2021 doğum borçlanması ne kadar olduğu doğum yapan çalışanlar tarafından merak ediliyor. Doğum borçlanması yaparak kadın çalışanlar erken emeklilik hakkı elde ettikleri için doğum borçlanması konusu oldukça önemli bir yer tutuyor.

Doğum Borçlanması Nedir?

Doğum borçlanması tanımı itibariyle kadınların doğum yaptıktan sonra doğum yüzünden çalışamadıkları dönemlere ait olan primleri borçlanma yoluyla ödeyerek emeklilikleri için gün doldurmalarına verilen bir ifade olmaktadır. Kadın çalışanların, SGK kapsamındaki statülere tabi olmaları şartıyla başlangıç gününden sonra dünyaya gelmiş olan çocukları için borçlanma yapmaları mümkündür. Bu sayede bu borçlanma dışarıdan ödenir ve doğum sebebiyle ödenmeyen prim günlerinin ödenmesi sağlanarak sigorta primi emeklilik için tanımlanmaktadır. Bu sayede kadın çalışanlar, çalışamadıkları zamanlara ait olan prim eksikliğini gidererek emekli olma hakkı kazanmaktadırlar. Doğum borçlanması yapmak için ise belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Doğum Borçlanması Şartları Neler?

Doğum borçlanması yapmak için doğum borçlanması şartları yerine getirilmesi gerekiyor. Doğum borçlanması şartları şu şekilde belirlenmiştir;
 • Doğum borçlanması yapacak kişinin sigorta başlangıcı doğum öncesine ait olmalıdır. Başka bir deyişle doğum öncesinde sigortaya giriş yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda staja ait olan sigorta başlangıçları da doğum borçlanması olarak kabul edilmektedir.
 • Memur ya da kendi işinde çalışmakta olanlar, doğum yapmadan önce sigortalılık durumlarını tescil ettirmeleri gerekmektedir.
 • Doğum sonrasında anne adına prim ödemesi yapılmamış olmalıdır.
 • Doğum borçlanması süresi içinde doğan bebeğin hayatta olması gerekmektedir.
 • İlk doğum sonrasında 2 yıl dolmadan ikinci kez doğum yapmış olan anne, ikinci doğumu için borçlanma yapabileceği 2 yıllık süre için ve aynı zamanda iki doğumu arasında geçmiş olan süre için borçlanma yapabilmektedir.
Bu koşulların yerine getirilmesi halinde doğum borçlanması yapmak mümkün olmaktadır.

Doğum Borçlanması Kaç Kez Yapılır?

Doğum borçlanması kaç kez yapılır sorusu özellikle birden fazla doğum yapmış olanlar tarafından merak edilmektedir. İlgili mevzuatın 2014 yılında değişikliğe uğraması sonrasında SGK kapsamında 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabilme hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda örneğin üç çocuk doğurmuş olan bir kadın çalışan her çocuğu için doğum borçlanması yapabilir ve toplamda 6 yıl yani 2160 gün prim kazanma hakkı elde etmektedir. Bu bakımdan emeklilik için gerekmekte olan prim günü süresini dolduruyor ve emekli olabilmek için çalışma yılı da uygunluk taşıyorsa altı yıl beklenmeden emeklilik hakkı kazanılmış olmaktadır. Burada örnek olarak verilen 2160 prim günü doğum borçlanması için aynı zamanda üst limit olarak belirlenmiştir. İhtiyaç duyulan gün sayısı kadar üst limiti aşmamak kaydıyla borçlanma yapılabilmektedir.

Doğum Borçlanması Hangi Statülerde Geçerli?

Doğum borçlanması yapabilecek olanlar ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir. Kadın çalışanlar doğumları nedeniyle iş yaşamından uzak kalabilmektedirler. Bu bakımdan emekli olmak için de gerekli tutulan gün sayı şartını doldurmak açısından zorluk yaşamaktadırlar. Bu bakımdan doğum borçlanması düzenlemesi doğum yüzünden iş yaşamından uzaklaşmış olan kadınlara önemli bir avantaj yaratmaktadır. Fakat her durumda doğum borçlanması yapılması da gerekli değildir. Bu kapsamda 2014 yılına kadar tüm sigortalılar için doğum borçlanması hakkı tanınmıyordu. Fakat 2014 yılında yapılan değişiklik kapsamında tüm sigorta statülerine doğum borçlanması hakkı tanınmıştır. Bu tarih sonrasında statü farkı olmadan tüm kadın sigortalılar için doğum borçlanması yapılabiliyor. Buna göre SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’na dahil olan sigortalı kadınlar doğum borçlanması yapabilirler.

