Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda kurum bünyesinde görev alacak 5000 personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvurular için uygun koşulları sağlayan adaylar 20 Ekim 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapmaları için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece Diyanet Sınav Sistemi üzerinden yapılacak olup posta ya da şahsen yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Adayların sisteme kayıt olmaları halinde kimlik bilgileri, eğitim bilgileri, askerlik bilgileri, sağlık bilgileri gibi bilgileri eksiksiz olarak girmeleri gerekmektedir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri bulunmayan adayların mezuniyet bilgilerini kurumlar aracılığı ile yaptırmaları gerekmektedir.
 • Başvuruların sona ermesinden sonra adayların bilgileri hakkında hiçbir şekilde değişiklik yapılamayacaktır.
 • Başvuru esnasında girilecek bilgilerden adayın kendisi sorumludur.
 • Sabıka ya da arşiv kaydı bulunanların ilgili mahkeme kararlarını faks yolu ile kuruma iletmeleri gerekmektedir.
 • Başvuru pozisyonları şu şekildedir;
 • Kuran Kursu Öğreticisi; İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Ön Lisans + İHL
 • İmam – Hatip; İlahiyat Fakültesi, Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İHL + Hafız, Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İHL / Lise, Diğer Lisans + İHL + Hafız, Diğer Lisans + İHL, İlahiyat Ön Lisans + İHL + Hafız, İlahiyat Ön Lisans + İHL, İlahiyat Ön Lisans, Diğer Ön Lisans + İHL, İHL + Hafız, İHL
 • Müezzin – Kayyım; İlahiyat Fakültesi, Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İHL / Lise, Diğer Lisans + İHL / Lise + Hafız, İlahiyat Ön Lisans + İHL / Lise + Hafız, Diğer Ön Lisans / İlahiyat Ön Lisans + İHL, Diğer Ön Lisans + İHL / Lise + Hafız, İHL / Lise + Hafız, İHL.

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapmaları için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamusal haklardan hiçbir şekilde mahrum kalmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde ifade edilen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğrasa bile mahkum olmamak,
 • 657 sayılı devlet memurları kanunu 48’inci maddesindeki şartlara haiz olmak,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı yönetmeliğinde yer alan nitelik şartlarını taşımak,
 • Unvan gruplarına göre 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren pozisyonlar için belirtilmiş eğitim durumunu sahip olmak,
 • 2018 yılı KPSS B grubu lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türlerinden en az 50 puan almış olmak,
 • Başvuru yapmaya engel olacak bir sorunun olmaması,
 • Kuran kursu öğreticiliğine sadece kadın adaylar başvuru yapabilir,
 • Hafız kontenjanına başvuru yapanlar için hafız olmak,
 • Başkanlık kapsamında kadrolu ya da sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak gerekmektedir.
 • Her aday sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.
 • Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında uygun adaylar sınava çağrılacaktır. Buna göre Kuran Kursu öğreticisi ve İmam Hatip kadroları için yapılacak sınavda Kuran, Dini bilgiler; itikat, ibadet, siyer, hitabet konularından soru yöneltilecektir. Müezzin – Kayyım için ise Kuran, dini bilgiler; itikat, ibadet, siyer, ezan ve ikamet soruları adaylara yöneltilecektir.
 • Sözlü sınavda başarılı olan adaylar görevlerine sözleşmeli olarak başlayacaktır.
 • Adayların sınav sonuçları daha sonra açıklanacak tarihte kurum internet sayfası üzerinden açıklanacaktır.
 • Sözlü sınavda başarısız olan adaylar elenmiş sayılacaktır.
Editör: TE Bilisim