Doğum yapacak memurlar için aylıksız izinde iken doğum yapması, göreve başlamadan sunulacak doğum öncesi ve sonrasında annelilik izinlerinin nasıl verileceği konusunda belirli şartlar bulunuyor. Bu yüzden hamile memurlar bu noktalara dikkat etmeleri gerekiyor.

Doğum Yapacak Memurlar Dikkat

657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında doğum yapacak olan memurların izin durumları ifade edilmiş bulunuyor. Buna göre ilgili kanunun 104’üncü maddesinde kadın memura, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra da sekiz hafta olacak şekilde toplamda on altı hafta süreyle annelik izni verilmiş oluyor. Eğer çoğul gebelik durumu söz konusu ise bu durumda doğum öncesi sekiz haftalık olan annelik izni süresine iki hafta daha ilave edilmektedir. Fakat beklenen doğum tarihi öncesinden kadın memur, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu doktor raporu ile belgelendirme yapabilen memurlar, istekleri halinde doğumdan üç hafta öncesine kadar kurumda çalışabilmektedirler. Bu halde, doğum öncesinde ilgili rapora dayanarak çalışılan süreler de doğum sonrasında annelik süresine dahil edilmektedir. Doğum erken gerçekleştiğinde ise doğum öncesi annelik izni kullanılmamış olan bölümü de doğum sonrasında annelik izni süresine ek olarak dahil edilir.

Doğum İzninde İzin Kullanma Şartları

Doğum öncesinde annelik izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşmiş doğumlarda, doğum tarihi ve annelik izninin başlaması gerekli olan tarih arasındaki süre de doğum sonrası annelik iznine eklenmektedir. Doğumda ya da doğum sonrasında annelik izni kullanırken, annenin vefat etmesi halinde ise isteği üzerine memur olan babaya da anne için ön görülen süre kadar izin verilmektedir. Aynı zamanda üç yaşını doldurmayan bir çocuğu eşiyle birlikte ya da ayrı olarak evlat edinmiş olan memurlar ile memur olmayan eşlerin evlat edinmeleri halinde de çocuğun kurum tarafından teslim tarihini takip eden süreden itibaren sekiz hafta süre ile izin verilmesi söz konusudur. Bu izin evlatlık kararının verilmeden önceki çocuğun fiilen teslim edilmiş durumlar için de geçerli olmaktadır. Bu bakımdan annelik izni alacak olan memurların sürelere dikkat etmeleri ve süreleri de kendi istekleri dahilinde asgari düzeyde belirlemeleri mümkün olmaktadır.
Editör: TE Bilisim