Doğum Borçlanmasında Staj Kabul Ediliyor mu?

Doğum borçlanması yapmak için doğum öncesinde sigortaya giriş yapılması gerekiyor. Doğum borçlanması için herhangi bir kısıtlama da bulunmuyor ve doğum yapmış olan kadın çalışanlar herhangi bir tarihteki doğumları için borçlanma yapabiliyorlar. Ancak bu noktada sigortaya giriş büyük bir önem taşıyor. Doğum öncesinde sigortalı bir işte çalışamayan kadınlar için de önemli bir kolaylık staj kapsamında sunuluyor. Staj yapan kadın çalışanların doğum borçlanması sigortaya girişleri olarak kabul ediliyor. İş yaşamına staj ile başlayan ve staj süresi kapsamında adına kısa vadeli sigorta kolları kapsamında prim yatırılmış olan kadınlar daha sonrasında uzun vadeli sigorta kollarına dahil olarak çalışmaya başladıkları süre kapsamındaki doğumlarını borçlanabiliyorlar. Bu kapsamda ilk kez uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başlanan tarih de borçlanılan süre kadar geriye gelmiş oluyor. Bu durum ise emeklilik yaşının da öne çekilmesine neden olabiliyor. Örnek olarak 25 Mayıs 1994 tarihinde staj girişi yapılmış olan ve bu süre kapsamında adına kısa vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde prim ödemesi yapılmış kadın sigortalı 25 Mayıs 1997 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde işe başlamış ise bu giriş yüzünden 54 yaşında, 5975 prim günü ve aynı zamanda 20 yıl sigorta olma şartı ile emeklilik hakkı elde edebilir. Bu çalışanın 25 Mayıs 1995 yılında gerçekleştirmiş olduğu doğumu için borçlanma hakkı bulunmaktadır. Doğum borçlanması yapıldığında ilk kez uzun vadeli sigortalı olduğu tarih esasında staja başladığı tarih olan iki yıl öncesinde götürülmüş olacaktır. Bu durumda ise 25 Mayıs 1995 olarak güncellenecek olan sigortalılık tarihi ile beraber bu kişinin emeklilik şartları da 52 yaş, 5825 prim günü ve 20 yıl sigortalılık olarak güncellenecektir. İki yıllık doğum borçlanması sayesinde normal koşullara göre kadın çalışan iki yıl erken emeklilik hakkı kazanmış olmaktadır. Fakat bu durumda dikkat edilmesi gereken nokta bu durum sadece staj girişi ile ilk kez uzun vadeli sigorta kollarına dahil olunmuş süre içerisindeki doğum borçlanması yapılması halinde geçerlilik taşımaktadır. Diğer yapılacak olan doğum borçlanmalarında sadece prim ödeme gün sayısı eklenmektedir, emeklilik yaşı değişmemektedir.

Doğum Borçlanması Süreleri Neler?

Doğum borçlanma süreleri şu şekilde belirlenmiştir;
 • Kadın sigortalı doğum yüzünden çalışamadıkları süreler için en fazla 3 defa borçlanma, iki yıldan toplamda 6 yıl kapsamında borçlanma yapabilirler.
 • Sigortalı kadın çalışanın doğum sonrasındaki 8 haftalık, çoğul gebelik halindeki 10 haftalık süreleri doğuma 3 hafta kalıncaya dek çalışması durumunda doğum sonrası istirahat süresine eklenecek süre ile birlikte toplam 24 aylık süre için borçlanma yapılmaktadır.
 • Doğum borçlanması yapacak kadın sigortalı doğum yapmış olduğu tarih sonrasında adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabı için dikkate alınmamaktadır. Prim ödenmiş süreler 2 yıllık süreden düşülerek borçlanma belirlenmektedir.

Doğum Borçlanması Ne Kadar?

Doğum borçlanması tutarı borçlanma yapılacak yıla göre belirlenmektedir. Doğum borçlanması hesaplaması da brüt asgari ücretin günlük yüzde 32’sine denk gelecek şekilde hesaplanır ve 1 günlük borçlanma bu oran ile bulunmaktadır. Bunun 7,5 katı olan tutarı ise yapılabilecek en yüksek borçlanma tutarı olmaktadır. Asgari ücrete 2021 yılında zam geldiği için doğum borçlanması tutarları da değişmiştir. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde doğum borçlanması yapan kadınlar günlük en az 119,25 TL yani aylık 3577 TL ödemeleri gerekmektedir. En üst tutardan ödeme yapacaklar ise günlük 894,38 TL yani aylık 26,831 TL ödeme yapmaları gerekmektedir. Dilerlerse taban ve tavan tutarları arasında herhangi bir ücret belirleyerek o tutar üzerinden de ödeme yapabilirler.

