Doğum borçlanması yaparsam erken emekli olur muyum? Doğum borçlanması yaparsam sigorta başlangıcım geri çekilir mi? Doğum borçlanması emekliliği nasıl etkiler? Sigorta girişinden önce doğan çocuklar için doğum borçlanması hakkı var mı? Bağkurlular doğum borçlanması yapabilir mi?Staj girişi doğum borçlanmasında kabul edilir mi?

Doğum borçlanması hakkı 5510 Sayılı Kanunun kadınlara vermiş olduğu önemli haklardan birisidir. Doğum borçlanması yapan kadınlar erken emekli olma hakkına sahip olabilmekte. Bu yazımızda doğum borçlanması hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

Hangi Sigortalılar Doğum Borçlanması Yapabilir?

 • Hizmet akdine tabi çalışan kadınlar (4/a -SSK),
 • 2925 Sayılı kanuna tabi olan tarım sigortalılar,
 • Kendi adına ve hesabına çalışanlar (4/b-Bağkur) (İsteğe bağlı bağkurlular hariç)
 • 4/c kapsamındaki sigortalılar (emekli sandığı-memur)
Doğum Borçlanması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? Kadın sigortalının doğum borçlanması yapabilmesi için;
 • 4/a SSK kapsamında olan sigortalılar için çocuğun doğumundan önce adına prim yatırılmış olması,
 • 4/b-Bağkur kapsamında olanların doğum tarihinden önce bağkur kapsamında tescil edilmiş olması (Bu sigortalılar için prim ödeme şartı aranmaz)
 • 4/c Emekli sandığı kapsamındakilerin doğum tarihinden önce emekli sandığı tescillerinin yapılmış olması,
 • Doğumdan sonraki 24 aylık sürede prim yatırılmamış olması,
 • Borçlanacağı süreler için çocuğun yaşamış olması,
Koşulları aranır. Kadınlar En Fazla Kaç Çocuk İçin ve Kaç Gün Doğum Borçlanması Yapabilir? Doğum borçlanması sigorta başlangıcından sonra doğan en fazla 3 çocuk için yapılabilir.

Her çocuk için 720 gün olmak kaydı ile 3 çocuk için toplamda 2160 güne kadar borçlanma yapılabilir. (Doğumdan sonraki 24 aylık sürede prim yatan sürelerhesaptan düşülür. Ayrıca çocuğun vefat etmesi halinde ölüme kadar geçen süreler borçlanılabilir. Bir çocuğun doğum tarihinden sonraki 24 aylık sürede başka bir çocuk dünyaya geldiyse bu durumda diğer çocuğun doğduğu tarihe kadar olan süre borçlanılabilir.

Doğum Borçlanması Sigorta Girişini Geri Çeker mi?

Doğum borçlanması istisnai durum haricinde sigorta girişini geri çekmez. Yalnızca prim gün sayısı toplamında dikkate alınır.

***Bu durumun istisnası ise staj ya da çıraklık sigortası girişinden sonra ve ilk defa uzun vadeli çalışmaya başladığı tarih arasında çocuğu doğan ve bu çocuğu için borçlanma yapan kadın sigortalıların girişinin geri çekilmesidir. Bir örnekle olayı somutlaştıralım.

Örnek: Bilindiği "Staj ya da Çıraklık Sigorta Başlangıcı Doğum Borçlanmasında Sigorta Girişi Olarak Sayılır mı?" konulu yazımızda staj ve çıraklık sürelerinin emeklilikte giriş olarak sayılamayacağı hususuna ayrıntılı olarak değinmiştik. 

Ancak staj ya da çıraklık kapsamında sigorta başlangıcı varsa bu başlangıç doğum borçlanması yapma hakkı sağlamaktadır.

Diyelim ki Ayşe Hanım ilk defa stajyer olarak 01.10.1990 tarihinde çalışmaya başladı. İlk çocuğunu da 01.05.1995 tarihinde doğurdu. İlk defa uzun vadeli olarak SSK başlangıç tarihi ise 12.07.1999 olsun. Bu durumda Ayşe HANIM doğum borçlanması yapıp öderse ilk sigorta başlangıç tarihi 12.07.1999 yerine doğum borçlanması yapılan gün sayısı kadar geri çekilecek ve bu durumda işe giriş tarihi 12.07.1997 olarak esas alınacak. Böylece Ayşe HANIM doğum borçlanması yaptığı için 58 yaş yerine 57 yaşı tamamladığında emekli olacak.

Doğum Borçlanma Başvuruları Nasıl ve Nereye Yapılır?

 • SSK kapsamındakiler en son çalışmalarının bulunduğu SGK'ya,
 • Bağkur kapsamındakiler dosyalarının bulunduğu SGK'ya,
 • Emekli sandığı kapsamındakiler ise SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine başvurularını yapabilirler.
Başvuruda istenen evraklar ise Sigorta Girişinden Önce Doğan Çocuklar İçin Doğum Borçlanma Hakkı Verilecek mi?

 Sigorta girişinden önce doğan çocuklar için doğum borçlanması yapılamıyor. Gündemde bununla ilgili bir düzenleme de görünmüyor

Editör: TE Bilisim