Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer bir çok kurumla ilgili online hizmet sunan E-devlet sistemine her geçen gün yeni hizmetler eklenmektedir. Bunlardan birisi de E-bildirge şifresi.

Bilindiği üzere sigortalı işçi çalıştırabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ nda işyeri dosyasının tescil edilmesi ve Aylık Prim ve Hizmet Bildirgelerinin bildirilmesi için de E-bildirge şifresi alınması gerekmektedir. İşte e-bildirge şifresinin E-devlet sisteminden alınabilmesine dair uygulama da başladı. Bu uygulama işverenler için büyük zaman tasarrufu sağlayacak.

E-BİLDİRGE ŞİFRESİ E-DEVLET ŞİFRESİ İLE NASIL ALINIR HAKKINDAKİ GÜNCEL YAZIMIZ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

E-devlet Sisteminden E-Bildirge Şifresi Nasıl Alınır?

E-devlet sistemine giriş için E-devlet şifresi gerekmektedir. Eğer E-devlet şifreniz yoksa herhangi bir PTT şubesinden temin edebilirsiniz.

Öncelikle E-bildirge şifresi için işverenin ve ya kanuni vekilinin işyeri dosyasının tescil edildiği Sosyal Güvenlik Merkezine E-bildirge şifresi için gerekli evraklarla başvuru yapması gerekmektedir. Başvurulan Sosyal Güvenlik Merkezi işverene bir aktivasyon kodu verecek.

İşveren ya da kanuni vekili verilen aktivasyon kodu ile www.turkiye.gov.tr adresinden E-devlet şifresi ile giriş yaparak E-bildirge kullanıcı kodu ve şifresini alabilecek.

E-bildirge Şifresi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

1-Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'ni internet üzerinden Kuruma göndermek isteyen ya da internet ortamında göndermek zorunda olanlar, Kurumca bastırılmış olan seri nolu “e-Bildirge Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu”nun tüm bölümlerini eksiksiz ve gerçeğe uygun doldurarak, işyerinin işlem gördüğü Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne vermek suretiyle başvuracaklardır.

2-İşverenin Gerçek Kişi Olması Durumunda Başvuru: Söz konusu başvuru, bizzat işveren tarafından yapılabileceği gibi, işverenin noter onaylı vekaletnamesi ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'ni internet ortamında verme yetkisi verdiği kişi tarafından da yapılabilecektir.

3-İşverenin Tüzel Kişi Olması Durumunda Başvuru: İşverenin tüzel kişi (ticari şirket, oda, dernek, vakıf vb) olması halinde, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili bulunan kişilerin (Örneğin, Yönetim Kurulu Başkanı, ilgili müdür, kooperatif, dernek,oda, vakıf başkanları vs. gibi tüzel kişiliği temsil yetkisini haiz kişiler) bizzat kendileri veya bu kişilerce Yönetim Kurulu kararı, noterden onaylı vekaletname veya imza sirküleri ile Kuruma internet ortamında Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'ni verme yetkisi verilen kişiler başvuruda bulunabilecektir.Bu halde, başvuru formunda hem tüzel kişiyi temsilen yetkili bulunan kişinin işveren olarak imzası, hem de bu kişi tarafından yetkili kılınan kişinin imzası bulunacak olup, başvuru formuna imza sirkülerinin veya vekaletnamenin aslı ya da onaylı sureti eklenecektir.

Editör: TE Bilisim