aylar dahil edilmez ve yıl bazlı ikramiye hesaplaması yapılır. Emekli olduktan sonra tekrar memur olunması halinde de geçirilecek süre boyunca tam yıl hesaplaması kadar emekli ikramiyesi hesaplaması yapılmaktadır.

SSK ve BAĞKUR Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu ?

Emeklilere TOKİ Ucuz Ev Fırsatı! Nasıl Alınır, Şartları Neler ?

Emeklilik Yaşında Değişiklik Var mı, Emeklilik Yaşı Kaç Oldu?

Editör: TE Bilisim