Dışişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan ilanda UNESCO daimi temsilciliğinde görev yapacak personel alımı yapılacağı açıklandı. Adayların pozisyon için ilgili şartları taşımaları halinde 2 Ekim 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapmaları için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece posta yolu ve şahsen yapılacak olup bunun dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların yapılacağı adres Délégation Permanente de Turquie auprès de l'UNESCO, 1 Rue Miollis, 75015 Paris. Posta yolu ile yapılacak başvurularda postadan kaynaklı gecikmelerden kurum sorumlu değildir.
 • Başvuru için şu belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir;
 • Yapılacak yazılı sınav için katılım dilekçesi, dilekçede adres, telefon numarası, eğitim bilgileri, erkek adaylar için askerlik bilgisi, posta adresi, sağlık bilgileri gibi bilgilere yer verilmelidir,
 • Güncel fotoğraflı özgeçmiş,
 • Türk pasaportunun güncel olması, aslı ve onaylı suretinin fotokopileri,
 • Nüfus cüzdanının aslı ve onaylı sureti,
 • Son mezun olunan okuldan alınmış olan diplomanın aslı ve onaylı sureti, yurtdışından mezun solanlar için ilgili okullardan alınmış mezuniyet belgesi ve MEB ya da YÖK tarafından verilmiş denklik belgesi,
 • Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlik ile ilişiğinin olmadığını gösteren belge,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ile başvuru yapılacaktır.
 • Posta yoluyla yapılacak başvurularda belgelerin aslı gibidir onaylı halinin gönderilmesi, şahsen yapılacak başvurularda ise belgelerinin asıllarının olması gerekmektedir.
 • Son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı Genel Şartları

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamusal haklardan hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Görevini yapmaya herhangi bir sağlık sorunu taşımamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi kapsamında belirtilmiş olan Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık gibi suçlardan affa uğranılmış olsa bile mahkum olmamak,
 • En az lise ya da dengi okullardan mezun olmak, tercihen yabancı okullardan mezun olmak,
 • Her türlü iklim ve coğrafi koşullarda görev yapmaya engelin bulunmaması, engelin bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu taşımak,
 • Çok iyi derecede Fransızca ve Türkçe bilmek ve bunu belgelemek,
 • Bilgisayar ve daktilo iyi derecede kullanabilmek,
 • Başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
 • Daha önce Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev alırken ahlaki ya da disiplin gerekçesi ile ihraç edilmemek,
 • Farklı bölgelerde görev yapmak için seyahat engelinin bulunmaması gerekmektedir.
 • Şartları sağlayan adaylara 17 Ekim 2020 tarihinde Paris Başkonsolosluğu’nda yazılı sınav yapılacaktır. Buna göre yazılı sınav soruları; Türkçe’den Fransızca’ya çeviri, Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri, Türkçe kompozisyon ve matematikten oluşmaktadır. Her bir başlığa verilecek süre sınırı 1 saat olup toplamda adaylara 4 saat süre tanınmaktadır.
 • Yazılı sınavda başarılı olan adaylar için 26 Ekim 2020 tarihinde daimi temsilcilikte sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Buna göre sözlü sınavda adayın kendini ifade etme becerilerine bakılacağı gibi genel kültür, Türkiye ve Dünya coğrafyası, Osmanlı tarihi ve Türk İnkılap tarihinden sorular yöneltilecektir. Uygulama sınav ise bilgisayarda daktilo sınavından oluşmaktadır.
 • Yazılı ve sözlü sınavları geçen adaylar pozisyonda görevlerine başlayabileceklerdir.
 • Başvuru yapmak için KPSS ya da muadili sınav şartı bulunmamaktadır.
 • Eksik ya da hatalı bilgi veren adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuruların açıklanması ileri bir tarihte bildirilecektir.
Editör: TE Bilisim