SGK Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır?

SGK doğum borçlanması başvurusu yapmak için yapılması gereken işlemler, aşağıda sırasıyla ele alınmıştır:
 • Doğum borçlanması başvurusu yapmak için SGK il ya da ilçe müdürlüklerine gidilmelidir.
 • Doğum borçlanması talep eden kadınlar tarafından bizzat başvuru yapılması gerekir.
 • SGK tarafından verilecek doğum borçlanması başvuru belgesi doldurulduktan sonra, talep edilen diğer evrakların da kuruma teslim edilmesi gerekir.
 • Doğum borçlanması için gerekli görülen evraklar, analık izni süresi örnekleri, ücretsiz doğum izni belgeleri, doğum belgesi, kimlik belgesi, çocukların kimlik belgesi fotokopisi ve SGK hizmet dökümüdür.
Tüm evrakların kuruma teslim edilmesinin ardından, doğum borçlanması başvurusu işleme alınacaktır.

Doğum Borçlanmasını Sorgulaması Nasıl Yapılır ?

Doğum borçlanması başvuru sorgulaması yapmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:
 • https://www.turkiye.gov.tr/ ağlantı adresi kullanılarak, e-devlet resmi internet sayfası açılmalıdır.
 • İnternet sitesinin ana sayfasında bulunan “Giriş Yap” seçeneğine tıklandıktan sonra, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresinin talep edildiği giriş ekranı açılacaktır.
 • Talep edilen bilgilerin doğrulanmasının ardından “Giriş Yap” seçeneğine tıklanmalı ve sistem girişi tamamlanmalıdır.
 • Sistem girişi yapıldıktan sonra, sayfanın sağ köşesinde yer alan arama bölümüne “Sosyal Güvenlik Kurumu” yazılmalı ya da e-hizmetler bölümü üzerinden, SGK işlem sayfası açılmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu sayfası açıldıktan sonra, “Doğum Borçlanması” seçeneğine tıklanmalı ve sorgulama başlatılmalıdır.
Doğum borçlanması sorgulamasının ardından, prim ödemelerinin toplam tutarı ve ödeme yapılması gereken tarihlere dair detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

Doğum Borçlanması Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

Doğum Borçlanması Hakkı Kısmi Olarak Kullanılabilir Mi?

Doğum borçlanması için belirtilen üst sınır 4 yıl olmakla birlikte, kişilerin emeklilik için ihtiyaç duyduğu oranda, doğum borçlanması günü hesaplanabilir. 2 çocuk için toplam sürenin 4 yılı aşmaması şartıyla, prim ödemelerinin eksiği olan toplam prim günü, doğum borçlanması üzerinden kapatılabilir. 4 yılın tamamını kullanmaya gerek bulunmamakla birlikte, sadece 1 ay için dahi doğum borçlanması hakkından faydalanılabilir.

Doğum Borçlanması Primleri Ne Zaman Ödenmelidir?

Doğum borçlanması için belirlenen toplam SSK prim tutarının, doğum borçlanması başvurunun sonuçlanması ve kişilere tebliğ edilmesinin ardından, en geç 1 ay içerisinde ödenmesi gerekir. 1 aylık süre içerisinde borçlanma tutarı ödenmediğinde, kadınların tekrardan başvuru yapması gerekecektir. Doğum borçlanmasının ödenmesi için belirtilen süre içerisinde toplam tutarın ödenmemesi durumunda, herhangi bir cezai yaptırım uygulanmaz ya da kişilerin doğum borçlanması hakları ellerinden alınmaz. 65 yaşına gelene kadar, kadınların doğum borçlanması başvurusu yapma hakkı devam edecektir.

Doğum Borçlanması Primleri Geri Alınabilir Mi?

Doğum borçlanması için SGK'ya ödenen prim ödemeleri, daha sonra geri alınamayacaktır. Emeklilik için gerekli olan prim tutarını doğum borçlanmasıyla kapatacak kişilerin, ödeme yapmadan önce tüm detayları incelemesi gerekir. Doğum borçlanması primleri ödendikten ve emeklilik için gerekli tüm prim borcu kapatıldıktan sonra, yaşı gelen kişiler emekliye ayrılacaktır.
Editör: TE Bilisim